גליון 757

העולם הזה - גליון 757 - 29 באפריל 1952 - עמוד 1 | יו ם דז ע צג> 4 השבזעו! המצויר לאינפורמציה a
העולם הזה - גליון 757 - 29 באפריל 1952 - עמוד 2 | מכתבים העורך הראשי: העונס אורי א ב נרי ראש המערכת: של ום כהן עורך הכיתוב: דוב עורך התבנית דוש א.יתן הצלם הראשי: הכתב הראשי: ה ש בז עזן המצ 1י ר לאי 1פ 1רמציה
העולם הזה - גליון 757 - 29 באפריל 1952 - עמוד 3 | ביו ההוא אמרו הערבים: אייר תש׳ח MAY 1948 ה׳ א**ד תש״ח -הדודות הבאים רקמו מסכת של אגדות מסביב ליום זה. יהפכוהו תאריך בספר הלימודים. אולם FRIDAY יום ששי לאותם
העולם הזה - גליון 757 - 29 באפריל 1952 - עמוד 4 | ״ראית את האויב מתקרב!״ ״בשעה 11 בבוקר של יום הששי, ה 14 לחודש מאי, עליתי במטוס אוסטר קטן, אחד הפרימוסים שהיו מגו, בשדה התעופה של ראש פינה, כדי לברר אם הצבא
העולם הזה - גליון 757 - 29 באפריל 1952 - עמוד 5 | ״חתמת• עדהמגילה!״ ״מלגלגים עכשיו על הפעם הראשונה אחרי אלפיים שנה. אבל זה באמת היה כך, הפעם הראשונה אחרי אלפיים שנה, ואנו שחתמנו על המגילה הרגשנו בזה,״ אומר
העולם הזה - גליון 757 - 29 באפריל 1952 - עמוד 6 | במדינה הע ס מ• •כול ל ב ער t ״,והפחה ביפו הפקיד שכל איש ואשד* נער וזקן, יביא שלוש פונט אוסף ארבה להאבידם מהארץ ופשטו העם ולקטו והביאו, ומי שאסף יותר מכר
העולם הזה - גליון 757 - 29 באפריל 1952 - עמוד 7 | במדינה קנת :״אוסטרלי או הוטנטוטי, צריך רק לדעת ולהשיג אותו.״ רק לא לפרים. חמשה ימים לאחר שיהודה׳ נשא את שולמית (רומנית חמודה בת ,24 אותה פגש בצבא בזמן מלחמת
העולם הזה - גליון 757 - 29 באפריל 1952 - עמוד 8 | הסתדרות •או לא הסתדרות? בעוד הויכוח על אי־תלותו של הגרעין נמשך, מתפתח ויכוח פרטי בין רוחי, בת ה־ , 17 מורה לתפירה, התובעת בתוקף כי הגרעין יצטרף להסתדרות
העולם הזה - גליון 757 - 29 באפריל 1952 - עמוד 9 | מה זה חכר ץ למי הזכות להצטספק בלי חשוב, אולס בכל זאת עלול לשעמם. כך חזשבת, כנראה, חיה שלוס, חניכה בחברת החשמל, שעה שטיינברג, שצילה תלמידה בסמינר לגננות
העולם הזה - גליון 757 - 29 באפריל 1952 - עמוד 10 | j nש ] 20 וגידיון שוחד חניך אוניברסיטת קמברידז׳ שמכר מכונות תפירה במדבריות ערב, התאסלם והפך יועץ אישי לאכן־פעוד, מלך ערב, חזר, לאחר הפסקה ממושכת, לחדשות. היה
העולם הזה - גליון 757 - 29 באפריל 1952 - עמוד 11 | ? ^m7^T1Jm* r a r j v v u v mm r m r u ^ r j v mmr*r*rwm* r^mm fv ± P m r * r r u m*fV mw r*ruF *rvvm r^ma r ^ m r jv v v w r * r j* J mar*r^m עו״ד קושניר: האם
העולם הזה - גליון 757 - 29 באפריל 1952 - עמוד 12 | ספורס אגרוף לאודר החברים לפני חדשיים התכוננו מתאגרפי מכבי־חיפה להתמודד עם ביתר תל־אביב התחרות תנו ב ה נוסדה לפני 25 שנה, מאגדת על בסיס שתופי 400 ישובים חקלאיים
העולם הזה - גליון 757 - 29 באפריל 1952 - עמוד 13 | ת ־ mט ר 1ן הבת בזרועות האב כאשר ירד המסך לראשונה על הצגת הבכורה של מחזה חדש בתיאטרון המלכותי של רומא, פרצו באולם ויכוחים סוערים שהפכו חיש מהר לתגרות ידים. עד
העולם הזה - גליון 757 - 29 באפריל 1952 - עמוד 14 | ק 1ל uע במרחב מבעדלמסך הוז 1ל מ חנו־ את מי* מטנג׳יר עד טהראן הוסיף המרחב לסעור. בעיר הבינלאומית אשר מול גיבראלטאר קם ההמון המארוקאי, פרע כאירופים, השאיר במקום
העולם הזה - גליון 757 - 29 באפריל 1952 - עמוד 15 | איש החודש : 5000 איש ואשה, לבושים חליפות שחורות ושמלות ערב, ענודים סיכות זהב וצמידים מבריקים, הצטופפו בבית המשמר הלאומי בוושינגטון, לחוג את יום השנה של תומס
העולם הזה - גליון 757 - 29 באפריל 1952 - עמוד 16 | העצמאות למערכת ״העולם הזה״ שאלות מספר לקוראיה, כיום העצמאות. למשל, בלום הם יכולים לזהות את 33 האי־ *שים, שנכחרו כדרך מקרית, מתוף אלפי האישים שסייעו כהקמת מדינת
חזרה לתחילת העמוד