גליון 747

העולם הזה - גליון 747 - 21 בפברואר 1952 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 747 - 21 בפברואר 1952 - עמוד 2 | מכתבים העורר : אורי אבנר׳ עו רן משנה : שלום כה ן עורך תבנית : עורך כיתוב : דוש דב איתן צלם ראשי : דוד רוביננר השבועון המצזיר המערכת רחוב נליקסון (ליד תיאטרון
העולם הזה - גליון 747 - 21 בפברואר 1952 - עמוד 3 | להבות ב מר חב ()11 מאת שלום כהן כאשר החליט המג׳ליס האיראני לבטל את ז כיון הנפט של האנגלים, היו שקבעו: תכסיס לאומני של מנהיגות פיאודלית רקובה. כאשר קרע מוסטפא
העולם הזה - גליון 747 - 21 בפברואר 1952 - עמוד 4 | KIS7H3T זהתקפה מתחילה. ל מצרים הפגנות רחוב אינן דבר חדש במצרים. בכל הזדמנות נהגו הסטודנטים ותלמידי בתי־הספר התיכוניים לנטוש את ספסליהם. לצייר סיסמה כלשהי,
העולם הזה - גליון 747 - 21 בפברואר 1952 - עמוד 5 | משך ימים מספר השתוללו אנשי הדסתור. פה ושם הותקפה תחנת משטרה, הוצתה חוות מתיישבים צרפתים, נדקר חנווני יהודי. אולם בצרפת עצמה לא הוקדשה לדברים תשומת לב מיוחדת —
העולם הזה - גליון 747 - 21 בפברואר 1952 - עמוד 6 | במד העם הלב בו ת לא התחממו בצפייה מתוחה, שד,ופסקה רק מפעם לפעם ע״י צעקת הכותרת של עתון הערב, חיכה העם לדברי התורה של דוד בן־גו ריון, שהת כונן לרדת מהר סיני
העולם הזה - גליון 747 - 21 בפברואר 1952 - עמוד 7 | מכה \נלכלת המדינה בחממה, מוגנת Vבתקופה זו רפו שריריה, הסתיידו >-.כושר לקום ולהתמודד, נעשתה תלויה 1,של דולארים של חסד. n Wאת גרעונה הדפיסו, המייגה שטרות, שהיו
העולם הזה - גליון 747 - 21 בפברואר 1952 - עמוד 8 | במד׳ איש, יחולק, למקרה ד,צורך, לשני אולמות, ע״י קיר אוטומטי שיועלה אל ד,תיקרה מן הקרקע ע״י חשמל (לראשונה בעולם) ; בית״ קפה ענקי שיוקם על רציף המלון, בצד גן־
העולם הזה - גליון 747 - 21 בפברואר 1952 - עמוד 9 | 3ב ידות המזהירה במדינה הסיבה השנייה היא פרוזאית יו תר: הגוש האסיאתי החדש רואה בערבים בן־ברית טבעי, הן מבחינה גזעית וסוציאלית והן מבחינת מספר הקולות, בעוד
העולם הזה - גליון 747 - 21 בפברואר 1952 - עמוד 10 | במדינה 5ן<(0י<ן ! 0^0!0 0גן ע * >:oxi5:b:To:b:<1>:o jng ltto;:bYd::i$:ox » ^ Jibxoxixbמףי: זאת אמד דו ק טור חדד: דווזבזרה הגה ! ש תי פנ 3״ ם . J t ixoi
העולם הזה - גליון 747 - 21 בפברואר 1952 - עמוד 11 | במדי הפסדים ניכרים, עד אשר הפך למקור הכ נסה וקיום משפחות עובדים. בתחילת , 1951 שוב גילו חלוציות, שלחו מוניות ומכוניות משא מתל־אביב לאילת, פתחו בכך עורק חדש של
העולם הזה - גליון 747 - 21 בפברואר 1952 - עמוד 12 | מכל קוריאה התותחים ד א מצחיקים בפאנמונג׳ום נמשכו הוויכוחים בלי סוף, החליפו קציני שני הצדדים לפעמים חיוכים, לפעמים גידופים. בקווי החזית המושלגים רב צו חיילי שני
העולם הזה - גליון 747 - 21 בפברואר 1952 - עמוד 13 | קולנוע סרטים ״הקלד הגורלי״ מהו הקלף שרים מאקול (דוד בריאן) ,מי ליונר איש קאליפורניה של תקופת בהלת הזהב, מהזיק בידו י בקלף הזה תלוי סיפור המעשה. כאשר הבנקאית
העולם הזה - גליון 747 - 21 בפברואר 1952 - עמוד 14 | 0 1 11( J n כ ש לון 3־ 5אח,זים יום אחר שנשיא המדינה שיגר ז ר פרחים מחנות תל־אביבית להלוויתו של המלך ג׳ורג׳ הששי (ראה במדינה) הוזמן באו־תה חנות ז ר פרחים שני
העולם הזה - גליון 747 - 21 בפברואר 1952 - עמוד 15 | התארפ ות ר1.יר ה הופכ ת לקרקס לפני שנה היתד, אגודת ההתאגרפות של מכבי חיפה אחת החזקות בארץ. יכולת מת־אגרפיה באה לידי בטוי בעיקר במבחן ההת אגרפות ערב המכביה. אך
העולם הזה - גליון 747 - 21 בפברואר 1952 - עמוד 16 | מאת: פילים טיאדי מבוצע ע״י שחקני תיאטרון זירה מיה זיו, שולמית אלקנה, טלילה בן־זנאי ״אני מוכרח להודות כי במבט ר א שון לא יכולתי להבין שום דבר,״ סיפר ידידי החוקר
חזרה לתחילת העמוד