גליון 761

העולם הזה - גליון 761 - 28 במאי 1952 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 761 - 28 במאי 1952 - עמוד 2 | העולם הזה השבועון המצויר לאינפ 1רמציה רחוב נליקסון , 8תד־אביב (ליד תיאטרון ״ אהל ״ ) ת.ד , 136 .טל( .זמני) 6*5785 מען למברר!ים :״עולמפרם״ משרד המערכת בירושלים
העולם הזה - גליון 761 - 28 במאי 1952 - עמוד 3 | ייתי ארבע שנים בפלמ״ח. אחר כך שנתיים בצה׳׳ל. תמיד עשיתי משהו. לא חשבתי הרבה על עצמי, על מה שיהיה ממני. חשבתי שוד, יסתדר איך שהוא, שנגיע למדינה, ואז הכל יהיה
העולם הזה - גליון 761 - 28 במאי 1952 - עמוד 4 | פשיטת עור -ל־ 9חדשים בחדר שגודלו כחדר אמבטיה בינוני חי מאיר לבבי לבדו — כי שני אנשים לא יכלו לנוע באותו תא זעיר. אותה שעה ישבה ורדה בחדרה בשדרות בך מיימון אכלה
העולם הזה - גליון 761 - 28 במאי 1952 - עמוד 5 | חיי חברה? אין! ״מועדון״ הסטודננוים (ימין) הוא אולם עלוב, ריק ושומם. אין למצוא בו סטודנטים. לעומת זאת אפשר למצוא אותם בבתי הקפה — את אנשי ה״רוח״ בעטרה, את אנשי
העולם הזה - גליון 761 - 28 במאי 1952 - עמוד 6 | במד ־ n j העם פדט אחד קטן השבוע הגיע לידי גמר פרק בהיסטוריה היהודית. כשהודיע יברדיו, בראשון לספטמבר , 1939 כי צבא הרייך הגרמני השלישי פלש לפולין, הצטופפו בני
העולם הזה - גליון 761 - 28 במאי 1952 - עמוד 7 | במדי jר, אליעזר (לואיס) פינקרשטיץ בי. ג׳י. קיבל... אולמון בית־סוהר יפו, עליה הועלתה תכניתה השניה של להקת גיל־רון. בין קירות אפורים, אך צבועים יפה הנושאים
העולם הזה - גליון 761 - 28 במאי 1952 - עמוד 8 | כדרך כלל קוכע כל אדם לעצמו אם הגיע הקיץ או לא המרגיש חם עוד טרם נסתיים החורף רשמית, אחר מתעטף כחודש יוני. אך לרום מחכים אנשים להכרזות רשמיות א רשמיות כי אמנם
העולם הזה - גליון 761 - 28 במאי 1952 - עמוד 9 | :מעיל פחות ;כרזה כתור :קילו מטרים של חוח־ים לאורך הארץ. ליד הערים הגדולות הצטופפו רככות מתרחצים כנמלים, כמקומות מרוחקים הכתימו נקודות כודדות את קצך הגלים או
העולם הזה - גליון 761 - 28 במאי 1952 - עמוד 10 | במדי (המשך מעמוד )7 לפני 15 חודש בתא הציונים הכלליים, אספה סביבה מספר רב של סטודנטים פעילים, נקראת רשימה בלתי מפלגתית וצולעת מאז הוסדר, עקב חבר שנזדווג אליה
העולם הזה - גליון 761 - 28 במאי 1952 - עמוד 11 | ספףי Q הצד המבדח בדברי ם יותר מ־ 20 שנה אחר שיצחק דוב ברקוביץ יצא עם מנחם נזנדל בארץ ישראל וכמעט 40 שנה אחר פטירתו של חותנו, שלום עליכם, חזרה הזדמנות של ממש
העולם הזה - גליון 761 - 28 במאי 1952 - עמוד 12 | מכל הקוטב הצפוני מלחמה סל העודם בעולם כולו נטושה מלחמה קרה. אך בשום מקום אין היא קרה כבקוטב הצפוני. עד לפני כמה שנים לאי יחס איש חשיבות רבה לגג העולם. האנשים
העולם הזה - גליון 761 - 28 במאי 1952 - עמוד 13 | המלחמה על הקלפים רבים הם האנשים שאינם מחבבים קלפים. אולם לפחות במקרה אחד מוטב להם לשנות את דעתם. המקרה: משחק הברידג׳ .כי ברידג׳ אינו משחק־מזל סתם, הוא אומנות
העולם הזה - גליון 761 - 28 במאי 1952 - עמוד 14 | קולנוע סרטיט ״פ־פור הופמן׳׳ THE FAMOUS N A I L P O L IS H MADE UP BY תלא 1בה נוסדה לפני 25 שנה, מאגדת על בסים שתופי 400 ישובים חקלאיים ומאות משקים בודדים בכל
העולם הזה - גליון 761 - 28 במאי 1952 - עמוד 15 | Q 1 )II J ft קורא קול העם? בדיחת השבוע בלונדון: עיריית לונדון החליטה לעקור את העצים שבגן הציבורי הקטן שבככר מנצ׳סטר, בו נמצאת צירות ישראל בראשותו של אליהו
העולם הזה - גליון 761 - 28 במאי 1952 - עמוד 16 | * 3א-יקו i f j העולם הזה צוחק הבקר הידוע• לי אי־המוסריות באופי התושבים מעיקד. עליו. ״תאר לעצמך שאי אפשר לאסוף מניין לתפילה.״ הוא אומר. ״אפילו אם יבוא מלאך מן
חזרה לתחילת העמוד