גליון 756

העולם הזה - גליון 756 - 24 באפריל 1952 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 756 - 24 באפריל 1952 - עמוד 2 | העולם אין כלום, מלבד פרצוף נאה עוד אפ שר לדרו ש מבחורה? העורך הראשי: יצחק ארדי, חיפה אורי א ב נרי דו ב אי־אלה דברים. ראש המערכת: ש ל ום כה ן עורך הכיתוב: כלי
העולם הזה - גליון 756 - 24 באפריל 1952 - עמוד 3 | אהדהאמצ עי ל ע צי ר ת עבריין הוא זיהויו ל פי טבע תאצב עו תיו שה שאיר במי קו בי צו עהעבירה. בכר עוס קי ם אנשי מדור ט בי עו ת האצב עו תבמשטרתי שר אל 13 וו טר אלי
העולם הזה - גליון 756 - 24 באפריל 1952 - עמוד 4 | האכקההא פו ר ה. על חלון במקום הפשע נמצאו טביעות שלוש אצבעות. מומחה משטרתי, תפקח ראשון. צבי?יבר, כיסה אותך, בעזרת מברשת מ־וחדת, באבקה אפורה שמבליטה את רכסי
העולם הזה - גליון 756 - 24 באפריל 1952 - עמוד 5 | רבבות שמות בארגזים בטיפולן של שוטרות אלה ננזצאת הכרטי־הואשמו והועמדו לדין על־ידי המשטרה מאז סיה השמית — מאות אלפים של כרטיסים עזבו התורכים את הארץ. למרות שרבים
העולם הזה - גליון 756 - 24 באפריל 1952 - עמוד 6 | y*?n/{y ri-yph בחמשה חלקי תבל, בחמשים שפות, מעורר השם נצרת געגועים לשלום ולאחוות־אחים בלב אנשים לבנים, שחורים, צהובים ואדומים. כי כאן גדל נביא־האהבה שייסד את
העולם הזה - גליון 756 - 24 באפריל 1952 - עמוד 7 | גינות ג׳אז. מבמת האמנות הזעירה עברו האחות והאח אל במת ברודביי, הופיעו במספר הצגות שזכו בהצלחה גדולה, בעקר בעטיים, רקדו גם בלונדון, בה הכירה אדל אציל בריטי,
העולם הזה - גליון 756 - 24 באפריל 1952 - עמוד 8 | NJliSr Wm J K y m f lif t, l M 1 EiiaBSSI fN j r נערות הפועל עורכות תצוגת צורות כעזרת דגלים אדומים עד רקע הדשא הירוק והשמים הכחולים. שוער ״הפועל״ חודורוכ נושא
העולם הזה - גליון 756 - 24 באפריל 1952 - עמוד 9 | ב נז ד י jר, נבחרו באופן דימוקרטי בקלפיות ייצגו 500 מורים משלמי מסים. שלא כבועידת היסוד היה הפעם רובם המכריע של הצירים מורים צעירים בעלי נטיות שמאליות, ביניהם
העולם הזה - גליון 756 - 24 באפריל 1952 - עמוד 10 | ץ ן jש י 0 *ודרים. שדים ו מוסיק ה שרק מיסטיקום קרם מיפה את עורך והוא הבסיס האידיאלי לפוררה. זאת השיטההפשוטה ביותר לשמור על יופי עורך ולהאדירו. קורק מיסעיקזס
העולם הזה - גליון 756 - 24 באפריל 1952 - עמוד 11 | מ וסיקה ״אנחנו מארץ שראד !״ המודעה הכריזה: קונצרט של כנר יליד הארץ׳ והקהל שמילא את חציו של אולם אהל, הרהר בקול רם :״בטח איזה ילד־פלא חדש, מילא נשמע,״ אך כאשר
העולם הזה - גליון 756 - 24 באפריל 1952 - עמוד 12 | ספורט כנ1ס ••הפועל״ נ ערו ת. נ שי מו ת וצאצאי חברי מאות סניפי אגודת הפועל שהתכנסו בשנת הקיום ה־ 26 של האגודה לכינוסה החמישי בתל־אביב ממאות סניפי הפועל מדן ועד
העולם הזה - גליון 756 - 24 באפריל 1952 - עמוד 13 | במרחב מצרים הג כ די ס עשו חיל הפגנה של צעירי הוופד הגיעה לבית בעל חזית מעוגלת, עשוייה ממלט וזכוכית בקהיר. יחד עם האבנים המסורתיות הומטרו על הבית, המודרני ביותר
העולם הזה - גליון 756 - 24 באפריל 1952 - עמוד 14 | ראיון; ה ע תונ א׳ ה ס טן מראיין אתהא לו פי םרע תי ך. צהלה: ה א לו ךהמ סי ר 3ל ה ר הו ר אנחגו א מו די ס לג מ דיזי׳ ת ח בו ל ה: הירי ב קטן וק שה קרב: העיני ם ג
חזרה לתחילת העמוד