גליון 764

העולם הזה - גליון 764 - 12 ביוני 1952 - עמוד 1 | בגדיון זה: חוזר ל ב תי המלאכה ׳עקבוביץ w ip רוצ ח? הורג? אנס?[ הננו הגוסס הסוכנו ת מגר ש ת » 1שב! א* I K מיוון 111111 ׳imam־ השבועון המצויר וותוררוו \ ו ד 0 9׳
העולם הזה - גליון 764 - 12 ביוני 1952 - עמוד 2 | מכתב׳ס העורך הראשי: השוס אור, אבנר, ראש המערכת: • לום ins עורך הכיתוב: דוג mי תז הכתב הראשי: ה שבועון הטצדר לאינפורמציה רחוב גליקסון . Sתל־אביב (ליד תי א ט רון
העולם הזה - גליון 764 - 12 ביוני 1952 - עמוד 3 | לפני שש שני בדיוק צאו 45 בחורי ובחורות ל פ עו ל ה המדודה ביותר שבוצעה אי-פע ע ל ירי לח פיצוץ ב תי המלאכה שד רכבתפלש תינ ה (א״׳[ ב מפ ר ץ חיפה. ה שבוע ה ת כנ סו
העולם הזה - גליון 764 - 12 ביוני 1952 - עמוד 4 | הפעולה תמסור לו את היין. כעבור שנים מצאה את אחד המשתתפים. מסרה לו את הבקבוק• סיפור קצר זה, שקרה במציאות, מוכיח שפה ושם עוד יש אנשים בעלי זכרון. ייתכן שהאשה
העולם הזה - גליון 764 - 12 ביוני 1952 - עמוד 5 | בלחי רגילה• הם היו כולם מומחים, שמעו את ההסברה. האדם שהכין את הפעולה היה ז׳ק אלקלעי, איש לח״י שעבד חמש שנים בבתי־המלאכה. הוא החדיר למפעל אר. אחד ממומחי המחתרת,
העולם הזה - גליון 764 - 12 ביוני 1952 - עמוד 6 | נ סוי jה העם עסקי ]מפלגת ) כד\יד בחוץ ניגנו העיתונים הבריטיים מארש אבל עצוב, התכוננו להלוויה. הם הודיעו כי מדינת ישראל עומדת לרדת סופית אל הקבר הכלכלי. אולם
העולם הזה - גליון 764 - 12 ביוני 1952 - עמוד 7 | T i ׳V p t l : אליקים: כפר גוסס מ1י*־לדו אסתר: מ־בצע המן חריקת בלמים הנהרה על פני הסלעים• מכונית שימור מצויירת באלחוס נעצרה על כביש השומרון. מהמכונית קפצו מספר
העולם הזה - גליון 764 - 12 ביוני 1952 - עמוד 8 | להבות במרחב (ווו) פינוי ואיחוד. כמעט מן היום הרא שון לבוא הצבא הבריטי למצרים היו תביעות הפינוי של המצרים שלובות בתביעה נוספ ת: איחוד הסודאן למצרים. גם פרעות
העולם הזה - גליון 764 - 12 ביוני 1952 - עמוד 9 | dpt המאבק מ שתרע מגבול אפריקה. שמחו אשר רובו ני תן היורדים בדרום הסודאן (בערבית: ארץ השחורים) wהארץ : ־ ז ־ מצרים הדרומי עד לקניה ואוגנדה, ב מרכז יב שת 967,495
העולם הזה - גליון 764 - 12 ביוני 1952 - עמוד 10 | במדינה (וזמ שן מעמוד )6 השער והעין׳ תיקו. השבוע, בהסתיים הסיבוב השלישי ,־נחל גוזמן כשלון חרוץ, קבע יחס תוצאות של אחת אפס לטובת בלקינד. 250 לירות לחודש 400
העולם הזה - גליון 764 - 12 ביוני 1952 - עמוד 11 | במד ־ jה לארץ. ממעמד של מועדון אכסכלוסיבי וא־ריסטוקראטי כמעט בתקופת הבריטים, הפך המועדון לעממי יותר. כיום הוא מקיף 500 בעלי מכוניות שלא מתקשים לשלם את המס
העולם הזה - גליון 764 - 12 ביוני 1952 - עמוד 12 | J W M M M M M /V W W W W W W flftN W W W W W W flftM W W W W W W W W /U V S I W W W V W J W U W W A K W n n K V W S U n m n ^ M ילדשיוה שנייה ב״תיאטרון זירה ׳
העולם הזה - גליון 764 - 12 ביוני 1952 - עמוד 13 | במרחב מבעד למסך החול אמים ולדוברים הרשמיים — ברכת־תודה בעד ״שירות עז ומסור לאיחוד שליטי ערב נגד האויב הזר.״ אילו היה למדינות ערב דבר הדומה לספר הזהב של הקק״ל
העולם הזה - גליון 764 - 12 ביוני 1952 - עמוד 14 | הפסטיבל הראשח לזמרה בישראל1 בחסותו האדיבה של שר החוץ מר מ. שרר! 1000זםרימהתפ 1צ 1ת מישראל 1500זמרים הפ תי חהב־<׳לאוגוסט בי רו ש לי ם לקראת מאורע לאומי ותרבותי
העולם הזה - גליון 764 - 12 ביוני 1952 - עמוד 15 | מכ ל בראזיל בג׳ונגל אין בדסטיגה ב־ 29 לאפריל הפסיק רדיו בראזיל את שידור המוסיקה והודיע: מטוס־הענק שעזב את ריו דה־ז׳ינרו בדרכו לניו־יורק איחר להופיע
העולם הזה - גליון 764 - 12 ביוני 1952 - עמוד 16 | iis p UICL4 ca<)5L! 1 אQ<QL! 4| א SS׳9׳08׳ <54 UatfOGL! XsU ^*CsQ ־״Cwl LiGUIUG CCICU 4 0*0 אQCILCLT ״LUJ1.4Q •l • 981׳ u4«־c^c׳ <5l a a < 5 x q ; 5 > ׳U l 15
חזרה לתחילת העמוד