גליון 758

העולם הזה - גליון 758 - 8 במאי 1952 - עמוד 1 | בשבוע הבא S ill new ה ד פו ד טו׳ ה הג דולה של״העוד הזה״ על המסע לתור הרגלי מ עמקי הנגב השבועון המצויד ל tn i wוררזנ\וה שנה / 15י״ג אייר תשי״ב 8,5.1952
העולם הזה - גליון 758 - 8 במאי 1952 - עמוד 2 | העולם ה שבו עון ה מצויר ל אינ פו ר מ צי ה רחוב נליקסון , 8תל־אביב (ליד תיאטרון ״ אחל ״ ) ת.ד . 136 .טל( .זמני) 66785 מען למברקים :״עולמפרם״ משרי המערכת
העולם הזה - גליון 758 - 8 במאי 1952 - עמוד 3 | מטוסים הכבדים הנמיכו טוס, מילאו את החלל בטירטורם המהמם. הקהל עצר את הנשימה. הוא זכר את הימים כשפרימוסים קטנים קיימו את הקשר עם יישובים מנותקים, הטילו
העולם הזה - גליון 758 - 8 במאי 1952 - עמוד 4 | שלושה אופנועים מבריקים על מכונותיהס המצוחצחות הגיעו בדהירה שגעונית, הסתובבו סיבוב חד לפני במת ההצדעה, נשימה עצורה עצרו, עמדו דוס. האמצעי ניגש אל ראש הממשלה,
העולם הזה - גליון 758 - 8 במאי 1952 - עמוד 5 | הממל*ה קרבה הראשונה הגיעה ורה ויצמן, לבזה. אחר כך הגיעה הפמליה הרשמית: ממלא מיקום הנשיא (בחליפה שחורה) יוסף שפרינצק, בי. ג׳י. בחליפה אפורה וארבעה הקצינים
העולם הזה - גליון 758 - 8 במאי 1952 - עמוד 6 | העם אהד כן, התעמלנת 3וקר המונים־ד,מונים השתפכו במורד רחוב אלנ־בי בכיוון לים. לא רק תושבי תל־אביב, אלא גם דיירי השכונות, יפו והמעברות הסמוכות נמשכו על־ידי מגנט
העולם הזה - גליון 758 - 8 במאי 1952 - עמוד 7 | לנה הורן, הכוכב המובטח, חלתה (ראה מוסיקה) ולא הופיעה, המחירים המפולפלים למשקאות 9.300ל״י לבקבוק יין פורט( ,תוצרת הארץ). המשק שריפה ללא דלק הדרךהש ני ה: האלוף
העולם הזה - גליון 758 - 8 במאי 1952 - עמוד 8 | נשים לוח מות במרחב ״צוד ;חסר־־בושה בסני בית־המשפט עמדה קבוצה של גברים גאוותנים. הם היו בני כת התיקנים, כת השומרת בקפדנות על מצוות האיסלאם. אחת המצוות פוסלת
העולם הזה - גליון 758 - 8 במאי 1952 - עמוד 9 | הצלחה עצומה. מכל חלקי הארץ הגיעו הנשים לקהיר והתאספו בארמון הגברת שעראווי, ברחוכ קאסר אל גיל ( ,2מול המוזיאון וליד חדר התה המפורסם של גרופי). מאות נשים הפגינו
העולם הזה - גליון 758 - 8 במאי 1952 - עמוד 10 | (סוף מעמוד )7 זומנים ורכשה את רבע המניות של לודזיה ב־ 200 אלף ל״י. חברת כותנה לא תצטרך לחפש לקוחות לחוטים. לודזיה תהיה הקבלן הראשי והחברה הכלכלית הלונדונית
העולם הזה - גליון 758 - 8 במאי 1952 - עמוד 11 | ב nד י jה חוזה ד״ר נתן בר־זכאי, והשופטים המחוזיים ד״ר יצחק קיסטר וד״ר יצחק זונדלביץ. הפגיון. בליל השלישי לספטמבר 1951 התעוררו שכנים לקול צעקות שבקעו ממטבחה
העולם הזה - גליון 758 - 8 במאי 1952 - עמוד 12 | קולנוע ? *ip l-im h fo id ׳o f חיל ״החיים בפריחה״ פנה עוד הי1ם לקבלת הפרטים אל בצע חיל האויר בלשנות הגיוס: סרטים תל־אביב בימים ג׳ ד לפוז־צ חיפה ביו ם ב׳ לפהצ
העולם הזה - גליון 758 - 8 במאי 1952 - עמוד 13 | מוסיקה חמש דקוק להת 9ש ט ״מאה אלף דולר פעם אחת, מאה אלף דולר פעם שנייה, האם אני שומע 150 אלף? נמכר ! מר רבינוביץ, במה אתה בוחר?״ שאל הכרוז ברמקול את היהודי
העולם הזה - גליון 758 - 8 במאי 1952 - עמוד 14 | מרוץ העצמאות סירות שיוט החופים מלבינות כמפרשיהן המתוחים בכניסה לגמל חיפה. תל־אביב—ירושלים החל. מן השניות הראשונות היה איש הפועל בראש ובאותו יום אחר הצהרים,
העולם הזה - גליון 758 - 8 במאי 1952 - עמוד 15 | מכל ארצזת הברית רימון יד וכובע n m a ראש הגשר האמריקאי בסאלרנו היה נתון בצרה. הצבא הגרמני באיטליה הסתער עליו מכל עבר. המצב נראה כנואש. אותו יום הגיע למקום מפקד
העולם הזה - גליון 758 - 8 במאי 1952 - עמוד 16 | ^^^l׳ararararara1BfBrajBjgnsga3rBrerarajB₪a1B1afHr5rejHrarBJsrararajHraraEja115],BffHrara1?jB^j^arg<7 מאת פיליפ טיארי מבוצע ננל־ידי שחקני תיאטרון זי ר ה: אמנון
חזרה לתחילת העמוד