גליון 763

העולם הזה - גליון 763 - 12 ביוני 1952 - עמוד 1 | מםי / 763 שנה / 15י״ט סיוד תשי״ב 12.6.1952
העולם הזה - גליון 763 - 12 ביוני 1952 - עמוד 2 | העורך הראשי: אורי א בנר י ראש המערכת: שלום כה ן השלס השבועון המצדד לאינפורמציה רחוב נליקטון , 8תד־אביב (ליד תיאטרון ״ אתל ״ ) ו.1ד , 136 .טל( .זמני) 6*5785 מען
העולם הזה - גליון 763 - 12 ביוני 1952 - עמוד 3 | חוליית הפיסו של ״העוד ה1ה״ ,ב שי תו ך פעולה ע הנהלת קולנוע ״תמד״ ,תל־ אביב, מגישה לר, איש הקהל. העומד ב תור לקנות פרטיס, עומד ב תור להפנס אל הקולנוע. ויוצא על
העולם הזה - גליון 763 - 12 ביוני 1952 - עמוד 4 | *Sהשתיפיעשרד ! משתעמם. השעה עשר בבוקר, ההצגה הראשונה זה החלה עתה. הקהל מורכב בעיקר מאזרחים מחוץ לעיר שיש להם שעה פנויה ביי ביקור במשרד אחד למשנהו, מילדים
העולם הזה - גליון 763 - 12 ביוני 1952 - עמוד 5 | גנוה בעד כל יגע נוסף למשל: אם ההצגה נמשכת שעתיים ורגע׳ מקבל העובד תשלום בעי שעתיים וחמשה עשר רגע. בעלי בתי־הקולניע מסרבים לשלם מכיסם אח ההפרשים ונמ נעים ככל
העולם הזה - גליון 763 - 12 ביוני 1952 - עמוד 6 | במד ־ העם ב. ת המשוגע׳ ש ל הזוד ת במדינה המשתרעת לאורכו של הגבול ד. מזרתי של מדינת ישראל קרו דברים מוזרים. הוד מלכותו, המלך טלאל אבן עבדאללה, השתגע. שרים
העולם הזה - גליון 763 - 12 ביוני 1952 - עמוד 7 | במד ־ n j מכרזים בעינה עומדת. למרות דעתם הנוגדת של התעשיינים מלאו משרדי הממשלה למח רת פירסום המכרז הראשון מעטפות סגורות שהכילו הצעות. ורק כאשר תפתחנה המע טפות
העולם הזה - גליון 763 - 12 ביוני 1952 - עמוד 8 | במדינה ״ד1דה, הגידי לנו כן, כן, אנו רוצים להתחתן״... בחוקק משה את דת ישראל, להעניקה לסוגדים סביב עגל הזהב, זכר בתורה חיק־גירושין: אם לא רצה בה ״ונתן לה ספר
העולם הזה - גליון 763 - 12 ביוני 1952 - עמוד 9 | זתח תן הרב ני ם אמח חלמה כלל על ניצול אי־תקפן החוקי של תקנות הנשואין, כאשר נתקלה בבעיות ש נוצרו על־ידן. S K tS S ש לי ח ת, חי צי ם ח די ם. בהופיעו על דוכן
העולם הזה - גליון 763 - 12 ביוני 1952 - עמוד 10 | תפוקה יומית בשנת תעוי ב הן. אולם, אם לא יכיר בהם המשטר עליו מושחתת החברה בארצם, יטבלו הם• יטבלו ילדיהם בוזפשם אחר עורך־דין נוכחו ל, עת שרבים מרי טבורים
העולם הזה - גליון 763 - 12 ביוני 1952 - עמוד 11 | במדינה ד״ר בר, שראה במורת רוח גלוייה את עצם הופעתו של הדסאי, הכבש השחור, של עדת הרבנים, דירבן את ויינברג בלחישות ייעוץ, בהן ניסו השניים להוכיח את אי־כשרות
העולם הזה - גליון 763 - 12 ביוני 1952 - עמוד 12 | דמויות במרחב: שוו הדן₪צית את פאחיי1ה המחלה תקפה באמצע הליר ה שעה שלמה לפני התחלת המשפט צבאו הסכינים על דלתות בית־המשפט העליון בקהיר, בו נערך המשפט הצבאי נגד
העולם הזה - גליון 763 - 12 ביוני 1952 - עמוד 13 | קולנוע סרטיט ,קד״ ה נאמנה,, קרייה נאמנה איננו, למרות הפרסומת ה טוענת זאת, סרט ישראלי, נשם שפר גינט, דרך משל, בבימויו של שבדי ובביצוע שח קנים מקומיים, איננו
העולם הזה - גליון 763 - 12 ביוני 1952 - עמוד 14 | תנים ירדה ממשקלה. מסקנה יותר משמחת: כמלכת יופי החליטה להשתמש, לראשונה בחייה, בקוסמטיקה. התכשיר: שפתון בעל גוון ארגמני. •הרץ המרכזי הבולם של בית״ר תל-אביב, יעקב
העולם הזה - גליון 763 - 12 ביוני 1952 - עמוד 15 | מכל המלחמה הקדה אלד -ת שו! -חמש ־ א ר בו! אלפי הגרמנים שברחו השבוע מן האזור הסובייטי לאזור האמריקאי של מולדתם לא היו אלא ביטוי אחד לפאניקה שפשטה ברחבי העולם:
העולם הזה - גליון 763 - 12 ביוני 1952 - עמוד 16 |
חזרה לתחילת העמוד