גליון 760

העולם הזה - גליון 760 - 22 במאי 1952 - עמוד 1 | בגליון זה: התחרת הרפתקותיה שד משפט הורוביץ: מ־ הר!צהי מהומה באוניברסיטה האופנה האחרונה ליצוא השבועון המצויר לאינפורמציה מס׳ 60ד /שנה / 15כ״ז אייר תשי״ב
העולם הזה - גליון 760 - 22 במאי 1952 - עמוד 2 | מכתבים העורך הראשי: אורי אבנר׳ ראש המערכת: שלום כה ן עורך התבנית עורך הכיתוב: דו ב דו ש איתן הצלם הראשי: הכתב הראשי: ה ש בו עון ה מ צוי ר לאינפורמציה רחוב
העולם הזה - גליון 760 - 22 במאי 1952 - עמוד 3 | אור ע ל פני אסיה ()11 הסוחר הם־נ־ך הזקן. בש י נ * אפור: דו צ ה ש הרגלי בריתנו דו לסחור באופו חפשי ע אמריקה ושחט־רוריסטיס יניחו לו הגנרל סד א׳דאלד טמפלרנשמאל[
העולם הזה - גליון 760 - 22 במאי 1952 - עמוד 4 | sg׳£T3 הקרב הפדרציה של מאלאיה גדולה פי שש מישראל, מונה לפי הספירה האחרונה 678י 4.902 תושבים. היא מורכבת משני יישובים בריטים (פנאנג ומלגד ).ותשע מדינות הקשורות
העולם הזה - גליון 760 - 22 במאי 1952 - עמוד 5 | הפסקתנופש. שמו של סיר מלקולם מקדונלד זכו ר היטב לבני ארץ־ישראל. היה זה שר ה מו שבות הבריטי שיצר את הספר הלבן המפורסם של 1939ו ה פן סמל ל מדיניות ה שעבוד בארץ.
העולם הזה - גליון 760 - 22 במאי 1952 - עמוד 6 | ה עם עס מי היה:הצדק* המונים הצטופפו ליד השער, לראות את האישים (והאישות) המוזמנים נכנסים. בפנים שררה אוירה רצינית, כנאה לטכס הפתיחה של היכל תרבות. האנשים,
העולם הזה - גליון 760 - 22 במאי 1952 - עמוד 7 | ^V A V W V V V W V V V A V W V V W משפטד״ רהורוביץ: מיהרוצח? ל תל מי דוח:הכניסה אסורה זמזום המאוורר הלבן הענקי התלוי מהתקרה היה הרעש היחיד באולם בית־המשפט
העולם הזה - גליון 760 - 22 במאי 1952 - עמוד 8 | M ftW A W U W y W W V W A V וראי העולם הזה זועזעו לפני חודשים אחדי? מן •-הדו״ת הגדול והאכזרי של ת אונות הדרכים׳ (העולם הזה .) 733 נהגים והולכי רגל רבים נענו
העולם הזה - גליון 760 - 22 במאי 1952 - עמוד 9 | v״rvw%*j הטנדר המצוחצח הטנדר בצד הדרך שחנה בצדו הימיי של כביש חיפה— ת״א, לא עורר חשד. איש מהנהגים שחלפו על פניו לא ניחש שמאחוריו מסתתרת מזימה אפלה של משטרת
העולם הזה - גליון 760 - 22 במאי 1952 - עמוד 10 | הוצאת ספרים אחיאסך כע״כז, ירושלים ב נדד י jה הופיע היומן המנחז הרוזן ב רנ אחת לירושלים הספר הזה הוא דין וחשבון יום־יומי מפעולותיו של המתווך משעה שנטל עליו
העולם הזה - גליון 760 - 22 במאי 1952 - עמוד 11 | שמפנייה, חשבה זאת לבדיחה זולה. כי היא שכחה לחלוטין את מנית בנייני ה אומ ה שקנתה חמישה ימים לפני כן ברחוב, ושגרמה לה צרות כיוון שלא היה לה מספיק כסף אתה. תגובתה
העולם הזה - גליון 760 - 22 במאי 1952 - עמוד 12 | מכל ארצ 1ו 1הבריח ההפסקת ל הכו ת את אשחר? שני הסוסים — הסוס האפור של הסנטור טאפט והסוס המבריק של הגנרל אייזנהאור סיימו את הסיבוב הראשון, כשהם דוהרים ראש אל
העולם הזה - גליון 760 - 22 במאי 1952 - עמוד 13 | שות ראשונה זאת היתה קצרה ביותר: הקומוניסטים׳מנו למעלה משלוש רבבות איש ואילו הפאן־איראנים מנו פחות מאלף. אולם למערכה נכנס גורם אחר ; יחידות חזקות של משטרה וצבא
העולם הזה - גליון 760 - 22 במאי 1952 - עמוד 14 | מוסיקה תיץ 1ט ר 1 1 מלבד ודדי. חמות ל בוג ד. תהילת וצח בקולנוע מצליח לרוב הסרט הראשון מתוך סידרה. הבאים אחריו נראים דרך כלל מיותרים וחסרי טעם. סדרת מחזית
העולם הזה - גליון 760 - 22 במאי 1952 - עמוד 15 | ק 1ל ישר אל הבה ה מהלל אין מקצוע — מלבד, אולי, המדיניות, שמידת הבלוף והנפוח מרובה בו כמו בתעשיית הסרטים, ביהוד בולט הדבר בענף הממכר. מפיצי הסרטים ומציגיהם אינם
העולם הזה - גליון 760 - 22 במאי 1952 - עמוד 16 | שמלת ״מדריד״ שחורה עם תכלת הדוגמנית: רוז אברהמוף היצרן: ס .נידר, תל-אביב נאט שדשה חלקים, צמר כצכע אפור עם פס אדום הדוגמנית: חנה קליין היצרן :״אלד״ ,בני־בכק פאט
חזרה לתחילת העמוד