גליון 749

העולם הזה - גליון 749 - 6 במרץ 1952 - עמוד 1 | השבועון המצויר לאינפורמציה שגה / 15 אדר ת שי׳׳ ב מחיר חירום רג ריון וה 200
העולם הזה - גליון 749 - 6 במרץ 1952 - עמוד 2 | במו עיני מכתבים מנת הבשר אח כי כמארכסיסט עקבי איני יכול גהודות בקיומה שי אוביי,סיביות מוחיטח, עיי?׳ ציי: שהרפורטאניה שיכפ עי התפינות קבוצת י־ב שיץ התקרבה יכך.
העולם הזה - גליון 749 - 6 במרץ 1952 - עמוד 3 | מאת אהרן דולב ולקה הקרבית הטובה ביותר בגדוד היה | סעדיה ביניהם. הפקודה שניתנה הדגישה: ״״ל כ בו ש את המשלט בכל מחיר.״ אוושת שיחים וצרצרים מבוהלים ליוותה את ! 5
העולם הזה - גליון 749 - 6 במרץ 1952 - עמוד 4 | 1מתוך ; 627 ראובן הר שכוביץ הצחנה הבוקעת מחדר ה 1מתוך : 627 מדרגות של הבית הערבי ה י שן ברחוב ,2יפו, מלווה א ב שלו ם חנוכה את הנכנס לאורך המסדרון חדרי נוחיות
העולם הזה - גליון 749 - 6 במרץ 1952 - עמוד 5 | כדי לפתוח את ארון הבגדים בחדרון בן המטר וחצי על 1מתוך : 627 שני המטר, צ רין להוציא את עריסת התינוק מן החדר אל מטבח בעלת חזירה, המסרבת להרשות זאת. וכדי ששני אוד
העולם הזה - גליון 749 - 6 במרץ 1952 - עמוד 6 | ב העם מכוניות מבריקות. צנ ע אכזר־מה זה י אסיפה של אגודת בעלי המכו ניות ז״ שאל בתמיהה אמיתית או מדומה תושב רחוב בילינסון, תל־אביב. לאורך ארבעה רחובות, טו מבון
העולם הזה - גליון 749 - 6 במרץ 1952 - עמוד 7 | במדינה כ בו ד האשה לרבים שלא היו בטוחים עד כה מד. מצעם של הציונים־הכלליים ניתנה תשובה ברירה בפי שמחה בבה, נציגם* .אמר בבה•, :צריך ללמד את האשד, להגן על כבודה.״
העולם הזה - גליון 749 - 6 במרץ 1952 - עמוד 8 | בפורים 1952 מותר לחייך לצרות השעה כסחבת ,׳ לעוברה זאת, שילח את אחד מידידיו, ג׳ינג׳י קאלווסה (קר וטוב־סוליות למסע כעולם שבדרכו הוא נתקל במכשוליב החליף, לבסוף,
העולם הזה - גליון 749 - 6 במרץ 1952 - עמוד 9 |
העולם הזה - גליון 749 - 6 במרץ 1952 - עמוד 10 | במד (המשך מעמוד ) 7 רדומים במחסן, אף כי למעלה משלושה רבעים של תוכנם היה מיועד ל אזור תל־אביב. אותה שעה היו מונחים למעלה מ־ 10.000 שקי דו אר נוספים באניה
העולם הזה - גליון 749 - 6 במרץ 1952 - עמוד 11 | הופיעו למקום במועד המדוייק, למרות עיי פותם משפע משחקי השבוע, נדהמו למצוא מגרש מלא חמורים וסוסים (מכשירי התעמ לות עשויי עץ ועור) כשלידם מזרונים ועלי הם רוכבים
העולם הזה - גליון 749 - 6 במרץ 1952 - עמוד 12 | במ רחב מצרים הדייר האיל את עורו איש לא חשב כי עלי מאהר נכנם למשרד ראש הממשלה כדייר קבוע. אם היה ויכוח כלשהו על כהונתו בתפקידו החדש היה זה על אורכה או על הצורה
העולם הזה - גליון 749 - 6 במרץ 1952 - עמוד 13 | מכל סין דרו שי ם: צייד נמרים שעה שחברי הכנסת הישראלית החליפו נאומים אדיבים ופחות אדיבים על הצורך להילחם נגד השחיתות והשוחד במנגנון הממ שלה והסוכנות וכמה מן
העולם הזה - גליון 749 - 6 במרץ 1952 - עמוד 14 | תח ר זת St76 או פ נו עי ם (תלאת שדה) תרופה בטוחה נגד : על הגביע הנודד ש ל הצטננות ריבמאטיום לוסב אנו א יש יא ם גריםה כאב• ראש כאב• פרקים 1אבר ים טונל -תרופה
העולם הזה - גליון 749 - 6 במרץ 1952 - עמוד 15 | צבר. כינור ו שופר אכא חושי, בצאת ראש עיריית חיפה, לחופשה קצרה לטבריה, הקפיד שלא להשת מש במכונית המשרד שלו, ביכר לנסוע במ כוניתו הפרטית של חבר. ההנמקה: למנוע
העולם הזה - גליון 749 - 6 במרץ 1952 - עמוד 16 | איזה קולנוע? בוא• רקדנו. אב• הבוס כ אן! כהגיע זוג אנשי השעשועים סינרי וג׳ואי אדמם למלון הגנים רמת-אביב, המיועד לתיירים, הכיע משאלה: ״על כל האנשים כמלון להרגיש
חזרה לתחילת העמוד