גליון 767

העולם הזה - גליון 767 - 10 ביולי 1952 - עמוד 1 | המונים צועדים התח בו ר ה ^ בנמל יפו החמורים בתהלוכה נגד השבת בתד־אביב שו ה 1י״ז rm
העולם הזה - גליון 767 - 10 ביולי 1952 - עמוד 2 | השנס הז ה ה ש בו עון ה מ צוי ר ל אינ פו ר מ צי ה רחוב נליקסון , 8תל־אביב (ליד תיאטרון ״ אהל ״ ) ת.ד . 136 .טל( .זמני) 66785 מען למבדקים :״עולמפרס״ משרד המערכת
העולם הזה - גליון 767 - 10 ביולי 1952 - עמוד 3 | אתה אוהב נערה חמו־דה. אתה רוצה דשאת אותה ראשה. אולם אתה שואל א ת עצמר: הא למחרת היו ת ה־פור היא״״דישע מאמע״ אפרורית? א ת רוצה להינשא. אול את עדייו צעירה, החיים
העולם הזה - גליון 767 - 10 ביולי 1952 - עמוד 4 | באכראש. הדו״ח הרספי השבועי שרות מוס ת לשלמה, הוא מקור תמ רי לכאב ראש לשניהם, שעה החשבונות המסובכים חוזרים ונשנים מדי שבוע. מקסימום ממינימום. צרות הבישול עם
העולם הזה - גליון 767 - 10 ביולי 1952 - עמוד 5 | כליהפתיות. בשעות הבוקר עמידה בתור בכל חנות בה אפשר להשיג דבר מה. בערב משחק קלפים בחברת שכנים, אחר יום עבודה אפרורי ורגיל בביה״ח ובבית, לפני הראי. קצת רכילות עם
העולם הזה - גליון 767 - 10 ביולי 1952 - עמוד 6 | במדינה העם מה mיעוור? לפני 1873 שנים נעלמה העיר פומפיה מן המפה. הבזלת הלוהטת, שנשפכה מתוך לוע הר־הגעש אזוביוס, קברה את העיר השו״ קקה. על רקע מאורע זה צייר
העולם הזה - גליון 767 - 10 ביולי 1952 - עמוד 7 | במד ־ n j המטר בערימח פרודוקטים משומרים, מאכל לששה שבועות. משתף פעולה שני היה משרד האוצר שהקציב ליוצאים 120 לירות שטרלינג, אותם גנזו למקרי קילקולים בסירה.
העולם הזה - גליון 767 - 10 ביולי 1952 - עמוד 8 | ftTWIAPkVWVWVWVWV הפגנות השבת W W ^ W W S W V W ftW W W W V W V W i קול מוזר נשמע משך השבוע. הוא דמה מאד לקול הצהלה של סוסים משוחררים ששרתו פעם בהיל הפרשים
העולם הזה - גליון 767 - 10 ביולי 1952 - עמוד 9 | בחוצ1ת התקפה ד תי ת: בפעם הראשונה בדור זה יצאו הדתיים להתקפה כדי למנוע בכוח הזרוע את זכות הדיבור ממת־נגדיהם. כשכינס מרכז העברים הצעירים (״הכנענים״) אסיפת־מחאה
העולם הזה - גליון 767 - 10 ביולי 1952 - עמוד 10 | במדינה (המשן מעמוד )7 לעשות בעזרת המשטרה, הוא לחפש את חתיכות הזהב, שנמכרו לפי עדותו של וייג־ברגר ב־ 160ל״י• אסומת הא לא היתה מטורפת יום אחד בשבוע שעבר, שער,
העולם הזה - גליון 767 - 10 ביולי 1952 - עמוד 11 | השריפה הגדול ה מכבי האש סודצים אל הלהבות כעזרת גרזנים. שריפות אוד׳ סמרטוט סבוג־שמן כמה עשרות עולים חדשים קפצו ממיטות חמות, רצו באישון לילד״ כולם בכיוון אחד :
העולם הזה - גליון 767 - 10 ביולי 1952 - עמוד 12 | ספורט אחר הצהרים שחתה אסתר באופן חוקי 200 מטר חזה בזמן 3:29 דקות, קבעה בכך שיא ארצי חדש. עתה היה ״ברור לכל״ שאסתר תצורף מיד לרשימה. אך השיא נשבר מאוחר מדי,
העולם הזה - גליון 767 - 10 ביולי 1952 - עמוד 13 | מוסיקה במרחב מצרים ישיבת בית־המשפט המצרי העליון הדן במשפטי הנשק המקולקל היתד, הפעם ישיבה צבאית: הנאשם העיקרי היה אדמיראל, עדיו היו אנשי צבא ברובם ואילו נאשם
העולם הזה - גליון 767 - 10 ביולי 1952 - עמוד 14 | JM K׳O^J כ/O ׳J S IQ ^ 1 fv׳ f 1111 הגרוש ו״חסמנר.״ חברי גרעין עמית בחיפה תפוזים 1אעזכוניי 1ת * טבעיטהורומ פו סטר יפגשו חשכת 12 ,ליולי 1952 כשעה 19.30 כבוקר,
העולם הזה - גליון 767 - 10 ביולי 1952 - עמוד 15 | מכל העולם ארצות הברית והירות 0תכלים! המהפכה הדימוקרטית של התקופה החושה החלה עם המצאת אבק השריפה, ששבר את עליונות האביר בשדה הקרב. היא נמן כה עם המצאת העיתונות,
העולם הזה - גליון 767 - 10 ביולי 1952 - עמוד 16 | ul | j הקבוץ צוחק דו הוא^ חכר ׳ קיבוץ אלונים המקשט מדי שבוק את גליונות $ שבועון הקיבוץ המאוחד ״בקי״ - בוץ״ בקריקטורות המשקפות את ההווי היומיומי כקיבוץ. מערכו
חזרה לתחילת העמוד