גליון 770

העולם הזה - גליון 770 - 1 באוגוסט 1952 - עמוד 1 | ~E ;ii!,:S5S:i::ES:i::i:s tfm m E ty lg K , M M W fa i... is ffe i «M 3i t P |§ p l ill 8 1 p I I I j g g l l w m m k: -y >׳^jJfcwSSBa §11115 1^ a a w M W w M
העולם הזה - גליון 770 - 1 באוגוסט 1952 - עמוד 2 | העורך הראשי! א ור יאבניי ראש המערכת: העולם מכת בי ס mל ו 0 ב הן עורך הכיתוב! דוב עורך התבנית! אית! ד וש הכתב הראשי! ה שבועון המצדר לאי 1פ 1רםציה ר חו ב נ לי ק
העולם הזה - גליון 770 - 1 באוגוסט 1952 - עמוד 3 | m m am * JL U P י י M 3/ ארגון הנוער
העולם הזה - גליון 770 - 1 באוגוסט 1952 - עמוד 4 | מפלגתי המטפח את רוח למישהו היה הרעיון הגאוני להדביק על חזהו של כל חבר וחברה, עם הופיעם במחנה, תווית עליה רשום השם הפרטי ומקום המגורים• כך ידע משה מחיפה שהצעיר
העולם הזה - גליון 770 - 1 באוגוסט 1952 - עמוד 5 | ההתנדבות בנער והיענות! קי בו ץ, כ 1ב ע *גרכו ...המכנה המשותף כמעט לכל המדברים נמצא בקלות: הכל, בלי יוצא מן הכלל, הסכימו כי חוגי הרעים, יהיו ארגון שיעורר מחדש
העולם הזה - גליון 770 - 1 באוגוסט 1952 - עמוד 6 | במדי שחור על חולצתו הצחורה, חתם 208 פעמים על 104 עמודי הדפוס (עם העתקה אחת) לזל הסכם האשלג, לפיו בטל ומבוטל הזכיון כדוד צ ה״ל עזרו שהוענק על־ידי ממשלת המנדט
העולם הזה - גליון 770 - 1 באוגוסט 1952 - עמוד 7 | f tW tf W f t^ W על מה שולטים הרב 3י ם? כעקבות חוקי הדת האחרונים נתעוררה בחוגים רחבים הדרישה לבטל את הכפייה הדתית כמידה שהיא קיימת ככל שטחי החיים. אולם כה כשעה
העולם הזה - גליון 770 - 1 באוגוסט 1952 - עמוד 8 | משיח על טנב ככרות טהראן הראשיות יללו הרבבות :״מוסאדק! מוסאדק !״ הם צעקו, כשמעל לראשיהם מורדות גוויות חבריהם שנהרגו במהומות האתמול .״אין מלך בלעדי אללה ! אין
העולם הזה - גליון 770 - 1 באוגוסט 1952 - עמוד 9 | כבד גת הזמן, למקום יעה היטב לאלה ! הצטיינו כמעט :שלטון לא היתד, אינטרס משותף י מצרים, תהליך עבר בין המשטר 1קיבלה אופי של :זצריים. בעוד ה- ועריכת בחירות
העולם הזה - גליון 770 - 1 באוגוסט 1952 - עמוד 10 | (המשך מעמוד )7 שעהאתתאתרח צו ת לחדשות ומאורעות עיתונאיים יש בדרך כלל, תכונה בלתי אהודה: להתרחש דווקא בשעות המשונות ביותר של הלילה, להעמיד את מצפונו של העיתונאי
העולם הזה - גליון 770 - 1 באוגוסט 1952 - עמוד 11 | במדינה שרים -האגודה טענה שאין בה מקום לחברים חדשים, סרבה לקבלם. הרבנות הראשית בחרה בדרך הנוחה ביותר׳ אך למעשה גרמה במישרין למרירות ושנאה בין עדת המוהלים: היא
העולם הזה - גליון 770 - 1 באוגוסט 1952 - עמוד 12 | הקוייקרים באים לארץ השבוע באו לארץ חברי כת הקוייקרים מכל חלקי העולם, שיקימו כאן מחנה עבודה, בו ישתתפו גם מספר ישראליים, יהודים וערבים. אולם אין אלה הסנוניות
העולם הזה - גליון 770 - 1 באוגוסט 1952 - עמוד 13 | קולנוע סרטים ..המכתם האדום״ בשנת , 1943 בעיצומו של הכיבוש הנאצי, הופק בצרפת אחד הסרטים הגדולים ביותר של כל הזמנים: העורב. עלילתו נסבה על כפר צרפתי שתושביו
העולם הזה - גליון 770 - 1 באוגוסט 1952 - עמוד 14 | הבמה כרטיסים לזמ ריה סוכנות נסיעות 3אטרא הנהלת הבמה הנסיוניח שליד תיאטרון ״זירה״ מודיעה על הרחבת פעולותיה בעונה הבאה ועל נכונותה לקבל תוספת של כתות יוצרים בשטח
העולם הזה - גליון 770 - 1 באוגוסט 1952 - עמוד 15 | אולינופ״דה לקטר, נ צ חון מ שו ל ש פינלנד היא רפובליקה קטנה (קרוב לארבעה מיליון תושים) שנתנה לעולם כמה מטובי הספורטאים. היה זה גמול הוגן, איפוא, כאשר הוחלט
העולם הזה - גליון 770 - 1 באוגוסט 1952 - עמוד 16 | יינו מסובים, זוכרני, לשולחן השיש בבית־הקפה הקטן מתחת לעצים, בצלע ההר. מנגד, על הפסגה השנייה, t t Vעמד הבית: לבן, בודד, שבע ימים גאה. האשד, השמנה, בעלת הקפה,
חזרה לתחילת העמוד