גליון 769

העולם הזה - גליון 769 - 25 ביולי 1952 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 769 - 25 ביולי 1952 - עמוד 2 | מכ תבי ם העורך הראשי: השלט ה־לה השב 1ע !1המצויר ל א • 1פ 1רמציה ד חו ב נ לי ק סון . 8תל־ א בי ב ( ליד תי א ט רון ת. ד . 136 .ט ל( .ז מני ) 66765 מ ען? מבר קי ם
העולם הזה - גליון 769 - 25 ביולי 1952 - עמוד 3 | דרה על מוסד האימים ווספיו כתב: שלום כהן צילם: פאול גולדמן מקום בו נפגש כביש חיפה עם כביש עפולה, נכניס! לנצרת, עומד בית נמוך וארוך המשקיף על כל העיון זהו מוסד
העולם הזה - גליון 769 - 25 ביולי 1952 - עמוד 4 | עבדאללה אסילי ״הרבה דברים איומים...״ ] מתחת לש 1ט רו ע 1ל ה־לר מ ע 1ל -צל ק ת עמוסה. מ 1כרתד מנהלת המוסד המוסד, שלחתי את אשתי לולאל לשאול אם׳ זה נכון שרוזט
העולם הזה - גליון 769 - 25 ביולי 1952 - עמוד 5 | בהתרגשות :״אם הוא לא רוצה לספר לך על הווספיה — אני אספר לך ! אני אחד המעורבים ! ״ אותו רגע נכנס לחדר גבר צעיר לבוש אירופית, בלוויה כמה אנשים מבוגרים. ״זהו סמי
העולם הזה - גליון 769 - 25 ביולי 1952 - עמוד 6 | במד j 1ה העם ח שבו[ ש ד חנו ת m o n השבוע דפקה ההיסטוריה על דלת משרד החוץ הישראלי. אולם השוער חשב בטעות שזו קבצנית עוברת אורח. יות נגד שעול, תרופות בהמה,
העולם הזה - גליון 769 - 25 ביולי 1952 - עמוד 7 | כין האבלים: הרמטכ״ל יגאל ידיו, דוד כן־גוריון כין האבלות: גולדה מאירפון, גולדה יוסף החבר השכול: דוד הורוביץ (משמאל) יחידות הצבא, חיל הים והאויר מבתיפות את נשקן
העולם הזה - גליון 769 - 25 ביולי 1952 - עמוד 8 | חסמבה במאורעות 1939 לקריאתו של קצין־המחוז יצחק צ׳יז׳יק והפך נוטר. ב־ 1938 הצטרף לקיבוץ נען, שירת זמן מה בפלמ״ח. הוא עבד במשק ובמחצבה. אלא שלבו של ייגאל, בעל
העולם הזה - גליון 769 - 25 ביולי 1952 - עמוד 9 | ל הילדים 1בוץ• הקולקטיב התנגד לתוכן כמה מסיפוריו. ] לפני שנתיים והצי עשה ייגאל צעד מכריע : |הוא לקח את אשתו ואת ארבעת הילדים, פרש מן הקיבוץ וקנה לעצמו משק
העולם הזה - גליון 769 - 25 ביולי 1952 - עמוד 10 | ב nדי n j (המשך מעמוד )6 חוקי המדינה צריך לרשום את הנישואין אצל הרשות הרושמת והמוסמכת מטעם משרד הדתות והרבנות הראשית. לפי החוק עוברים בני הזוג, שאינם דואגים
העולם הזה - גליון 769 - 25 ביולי 1952 - עמוד 11 | בוצעו על־ידי אמנים יהודיים לפני ציבור יהודי בישראל. עובדה נוספת, אותה גילה סלומון: למרות חילוקי הדעות בין גלברון לבינו ניצח גלברון על הקונצרט השבועי של תזמורת
העולם הזה - גליון 769 - 25 ביולי 1952 - עמוד 12 | חלום הבלהות בנצרת ס פ 1ף ־ ם שיטות ח ד שו ת רפיזוד ה ב גנו ת שברה את חדגוניותר : ,מנזר סנט קלאריס. תבוא. רשימת חללי 28.12.1948 בירושלים כל(המשך מעמוד )5 לה
העולם הזה - גליון 769 - 25 ביולי 1952 - עמוד 13 | ארצות הברית הפתרון: מועדון משדה ביותר הגדולה העיר היא אומאהא ( )230.000 במדינה מערב־תיכונית של אר־צות־הברית, נברסקה. גרים בה כ׳ 2500 יהודים שהסתדרד, ברובם, בזז
העולם הזה - גליון 769 - 25 ביולי 1952 - עמוד 14 | כי ה ״סלאמנויותדרמטיות מיסודו של התיאטרון הקאמרי מחלקה למשחק משחק תנועה סיף חמד. מוסיקה פתוח קול מקהלה ( 3שנים) שפור הלשון והמבטא ספרות עברית ספרות הדרמה
העולם הזה - גליון 769 - 25 ביולי 1952 - עמוד 15 | ספורט קולנוע או לי מ פ״ ד ה סרטיט בין ה ש אר מ טו רפתגר מני ת ״העיר מ ת גוננ ת״ בהתעורר 320 אלף תושבי הלסינקי בשבת בבוקר קדרו פניהם י כפני השמיים שנפרשו
העולם הזה - גליון 769 - 25 ביולי 1952 - עמוד 16 | על ח י ות וא נש י רבים אנשי הציבור כעולם אשר שמותיהם קשורים דם חיה זו או אחרת. כששומע אדם את שמו של גנרל גרמני, עולה לנגד עיניו כמעט כאופן אוטומטי תמונתו של
חזרה לתחילת העמוד