גליון 755

העולם הזה - גליון 755 - 15 באפריל 1952 - עמוד 1 | !s lx--rt ע _ 11ועון11 ris u n
העולם הזה - גליון 755 - 15 באפריל 1952 - עמוד 2 | מכתבים העורך הראשי: אורי א ב נרי ראש המערכת: שלום כהז עורך התבנית עורך הכיתוב: דוב דוש א יתז הצלם הראשי: הכתב הראשי: ה שבו עון ה מצויר לאינם ורמציה רחוב נליק
העולם הזה - גליון 755 - 15 באפריל 1952 - עמוד 3 | איש יסודה מעלה ]ימין[ ואיש הודתא נשמאל[ היו עו ד את מול ש כני טובים. אולם לפתע פרצה ״סעדה בביצה״ .הא שמות מרות ו איו מי ב ש פי כתד מי ם מ מל אי את חלל האויר על
העולם הזה - גליון 755 - 15 באפריל 1952 - עמוד 4 | שישנו את האוירה. אנשי חולתא זכו לאדמות נרחבות, חלקן יהודיות, חלקן נטושות. דבר זה השפיע גם הוא על אנשי יסוד, שתבעו התרחבות. ובעיקר: הדג החל להיות עסק מכניס.
העולם הזה - גליון 755 - 15 באפריל 1952 - עמוד 5 | רשת במים עליונים: בתקופה מסויימת בשנה גואים מי האגם, מתחברים עם מי הביצות המנותקות בשאר טונות השנה. בתקופה זו חמים המים בביצות אלה יותר ממי האגם, והדגים
העולם הזה - גליון 755 - 15 באפריל 1952 - עמוד 6 | העם ל שו א הוריקו ה די ם:׳!: כל בעלי המכוניות בערים החליטו לחוג את ליל הסדר בבתי זולתם. או כך, לפחות׳ היה נדמה לאדם שיצא לרחובות בשעה 11 לפני חצות, ראה את אלפי
העולם הזה - גליון 755 - 15 באפריל 1952 - עמוד 7 | אכזכה אגפית. החודש לאחר 40 חודשי עבודה בהם זכה לאהדת העתונאים, פרש יצחק זיו־אב מתפקידו כראש האגף ליחסי־ציבור במשרד הבטחון. פרישתו של זיו־אב אינה מחדשת בנימוקיה
העולם הזה - גליון 755 - 15 באפריל 1952 - עמוד 8 | קפיצת שיניים. בהגיע הנצי׳ב העליון הצר 9תי החדש, ז׳אן דה־הוטקלוק (קיצוני מימין) לסוניסיה בחודש ינואר, נערך מכס חגיגי למסירת כתב האמנתו לביי. לעומת בנו הבכור של
העולם הזה - גליון 755 - 15 באפריל 1952 - עמוד 9 | חב לפואד סבא, מזכיר הועד הערבי העליון. אני מות במרחב, צבעו כצבע הדם או צבע זקנו של גם אטלפן לגיסו שיש לו חנות ספרים כאן נושאו: חג׳ אמין אל־חוסייני, מופתי
העולם הזה - גליון 755 - 15 באפריל 1952 - עמוד 10 | במדינה (המשך מעמוד )7 לערבי אך חנה איימה לברוח אל אהובה גם בלי הסכמתם. בפורים נערך נשף במועדון סניף מפא״י וחוסיין שידע כי חנה*יתהיה שם נוכח גם כן. בחצות נפרדו.
העולם הזה - גליון 755 - 15 באפריל 1952 - עמוד 11 | קולנוע ישר אל שפתהאפסד ־ 4 :5 5 ידיהם של הבמאי אריה (יעיר האהלים) לאהולה, עוזרו דן בן־אמוץ והמסריט יוני־לוביץ (חתונה בעיירה) היו מלאות עבודה. עשרה ילדים, שש
העולם הזה - גליון 755 - 15 באפריל 1952 - עמוד 12 | מכל טריאסט תמרון. ר ק תמרון כשראו החיילים הניו־זילנדיים הראשונים מרחוק את טריאסט היפהפיה, לא היה להם זמן לשקוע בהירהורים אסתטיים. הם נחפזו מאד — כי מן הצד השני
העולם הזה - גליון 755 - 15 באפריל 1952 - עמוד 13 | ת י nט ר1 1 40 פק מ א כז ב בתיאטרון בובות מגיבים גיבורי המחזה בתנועות מכניות כאשר מנהל התיאטרון מושך בחוטים, משמיעים קולות הבוקעים מג״ רונות לא להם, שבעליהם
העולם הזה - גליון 755 - 15 באפריל 1952 - עמוד 14 | ספורט _»xb:bxLvo:oxb:o OiOAW1\>X5j ixbibxixbibi 10:<1X0:0X£ IpX IXOiX IOC ״iSbic ixb:oxb;Ow KbTbxbrb^j *oxixoxixo/S ^iXbxixbXiP.bfb. Ixo:oxo:oxo.
העולם הזה - גליון 755 - 15 באפריל 1952 - עמוד 15 | ח jש י 0 מג מו תספ רו תיו ת חברת הפרסומים הפילוסופיים בניו־יורק עומדת להוציא כרך מאמרים חדש, מתורגם מעברית. המחבר: דוד כן־גוריון. המאמרים: מבחר נאומים שנישאו
העולם הזה - גליון 755 - 15 באפריל 1952 - עמוד 16 | ת לו ש תשבץ שנק מ ס113 , הב אור׳ ב ע מו ד 15 אם פתרת את התשכץ, שלח את הפתרון יחד עם התלוש למערכת העתון, דה׳ גליר!ם ון ,8ת״א, ת.ד 136 .עד .1.5.52 כין הפותרים
חזרה לתחילת העמוד