גליון 746

העולם הזה - גליון 746 - 14 בפברואר 1952 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 746 - 14 בפברואר 1952 - עמוד 2 | העורר : העולם אורי אבנרי דוש כתב ראשי : אהרן רילב עורכי מדורים : ל אינ פו ר מ צי ה המערכת והמנהלה : העולם הזה ב ע ״ ם ; עורך תבדת : רב איתן צלם ראשי : דוד רו
העולם הזה - גליון 746 - 14 בפברואר 1952 - עמוד 3 | סביב לכדור העולם, המסומן על המפה בצבע הא- ן דמדם של האימפריה הבריטית, ישבו מיליונים ליד מקלטי הרדיו• הודעה בלתי־רגילה עמדה להימסר: מלכם הצעיר והחביב נאלץ לוותר
העולם הזה - גליון 746 - 14 בפברואר 1952 - עמוד 4 | ביוני !215 התקוממו האצילים נגד ג׳ון, המלך הצ׳רטד השביעי, לקחוהו כשבי והכריחוהו לחתום על הצ׳רטר הגדול. אך כי ג׳ון ביטל אותו מיד אחר ששוחרר מן השבי, נכנס הצ׳רטר
העולם הזה - גליון 746 - 14 בפברואר 1952 - עמוד 5 | הנסיכה: מאז ויתר דודה של אליזבנו, אדוארד ה שמיני, על כס המלכות חונכ ה אליזבט לתפקידה בחיים — להיות המלכה ה ש שית, ונו שא ת הכתר ה־ 41 מאז ויליאם הכובש. המלכה:
העולם הזה - גליון 746 - 14 בפברואר 1952 - עמוד 6 | העם אהדה לאוקופכט ה 1ר היה זה כאילו רצו שבעה ימים אלה להזכיר לבן הארץ את דרכו בשבע השנים האחרונות. למחצית אוכלוסי המדינה לא אמרה הידיעה על מותו של המלך ג׳ורג׳
העולם הזה - גליון 746 - 14 בפברואר 1952 - עמוד 7 | ביבשת ה־שכוונתו המזיין לאילת, שאר־ mV.לספק את כל תבואות, מספוא, בעלי־שמנים, שלחי־עור, בקר, התמורה, במקום דיביזים, שרוע במוצרים תעשייתיים ומינאי המושך במיוחד
העולם הזה - גליון 746 - 14 בפברואר 1952 - עמוד 8 | * iu n iw תייר מערבי הנקלע במקרה לאולם תיאטרון בעיר סינית פוקח עינים תמהות, מדמה שבא הק׳ז לעולם בתוהו ובוהו מוזר ביותר : תימרות־עשו מתאבכות ומתפתלות סביב פניהם
העולם הזה - גליון 746 - 14 בפברואר 1952 - עמוד 9 | אסרון מתנסים שחקני הקאמרי בנ סיון חדש : זול שפמות ארוכות ו מזדנבו ת ו תלבו שות הדר. החצר המכורית. חצר שר־השרים ונג, בכל פארה, בעיטור מצוייר שהודפס ב הוצא תו ה
העולם הזה - גליון 746 - 14 בפברואר 1952 - עמוד 10 | תחרות אופנועים (תלאת שדה) על הגביע הנודד של ( ה מ שן מ הוא איש ישר ולעת עתה לנו.״ אך בכל זאת לא יכלו להסוות את דאגתם. גרשון החסכני עלול להרגיז יותר מדי אנשים
העולם הזה - גליון 746 - 14 בפברואר 1952 - עמוד 11 | ב מ די n j הגיגזת ת עיר. ב רוד הש מי התחתן 1״ שאלו כמה סקרנים שהציצו מבעד לחלונות המוארים .״מה כל השמחה הזאת?״ היו אלה זרים שנקלעו במקרה למקום. כי כל שאר תושבי
העולם הזה - גליון 746 - 14 בפברואר 1952 - עמוד 12 | קולנוע סרטים ״*ורדה של אשד.״ גורלה של אי שה משביע רצון רק מבחינה אחת: הטכניקה עומדת על רמה גבוהה למדי. מצער שבעתיים, על כן, שתכנו מעורר רק חיוכים של גיחוך.
העולם הזה - גליון 746 - 14 בפברואר 1952 - עמוד 13 | j nש סעףי 0 ג:ב־ם ומרגלת ח״כים והיסטוריה מזכיר מועצת פועלי חיפה, יוסף אלמוגי׳ שהואשם ע״י הימאים השובתים כי הוא מנגח ארגונם הראשי, שוב הצליח להתגבר על קבוצה
העולם הזה - גליון 746 - 14 בפברואר 1952 - עמוד 14 | במרחב מפשלת א ל־״ פד־ ם קדי ק טודו ת בסידרת קריקטורות זו, שהופיעו על עמוד השער מדי שבוע, מתאר השבועון רוז אל־יוסוה שד קהיר את התפתחות מדיניות אל-נחאם מיום
העולם הזה - גליון 746 - 14 בפברואר 1952 - עמוד 15 | מכל בריטניה צ׳רצ׳יל שינה את דעתו לפני עשר שנים בדיוק׳ ב־ 15 לפברואר , 1942 נפל מבצר סינגפור, החזק במבצרי ה־עולם, לידי היפאנים. עד היום נמשך הוויכוח אם צ׳רצ׳יל
העולם הזה - גליון 746 - 14 בפברואר 1952 - עמוד 16 | חידון ישראלים מאז עלה כוכבו של אבא אבן היה דוש נתון במאבק קשה עם עצמו, כיצד ומתי יו־הר להצית את תבונותיו הציוררת של שם השגריר. השבוע ניתנה לו הזדמנות ניאותה
חזרה לתחילת העמוד