גליון 750

העולם הזה - גליון 750 - 14 במרץ 1952 - עמוד 1 | השבועון המצויר לאינפורמציה ם* הנז חיו * 9ד /שנה ! 15י״ז אדרתשי״ג14352/ מחיר חירום לעליון 1ה 2 0 0 מ רז ע
העולם הזה - גליון 750 - 14 במרץ 1952 - עמוד 2 | העורך : אודי אבניי עורך משנה : D51M ה׳דה שיום כחן עורך כיתוב : עורך תבנית : דב איתן כתב ראשי : צלם ראשי : השבועון המצויר לאיגפ ורמציה המערכ ת והמנהלי: . רחוב
העולם הזה - גליון 750 - 14 במרץ 1952 - עמוד 3 | שעה שמטום י־ *0דון צורח׳ בש ה׳ קוריאה גוע שת &׳ונ־ג לשל הודו־ם ין מלחמה גו רלית הרבה יותר: הו צי־־מין, איש ה ביו לשל הקומוניזם. שהתייצב בר א ש מחנה לוחמי החובש
העולם הזה - גליון 750 - 14 במרץ 1952 - עמוד 4 | חו מהומגדל: הארץ בידי לוחמי הו צ׳י־מין. רק פה ושם התבצר בעל־אחוזה צרפתי עם משפחתו ועובדיו במטע של גומי, מצפה בכל רגע להתקפה, מחכה בכליון־עינים לשיירה צרפתית,
העולם הזה - גליון 750 - 14 במרץ 1952 - עמוד 5 | כדי לקבל את כניעת היפאנים, הוסכם שלפי שעה ייכנסו האנגלים בדרום והסינים בצפון. האנגלים והסינים הגיעו כמה שבועות אחר הכניעה. משך שבועות אלה קרה משהו גדול. בפעם
העולם הזה - גליון 750 - 14 במרץ 1952 - עמוד 6 | פרשת הדרכים: נירדלהי, קאוצ׳י, רומא רוחות חדשות נשבו החודש במרחב, הגיעו למרחבי אסיה הדרומית ולירכתי ים־התיכון — רוחות של שלום. הם נשבו כשני הכיוונים. אזרחי
העולם הזה - גליון 750 - 14 במרץ 1952 - עמוד 7 | במדינה העם האקדח׳ לא רו בשנים עברו טירטרו סוללות של אקדחי־פקקים כמכונות ירייה, קרעו גרבי ניילון או שמלת משי, לא הניחו לאזרחים שלווים לי שון במנוחה בלילה זה
העולם הזה - גליון 750 - 14 במרץ 1952 - עמוד 8 | נסייI מהפכני: ערב ל איו ס 01 x 010 בן , 17 חניך בית ספר עמודי דו לרזווזד!־ חה חקלאית, אף הוא מכפר עליה. את הכשרתו 1 בקיבוץ הוא מקבל בשני ענפים: מטעי פרי 1
העולם הזה - גליון 750 - 14 במרץ 1952 - עמוד 9 | האיש שמאחו רי הנסיון המאברהם בן־אור הפכני, מדריך הגרעין, יליד גרמניה שהפך מומחה לעניינים ערביים במפ״ם. מגעו הראשון עם הערבים היה בעין שמר, שם עבד במחנות הצבא
העולם הזה - גליון 750 - 14 במרץ 1952 - עמוד 10 | במדי n j עיר, מתחת לסככה ליד כרם־התימנים, ערכה להקת ערביות רעולות־פנים ועונדות־נזמי־אף, פנטזיה של ריקודי־בטן .״בדואים״ עוטי עב יות הניחו כובעים לרגליהן, תבעו
העולם הזה - גליון 750 - 14 במרץ 1952 - עמוד 11 | חזי ר ה. המהנדס מוניה שאג חשק במנהל נמל תל־אביב יצחק צ׳יז׳יק, התישב טל ברכיו וגילה לו את אהבתו. אחי שהתעלסו, הסמיק יצחק, עלב במונית ל ״יפתי שלי, הלא את שמנה
העולם הזה - גליון 750 - 14 במרץ 1952 - עמוד 12 | ס פ 1ר ס אופנועים העיקר שזה טשהו טוב כאשר הוחל השנה בארגון תחרות האופ נועים על גביע שועלי־שמשון התעוררה בע יי ת: יהודה ענן, איש האופנועים הותיק שהיה אחראי
העולם הזה - גליון 750 - 14 במרץ 1952 - עמוד 13 | מכל אירופה נוסח ב ש בי ד 1א 3י ״השחר עולה!״ אמר דין אצ׳יסון בהתלהבות, כשיצא מועידת ארגון האמנה האט לנטית בליסבון שטופת השמש (שקבצניה נאסרו לפני כן כדי להבהיר
העולם הזה - גליון 750 - 14 במרץ 1952 - עמוד 14 | ספרים <JR1?bR!Rbx!X{>!bx!X0X1XC%X0:0XiX <k « 1x o :o x o :o x 1>:o:<1x p :o x o :o x 1x o :o0:0: 9 Is iSt>!oxi5;bxi>:!5:o:li5ioxiyjii^^^L-1• w
העולם הזה - גליון 750 - 14 במרץ 1952 - עמוד 15 | נא להדק את החגורות! ועדת הכספים של הכנסת קיבלה החלטה פה אחד, שיגרה זר פרחים לשר האוצר ה חולה, אליעזר קפלן. אל הזר צורף כר טיס: ברכת החלמה מידידים ויריבים, ועדת
העולם הזה - גליון 750 - 14 במרץ 1952 - עמוד 16 | תלאותיו ש ד מסלול באשר הוחלט כי תחרות השנה תהיה תלאה, נקבעו כינויים מתאימים לקטעי המסלול. אולם הרשימה הגיעה לידי דוש והוא החליט לעבור את המסלול כעצמו -רכוב על
חזרה לתחילת העמוד