גליון 771

העולם הזה - גליון 771 - 7 באוגוסט 1952 - עמוד 1 | השבועון החצ
העולם הזה - גליון 771 - 7 באוגוסט 1952 - עמוד 2 | מכתבים העורך הראשי! העולם אוריאב 1ר י ראש המערכת! ש י 01כחז עורך התבנית ! דו ש הצלם הראשי! עורך הכיתוב: דוב איתז הכתב הראשי: ר.שב 1ע1ן המצזיר ל אינ פו ר מ צי ה
העולם הזה - גליון 771 - 7 באוגוסט 1952 - עמוד 3 | 15 איש שבו ב ת אי המע צר שד מ ש- טדת רמדה. היו אדה צעירי מעוד עיראק, ח שו די בהתהתער בי ת ערבי .׳ 1דמני בן נרקד נער עיראק תו שב מעבדתרמרה עד־יר אדמוני ב ר חו ב
העולם הזה - גליון 771 - 7 באוגוסט 1952 - עמוד 4 | הפוגרום ברמלה ושלוש מסעדות שנשארו בבעלות ערבים. אבנים ושברי בקבוקים. לפני כחודש נעצרו שני צעירים ערבים שטיילו במרכז העיר על-ידי קבוצת עיראקים. אחד מהשניים
העולם הזה - גליון 771 - 7 באוגוסט 1952 - עמוד 5 | המוגרום ברמלה יהודים מתקיפים את הערבים !״ מכל כיוון: אכניס. מיד יצאה מכונית משטרה לרובע הערבי. המראה שנתגלה לעיניה היד, מראה של שדה־קרב: רחוב מכוסה אבנים, חצר
העולם הזה - גליון 771 - 7 באוגוסט 1952 - עמוד 6 | ״הצרה, לדעת הפרופיסור איש או״ם: גידולן המהיר מדי של הסדנאות בארץ והפיכתן למפעלים תעשייתיים גדולים שבעליהם חסרי הבנה בהנהלתם. אחר שב פיש למימוש תכניותיו להגדלת
העולם הזה - גליון 771 - 7 באוגוסט 1952 - עמוד 7 | לכל התרועעות עברית־ערבית הן בארץ והן במרחב כולו. אי־הנחלת שפה זו להמוני התלמידים העבריים היא תקלה רצינית: התלמיד הממוצע בבית־הספר העברי אינו יודע ולא כלום על
העולם הזה - גליון 771 - 7 באוגוסט 1952 - עמוד 8 | בקהל הרבבות שנרטט למראה המשלחת מארץ הקודש. סיבת הכשרון; תחרות מ שול שת אולם לאחר הטכסים בא הספורט ואת מקום \ שמחה הגדולה הפס בכי נוגה וחרישי. אלפי ספורטאים
העולם הזה - גליון 771 - 7 באוגוסט 1952 - עמוד 9 | פיידה ה־ 15 נופח מספר בהלסינקי יחד >Bj שלא עמדו ב מי קו ם האולימפי ־ו להלסינקי*,/כוון ורו למשלחת: ,,ניגוד להבטחתו׳׳ינפומבית והנדר שת של נשיא האולימפן חבר הכנסת
העולם הזה - גליון 771 - 7 באוגוסט 1952 - עמוד 10 | במד ־ jה (המש[־ מעמוד )7 צורתה הבסיסית: בחנות ספרים תל־אביבית (הודיעה בעלודהחנות לחוקר המשטרה : ״אנא, שמרו על אלמוניותה אני נורא מתביישת מפני בעלי הופיע עולה
העולם הזה - גליון 771 - 7 באוגוסט 1952 - עמוד 11 | במדי jר, שמעון שזכה עד כה בפרסים אמנותיים והערכה בקורתית נלהבת בעד סלילת כבישים ומדרגות מסוג שונה במקצת מעבודתו האחרונה, התרגש. אתר ששפך את לבו במכתב אל ראש
העולם הזה - גליון 771 - 7 באוגוסט 1952 - עמוד 12 | מכל jj n 1ל ם גרמניה בווו המזל פראנץ פון־פאפן היה אדם ביש־מזל כל ימי חייו. במלחמת העולם הראשונה נשלח לארגן את רשת הריגול הגרמנית בארצות־הברית. בדרכו חזרה
העולם הזה - גליון 771 - 7 באוגוסט 1952 - עמוד 13 | במרחב ״אשמח מאד לקבל כל מנהיג הרוצה להפגש עמי.״ אולם איש לא התייחס לדברים אלה ברציבר מלך. בד ב»שא, בד ב ״ נות• היה ברור, ללא שמץ של ספק, כי היתה כאשר, באחד
העולם הזה - גליון 771 - 7 באוגוסט 1952 - עמוד 14 | j nש ־ ם הו דעהלממ ״ ם המקבל את העיתון לכתובתו הפרטית ויש לו גם תא דאר -ישלח את מספר התא אל מנהלת ״העולם הזה״. המקבל את העיתון והכתובת אינה מדויקת או המשנה את
העולם הזה - גליון 771 - 7 באוגוסט 1952 - עמוד 15 | הפזןרה קולנוע סרטיט ..על עכב רי ואגש׳״ כאשר הוצג, לפני למעלה מעשר שנים, על עכברים ואנשים בתל־אביב, בקולנוע אופיר, ראו אותו רק מעטים. האולמות היו ריקים כמעט
העולם הזה - גליון 771 - 7 באוגוסט 1952 - עמוד 16 | ?לחזה בשתי מערכות מאת ז׳אן פול סארטר יתתפים טלילה בן־זכאי, זלמן ילדור, אליהו לו1 גידי מור, יהודה פוקס. הבמאי : מיכאל אלמו. לקוח מהר. בליל אמש, מיד לאחר שירדד.
חזרה לתחילת העמוד