גליון 752

העולם הזה - גליון 752 - 27 במרץ 1952 - עמוד 1 | באשמת הונחה ממשלתית 3 m׳ uגל [!,זה בתבנית rmf׳30־
העולם הזה - גליון 752 - 27 במרץ 1952 - עמוד 2 | בשבוע בו הודיעו העתוגים היומייס כתרועת שמחה כי חזרו לתכגיתם המלאה של 4עמודים ליום, גרם יחס מחפיר של זילזול והזנחה מצד הממשלה כמעט לאי־הופעת העתונים השבועיים
העולם הזה - גליון 752 - 27 במרץ 1952 - עמוד 3 | העולם פשר להניח כי עוד לפני אלף שנים היה הכפר קלנסוה, במבואות הרי אפרים, מיושב פלחים ערבים. תושבי המקום מצביעים היום על לוח אבן אשר עליו חרותות שורו ת של
העולם הזה - גליון 752 - 27 במרץ 1952 - עמוד 4 | עבד אל־חמיד פארם אל־נטור .41 המוכתר רוא מוכתר הכפר קלנסוה מינו אר . 1949 לפניו מילא אביו אוז התפקיד, משך 18 שנים. אחד השינויים לטובה שבאו מאז עבר השטח לישראל
העולם הזה - גליון 752 - 27 במרץ 1952 - עמוד 5 | ׳לעומת אלה אשר פיהם התמרמרו ת מלא שבחים למשטר ה־נוכחי, לא מוצא בחור זה. אלא התמרמרות. לפני המלחמה עבד במחנות הבריטיים — עתה הוא מחוסר עבודה. גם אדמה לא ניתנה
העולם הזה - גליון 752 - 27 במרץ 1952 - עמוד 6 | העם המעמד השני הר״ כסט אג דאבער עיר ששמה דו ד גבורת השבוע היתד, ההפגנה. היתד, זאת חיה משונה: פרצופה השתנה לפי אופי המסתכל. בעיני אחת היתד, כולה אצילה: בי טוי
העולם הזה - גליון 752 - 27 במרץ 1952 - עמוד 7 | מפליות ״לא מכיר אד אחד״ כשערכו הציונים הכלליים לפני שנתיים וחצי את ועידתם הארצית, התחננו המנהי גים בפני עסקני המפלגה, הפצירו בהם כי יסכימו להיות צירים בועידה.
העולם הזה - גליון 752 - 27 במרץ 1952 - עמוד 8 | לשלטון, ססנה רצינית. אחד מאנשי הדת הקנאים, איש אירגוך פדאיאן איסלאם של המולה איאת אללה אל־קשאני, מתחרהו של מוסאדק בתוך החזית הלאומית שזכתה בנצחון מכריע בבחירות
העולם הזה - גליון 752 - 27 במרץ 1952 - עמוד 9 | שיהיו מסוגלים להוציאו בעצמם ולהפיק את כל התועלת לבדם,״ הוא הכריז. ״הם יכירו לי טובה !״ אולם קיימים גורמים להם אין הדורות האיראניים הבאים בעלי חשיבות כה רבה.
העולם הזה - גליון 752 - 27 במרץ 1952 - עמוד 10 | גרעין עמית בשבת 29.3יתקיים ערב חב רתי במרכז החקלאי אלנבי . 126 כל החברים הרוצים להצטרף וכמו כן החברים החדשים מוז מנים. כל שבת בשעה 6.00 וב יום שני בשעה 7.00
העולם הזה - גליון 752 - 27 במרץ 1952 - עמוד 11 | במדינה גל לא לקח זה ז מן רב להעביר את משפטם של הנאשמים בגרימת חבלה גופנית חמורה לנהג, שעמד בעשרות קרבות מלחמת העצמ אות׳ אך הפך בעל־מום על־ידי בריונים אזר חיים׳
העולם הזה - גליון 752 - 27 במרץ 1952 - עמוד 12 | מכל מלחמת 1שלזם הא תסכנו את ע תידכ ם י בה בשעה שהעדרו של אייק מארצות* הברית מדאיג כל כך את ידידיו הרוצים להובילו אל הבית הלבן׳ מפני שאיש אינו מתלהב להצביע בעד
העולם הזה - גליון 752 - 27 במרץ 1952 - עמוד 13 | מכל התנריה אשתו ש ד הלוחם כשהופיעה ברחוב סטאלין (לשעבר רחוב אנדרשי) מספר 60 בבודפשט, במפקדת ה משטרה, אשה זקנה וכפופה, לא שם איש לב אליה. אולם כשמסרה את שמה
העולם הזה - גליון 752 - 27 במרץ 1952 - עמוד 14 | j nש ים אריה בן־אליעזר, ראש עיריות אליהו ראש עירייתה בפועל של ירושלים, אלישר, ידע לנצל כראוי את שהותו של ראש העיר שלמה זלמן שרגאי, באר־צות־הברית. לראש העיר
העולם הזה - גליון 752 - 27 במרץ 1952 - עמוד 15 | ס פ 1ר ט קולנוע סרטיס ״וותוגה בעיירה״ בישראל טרם הופק סרט אחד בעל ערך של ממש ! אולם אין פשר הדבר שאין כאן תעשיית סרטים. יומנים, סרטים עובדתיים, סרטי תעמולה
העולם הזה - גליון 752 - 27 במרץ 1952 - עמוד 16 | אך האויב העיקרי של חייל החזית הוא מצוחצחים ומבריקים, השוטר הצבאי. אלה ואילו אנשי הקרב, אחרי שנים בחזית, כפו פים, מלוכלכים, מוזנחים, עייפים ורצוצים. ביל מולדין
חזרה לתחילת העמוד