גליון 753

העולם הזה - גליון 753 - 3 באפריל 1952 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 753 - 3 באפריל 1952 - עמוד 2 | לפני שנתיים בדיוק, ביום החמשי הראשון של חודש אפריל ,1950 ,עמדה קבוצה של בחותם צעירים ליד מוכר העתונים אשר על מדרגות קולנוע מוגרבי, תל־אביב, עקבה בעיניים תוהות
העולם הזה - גליון 753 - 3 באפריל 1952 - עמוד 3 | אלפי שוטרי חמו שי ה ת כוננו לדכאאתהט הו־מו ת; ה א־ו מו תשתכע רנ ה אתהמ דינ ה. ג דו די ואלי וחכר מ ש־קי נו ע סן ל בנייני ההסת ד רו ת, ל הגו ע ד טי פ ת הדםהאח
העולם הזה - גליון 753 - 3 באפריל 1952 - עמוד 4 | מ צ 3הכן ..אחרי שעברו אימונים מרוכזים בדכוי מהומות, כונסו למעלה מאלפיים שוטרים מכל קצוות הארץ. הודיע מפקדם: תפקידנו לשמור על המפגינים. מצברוחמרומם. במחנה יונח,
העולם הזה - גליון 753 - 3 באפריל 1952 - עמוד 5 | רקע המ אבק כשקם קונרד אדנהואר, הקנצלר (-אש הממשלה) של. הריפובליקה הגרמנית הפדרטיבית (המערבית) בפרלמנט שלו והציע לשלם פיצויים לעם היהודי עבור הנזקים שנגרמו לו
העולם הזה - גליון 753 - 3 באפריל 1952 - עמוד 6 | במדינה העם מטדייה וחמד רעל לאזרחי ישראל, שפונקו משך שבועיים על־ידי מחול מטורף (אך מעניין) של הסתה, תכונות למהפכה ולמהפכה־נגדית, היה זה שבוע של ירידת־המתח. יחד
העולם הזה - גליון 753 - 3 באפריל 1952 - עמוד 7 | במד (אחרת יצטרך לבקש אזרחות ששר הפנים יכול לסרבה בלי לתת כל נימוק) היתד, ברורה לחלוטין: להחזיק מעין שוט של הממשלה (או של המפלגה השלטת) על ראשו של הערבי, לתת
העולם הזה - גליון 753 - 3 באפריל 1952 - עמוד 8 | לכאורה אין קו לנו ע .תפקידו של עורך מדור קולנוע תפקיד קשה במיוחד : כל אשר עליו לעשות זה לש־בת בקולנוע, לההנות מההצ־גה חינם אין כסף. תמורת התענוג חייב הוא רק
העולם הזה - גליון 753 - 3 באפריל 1952 - עמוד 9 | לעומת עבודוש בצד דת הכתב ו־ ״צלמים הנעשית בחלקה המכריע מחוץ למשרדי המערכת, נקבעת צורת ההופעה הסופית בחדרי המערכת. כל אחת ממאות התמונות המצולמות מדי חודש על־ידי
העולם הזה - גליון 753 - 3 באפריל 1952 - עמוד 10 | במדינה (המשך מעמוד )7 משום שלא יכלו לשמור תוך כדי כך על מקצועם. אחר שלא הצליח לשכנע לענין את הגרעין, >זב אותו, ניסה (והצליח) לשכנע את הנוגעים בדבר בצבא, בין
העולם הזה - גליון 753 - 3 באפריל 1952 - עמוד 11 | קולנוע סרטים ״שעד הג״לה׳י תל־אביב הוכיחה שוב באיזו מידה אינה יודעת להעריך סרטים משובחים, גרשה מן הבד את שערי הלילה, סרט צרפתי ישן ()1946 שלעולם לא יתישן, פרי
העולם הזה - גליון 753 - 3 באפריל 1952 - עמוד 12 | מכל ארצות הברית א״ קהש אר ב מ קו מ ך! כמעט מדי יום הגיעו מברקים אל מפקדתו של אייק ליד פאריס, שנסתיימו כולם במילים ״אייק, חזור הביתה !״ ידידיו ותומכיו, שאירגנו
העולם הזה - גליון 753 - 3 באפריל 1952 - עמוד 13 | וו j 111י 0 מספד• מחב־מיש הציירת אלי מיתמר רבת־הכשרונות (מלבד ציור היא עוסקת בשירה ובספורט) גילתה כשרון נוסף — קליעה למטרה. בצאתה לציד ברווזי־בר הפילה שני
העולם הזה - גליון 753 - 3 באפריל 1952 - עמוד 14 | מכתבים עזילזח ברצינות 7 ב ני י ת העולם חזח 748 תחת הכותר ת ״המקצוע: צ חוק״ ,הדפסת ם ת מונה של מ ר שנו שסתחתה מו־סי עו ת ה סיי ס דלקמן :״יטעןה שם, אדוני ה סי
העולם הזה - גליון 753 - 3 באפריל 1952 - עמוד 15 | במרחב מצרים טוניסיה בנתיבהמ סו ר ת הג א ה אין כמעט ספר לימוד צרפתי אשר בו לא מופיעים סיפורי גבורה והרפתקות של חיילים ומתישבים צרפתים בצפון־אפריקה ואילו הגיבור
העולם הזה - גליון 753 - 3 באפריל 1952 - עמוד 16 | לא עבר במעט שבוע אחד משד השנתיים האחרונות שלא הוטחה כפני ״העולם הזה״ האשמה כלשהי. בי מי שנפגע ממשהו, מצא בינוי חדש. גילה את הסוד הגדול על פרצופו האמיתי של.
חזרה לתחילת העמוד