גליון 754

העולם הזה - גליון 754 - 8 באפריל 1952 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 754 - 8 באפריל 1952 - עמוד 2 | השוס מכתבים העורר : אורי *גנרי עורך משנה : על ום כחן עורך תבנית : עורך כיתוב : דוע דב איתן כתב ראשי : צלם ראשי : ה ש בו עון הםצ 1יר לאינס ור סניה המערכת
העולם הזה - גליון 754 - 8 באפריל 1952 - עמוד 3 | אכאאגן, הנציג הבולט ביותר של מדיניות החוץ הישראלית בעולס ויוו־ש־העצז־של שר־החוץ, המבטא את המדיניות הרשמית של מדינת־ישראל, הוא חנין קמברידז׳ שהתמחה במדעי המזרח,
העולם הזה - גליון 754 - 8 באפריל 1952 - עמוד 4 | aהא ה מ אורעו תהמ תר ח ש׳ כיו במרחבה מע־שי ידיה ש ל תנו עהל אומית אמיתית, או פרי מזימותיהם של נסיכי, פיאודלים וסוכני ש ל מדינות זרו ת? אבא אבן: השחרור הלאומי
העולם הזה - גליון 754 - 8 באפריל 1952 - עמוד 5 | אך לוא גם הצליחו קבוצות או אישים ריאקציוניים אלה ברוב נסיונותיהם, מוכרחה הרוח הטמונה בקרב עמי המרחב שוחרי־העצמאות להתגבר על מכשולים אלה לבסוף. אהדו אמיד :
העולם הזה - גליון 754 - 8 באפריל 1952 - עמוד 6 | MmmIMMBv׳Bhif msmzm עודד בנימין ש שון: קורלניק: תשובתי לבעיית מרכזית זו מיוסדת על גישתי הגיאופוליטית הכללית ואפשר לסכמה בקיצור בשתי נקודות ( :א) צבירת כוח
העולם הזה - גליון 754 - 8 באפריל 1952 - עמוד 7 | טריסוריאלית וחילונית בארצותיהם השונות, ואף לחזקם במלחמתם נגד כוחות הריאקציה העדתית המוסלמית. וזאת גם מבחינת האינט״ רם העצמי שלה, לפי שזו הדרך היעילה ביד תר
העולם הזה - גליון 754 - 8 באפריל 1952 - עמוד 8 | W*fffc•i iff Mif n מ כ הן? פדני. כל רגע אשר בו נמצא הרוכב על מגרש יות היתה הופעתו נתונה למיבחן הקפדני של השופטיס אותו בנקודות עבור הופעתו האישית, הופעת סוסו,
העולם הזה - גליון 754 - 8 באפריל 1952 - עמוד 9 | ^ tfW W W W W תחרו שזיכו אילו־פולים. קו מו ת ת פו סי ם. למעלה משעה לפני התחלת התחרויות החל הקהל נוהר למגרש ההופעות של משטרת בית־דגון. בהתקרב שעת האפס ( )14:00
העולם הזה - גליון 754 - 8 באפריל 1952 - עמוד 10 | במד חעם גם החג ה תבר\ן מדינת ישראל נואמת משך עשרה חדשים בשנה על הצורך בהגברת פריון העבודה כדי להציל את הארץ מכלייה, מהתמוטטות, מתהום איומה. משך חדשיים בשנה
העולם הזה - גליון 754 - 8 באפריל 1952 - עמוד 11 | במד ויביא לה חלוק בכדי לכסותה? הלא ברור היא כוזבת. פי פקטורי הסתלק, כי לא הרג אותו וכי הוא לפני בית־המשפט המחוזי הוכח האונס, עלול להביא עזרה כל רגע. האונס לא
העולם הזה - גליון 754 - 8 באפריל 1952 - עמוד 12 | ב nיjה (המשך מעמוד )11 עד שבא יהודע התלמי (ר׳ בנימין) ,עורך נר, כתב־העת של איחוד, פסק: לא היו דסד רים מעולם. כל עניין החרם על ספרד לא היה ולא נברא. עורבא פרח,
העולם הזה - גליון 754 - 8 באפריל 1952 - עמוד 13 | סרטים בכל תולדותיה הססגוניים של מקסיקו לא היתר. דמות ססגונית מדורותאו דוראנגו, הוא השודד הידוע וחביב־ההמונים פרנצ׳יסקו פאנצ׳ו וייא (הוא שינה את שמו המקורי לשמו
העולם הזה - גליון 754 - 8 באפריל 1952 - עמוד 14 | גרעין מוסיקה עמית לפסנתרן. חמש אצבעות ביום ששי 11.4בשעה 8.30בבוקר נפגשים כמרכז החקלאי ליציאה למחנה העבודה. יום העיון יתקיים בשבת 12.4 במחנה. על החברים היוצאים
העולם הזה - גליון 754 - 8 באפריל 1952 - עמוד 15 | j nש • ם רת הקונסול הדני באומסק) להבריח מכתב אל אמו, בו ביקש מאת מכרו, קומפוזיטור וינאי, להכין עבורו קונצ׳רטו לפסנתר ליד שמאל, זכה בתשובה מפתיעה: הקונצרטו
העולם הזה - גליון 754 - 8 באפריל 1952 - עמוד 16 | מורא רגיל של! ״העול 2הזה״ מכר ר לפמ־ 108 כתי־הקולנוע חות פעם לשכוע כאחד מכארץ, מתרכז משך שעתיים בתמונות המושלכות על ן זבד וכגיכורי הסרט. גם דוש, כאיש אשר רוח
חזרה לתחילת העמוד