גליון 766

העולם הזה - גליון 766 - 30 ביוני 1952 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 766 - 30 ביוני 1952 - עמוד 2 | השלם הזה מכת בי ם העורך הראשי: אורי אבניי ראש המערכת: * י ו 0כחן עורך התבנית : עורך הכיתוב: ד ו v רו ב k״ nז הצלם הראשי: הכתב הראשי- : ה ש בז עזן המצדר ל א • נ
העולם הזה - גליון 766 - 30 ביוני 1952 - עמוד 3 | מאת *ודי א בנ ד• ה היה ביום ר 1507 ,לעצמאות ישראל• ברחוב עבר יהודי ארוך־זקן ופיאות, כשבידו חצוצרה מוזרה. היתר, זאת החצוצרה קלושת הקול שבישרה מזה שנים לבני
העולם הזה - גליון 766 - 30 ביוני 1952 - עמוד 4 | עם רות החשכה. אלה גם אלה נוכחי חיש מהר לדעת כי בשנה החמישית לעצמאות ישראל מוטב ליהודי לדעת מתי מתחיל ומתי מסתיים חג דתי. איש לא הרחיק לנסוע מכנה מאות מטרים.
העולם הזה - גליון 766 - 30 ביוני 1952 - עמוד 5 | י ן נוסעים ב שב תו ת, שאלפי כלי־הרכב שובתים, שהמנוח ה שרוייק על הכבי שים, ש־הפרהסייה הי שראלית אינה מתחללת. העץ והיעד בהרבה מגידול כל בשר אחר (העולם הזה )762
העולם הזה - גליון 766 - 30 ביוני 1952 - עמוד 6 | מפלשטיין ־־ להפעיל טרור נגד הרוב הבלתי־דהי, אלא גם נגד מחדשי הדת ובתי־הכנסת הרפורמיסטיים האמריקאיים הרוצים להקים בארץ בתי- כנסת ומשרדי נשואין משלהם. מחדשי דת
העולם הזה - גליון 766 - 30 ביוני 1952 - עמוד 7 | ׳בוצת ה״כנענים״ לכותרות תיה הנחפזות שאין לה י זקוקים להכחשות כאלה קשר בין הקביצה ובין ה מפעם לפעם בפרסום ־ים. מאחר שלא הציבור זה האמיתית של הקבו־לחוגים ואנשים
העולם הזה - גליון 766 - 30 ביוני 1952 - עמוד 8 | שפה הלטינית פירוש המלה קרקס (סירקום) עיגול. אך מובנה של המלה בשפת הרומאים העתיקים היה עיגול הדמים. יוליום קיסר הקים את ענק הקרקסים של כל הדורות. אל קרקסו נהרו
העולם הזה - גליון 766 - 30 ביוני 1952 - עמוד 9 | דהט רו! דורות שלמים של אקרובטים בני משפחה אחת ריחפו באויר, מתחתם התפרנסה שושלת משפחתית של מוקיונים מעשיית צחוק מעצמה. טיפוח המסורת המשפחתית. אך היה גם צד שני
העולם הזה - גליון 766 - 30 ביוני 1952 - עמוד 10 | במד ־ j1ר, העם אבדה סו סמת היה היה איכר פיקח שעלה בלבו רעיון גאוני: האכילה היא מנהג פסול שיש להיגמל ממנו. הוא החליט לעשות נסיון ראשון בסוסו, שמזונו עלה בכסף
העולם הזה - גליון 766 - 30 ביוני 1952 - עמוד 11 | המשק הפרבר רוצים דישון ״איננו יכולים לישון בלילה! מכונות בד תו (לריסוק סלק־סוכר) מטרידות את מ1ו• חתנו וגוזלות את שנתנו התלוננו שלושה מדיירי פרבר החווילות
העולם הזה - גליון 766 - 30 ביוני 1952 - עמוד 12 | יותר מהר! יותר גבוה! יותר חזק! לפני שבוע יצאו 2aספורסאים ישראליים לאולינזפיידח ה־ 15 בהלסינקי. ה שבוע יצא רץ יווני משפלת אולימפ, הנמצאת כ־ססג ק״ מ דרומית
העולם הזה - גליון 766 - 30 ביוני 1952 - עמוד 13 | במרחב מצרים .אי ש ג דו ל. קצתעגלגל״ בפעם השלישית מאז השבת השחורה נטל פארוק את רסן השלטון לידיו, הואיל לקבל את התפטרות ראש הממשלה. במקומו מינה מדינאי אחר, משרת
העולם הזה - גליון 766 - 30 ביוני 1952 - עמוד 14 | נ שבר המצור הרוחני במדי Jף. (המשך מעמוד ) 11 ביכ 1לתךלהזמיןאת הספריה נח ו צ ים ודד כמו כן כל כתכי־עת מארה״ב כדרד הקצרה כיותר. בימ״ם ספרי א. ב. עומד לרשותך עם
העולם הזה - גליון 766 - 30 ביוני 1952 - עמוד 15 | סרטים ,בני ה כו כ בי ם עולים עדכ דו ד הארץ״ מאחד הכוכבים אשר ביקום נוחת, לא הרחק מוואשינגטון בירת ארצות־הברית, במכשיר הדומה לצלחת מעופפת, יצור בעל דמות אנושית
העולם הזה - גליון 766 - 30 ביוני 1952 - עמוד 16 | W V W ני פשוט לא מנין, אמר אנטון פוגל כשהוא משתע־ WfefrTשע בלי תשומת-לב בכוס הריקה למחצה, יקח אותי ד? ׳ J&6השד אם אני יודע מדוע הוא סיפר שקרים. רוטויילר, איש
חזרה לתחילת העמוד