גליון 748

העולם הזה - גליון 748 - 28 בפברואר 1952 - עמוד 1 | ! it fe v אינפורמציה מם• / 7* 6שנה / 15ב׳ שבט תשי״ב 28.2.52 / מחיר חירום לעליון וה 200
העולם הזה - גליון 748 - 28 בפברואר 1952 - עמוד 2 | מכתב־ס העורר : אורי אפנדי עורך משנה : ש ו וס ג ה1 עורך תבנית : עורך כיתוב : ד ו r איתן כתב ראשי : צלם •אשי : דוד רובענו־ ה שבועון המצויר לאיום ורמציה המערכת
העולם הזה - גליון 748 - 28 בפברואר 1952 - עמוד 3 | מאת אורי אבנרי חדר־האוכל של קיבוץ אילון, על גבול הלבנון, בשק״ם של אילת, בבית־קפה תל־אביבי, במסדרון האוניברסיטה בירושלים, התקבצו צעירים וצעירות, התווכחו בלחש
העולם הזה - גליון 748 - 28 בפברואר 1952 - עמוד 4 | מ tמ אורגן במפלגה, חדר גם לתוך מבצרי העוז של הקיבוץ המאוחד. ״לבדו ש או להיכנע!״ לעומת חזית סנה — השומר- הצעיר היו ונשארו לאחדות העבודה מפולגים ומפורדים. מצד
העולם הזה - גליון 748 - 28 בפברואר 1952 - עמוד 5 | בניו־יורק, עם כהן בורשה? אולם הוא, רוסטום, קשור עם ערביי דמשק, עמאן, באגדאד. אתם הוא חייב לשמור על הקשר. והשתייכותו למפלגה שכולה ציונית רק תפריע לו בתפקידו
העולם הזה - גליון 748 - 28 בפברואר 1952 - עמוד 6 | העם ניתוח ב ס כין גילוח נהג המונית נהג וקילל, נהג וגידף .״הג סרים הרסו את המדינה,״ מלמל יותר לע1 מאשר לנוסעיו .״ד,ם הרסו את המדינה וז שיו הממשלה שוברת את
העולם הזה - גליון 748 - 28 בפברואר 1952 - עמוד 7 | עבר, זחדש רק). ים המכתב : עיכוב זה ירחיב את התהום ויאפשר למחפשי הנאה עצ מית להתבסס בה. לכן אין מצבנו הנוכחי דומה למה שהיה עד כה. אנשים התחילו לחשוב במושגים של
העולם הזה - גליון 748 - 28 בפברואר 1952 - עמוד 8 | יליוני אנשים מבלים מיליוני שעות מדי שבוע באולמות חשוכים, עוקבים בהתעניינות אחר צל־לים הנעים על־גבי בד לבן. כדי להביא אל בתי־הקולנוע את מנת השעשוע שהפכה, לחלק
העולם הזה - גליון 748 - 28 בפברואר 1952 - עמוד 9 | if ir ך, זחילתו על הנייר, וכיון שנייר זול ו ״ה מסרט גולמי, וזמנו של מחבר אחד • אפילו שניים, שלושה) מזמנם של מאות זקנים ועובדים באולפן, נוהגים מפיקים קדיש הרבה
העולם הזה - גליון 748 - 28 בפברואר 1952 - עמוד 10 | במדינ (המשך מעמוד ) 7 רחבי המדינה׳ שלחו 60 נציגים לאספה, מהם נבחרה ועדה בת 11 חברים, אשר מטרתה גיוסם של 3000 בוגרי מקווה לרעיון. ההפתעה השנייה נתקיימה במשרדו
העולם הזה - גליון 748 - 28 בפברואר 1952 - עמוד 11 | השבוע ישב משה איחוי הקרעים מוסינזון עורך במעלה בן ה־ 42 וחבר משק נען, בחדר שברחוב צדדי בתל־אביב, חגג עם המערכת הקטנה ביותר בארץ (פקידה, עובד מנהלה, וחדר זעיר)
העולם הזה - גליון 748 - 28 בפברואר 1952 - עמוד 12 | התאמ־פח! יופיע או ד א ופיו!* שיירת מכוניות אמריקאיות העוצרת את כל התנועה ברחוב אלנבי, תל־אביב, כשבתו כה יושבים כושים מבהיקי שיניים, כולל אלוף העולם במשקל
העולם הזה - גליון 748 - 28 בפברואר 1952 - עמוד 13 | ארצות הברית כו ב ע פרווה למכירה מדינת טנסי בארצות־הברית נתנה לעולם שתי יצירות מופת: את רשות עמק טנסי ואת הסנטור אסטס קיפובר. היצירה הראשונה ידועה היטב בעולם,
העולם הזה - גליון 748 - 28 בפברואר 1952 - עמוד 14 | קולנוע טכניקה סרטים המהפכה הצגועה ״אודט ׳ אודט (אנה ניגל) אשד, צרפתיה, נשואה לבעל אנגלי, שהתגוררה בבריטניה, נתבקשה על־ידי שרות הרגול הבריטי להסתנן למולד תה,
העולם הזה - גליון 748 - 28 בפברואר 1952 - עמוד 15 | תנשים הבטוחה ביותר לעושת זאת היא להתאמן קשות. סיבו ת מוות רעייתו של מנהל רשות ההענקה האמריקאית לישראל, כרום מק־דניאל, התאק־למה בישראל במידה המניחה את הדעת.
העולם הזה - גליון 748 - 28 בפברואר 1952 - עמוד 16 | אחרי שהשגת שיא של שלושה הרוגיו ופצוע אחד בשבוע 2ע דו ד פדיון ה ע בו ד ה ^ ׳ י? עזוז אבא את ,,ואחותך ת ת פו תי! ןהע בר ת המדינה לאמריקה מגו גר שון פ אר בשר
חזרה לתחילת העמוד