גליון 772

העולם הזה - גליון 772 - 14 באוגוסט 1952 - עמוד 1 | השבועון
העולם הזה - גליון 772 - 14 באוגוסט 1952 - עמוד 2 | מכתב־ם העורך הראשי: העולם אוריאב 1ר י ראש המערכת: שלום n r n כחז עורך הכיתוב: דו באית : הכתב הראשי: ה ש בו עון ה מ צוי ר לאינפ 1רםציר. רחוב נריקסון ,8תל־אביב
העולם הזה - גליון 772 - 14 באוגוסט 1952 - עמוד 3 | פול הנ פץ בקא הי ר הוא או ת אזע ק ה לי שר אל. בצ פון 1ב־ד רו שול טי ם עתה די ק ט טורי םפהפ בנ״ ם. ה פ שני ם את פני המרהב. א די ב שי ש קלי ] מי מין[ ב סוריה. מ
העולם הזה - גליון 772 - 14 באוגוסט 1952 - עמוד 4 | בקרב החיילים עצמם. מטרתו הראשונה היו נכי מלחמת ארץ ישראל! בשוב הפצועים משדה הקרב לעורף, ניסו המנהיגים להסתיר את קיומם כדי לא לפגוע ברוח העם. עם תום הקרבות מצאו
העולם הזה - גליון 772 - 14 באוגוסט 1952 - עמוד 5 | קרה במצרי ראשי ההפיכה. זהו צילום רשמי של ״מטה ההפיכה״ .שני מימין יושם הגנרל מוחמר נגיב. סביבו קבוצת הקצינים הצעירים (גיל מקסימום ; 3e, :דרגת מקסימות: קולונל)
העולם הזה - גליון 772 - 14 באוגוסט 1952 - עמוד 6 | התמרה מתהדקת! (המשך מעמוד )4 להיות כותרת עיתונאית היא היתר, צריכה להיות כתב אש על הקיר. ב־ 1918 הגיעה הממלכה העותומנית לשיא ההתפרקות וההתנוונות. לכל הדעות ירדה
העולם הזה - גליון 772 - 14 באוגוסט 1952 - עמוד 7 | האגרות. העקרון: שמירה על ערך ההשקעההעובדה שמוטב היה שלא לעורכו היה זה כנגד עתיד אינפלציוני. שרמת ההלחנה העממית בישראל היא נמוכה האפשרות השנייה, המקורית יותר׳
העולם הזה - גליון 772 - 14 באוגוסט 1952 - עמוד 8 | במדינה יובלות ש לו ש ה מיס ו שלו ש ה די רו ת ההיסטוריה הציונית מחלקת את דברי־ימי ארץ־ישראל לשתי תקופות נפרדות: התקופה התנב״ית־תלמודית הקדומה עד לאחר מרד
העולם הזה - גליון 772 - 14 באוגוסט 1952 - עמוד 9 | 70 שנה היתה ראשון נולה תנוסח חול. עגלות דרדרו על ל הנידע, שומר המושבה, שהיה מתגנדר בתלבושתו האקזוטית• הדבר היה נדרש למען הרושם. למטה: אנדרטת ראשון לו בבואם
העולם הזה - גליון 772 - 14 באוגוסט 1952 - עמוד 10 | במד ־ jר. רחוק ממקום משכנו של אויבו בנפש וחברו לגלות, חאג׳ אמין אל־חוסייני, החזיר עלי מוסתאקים את נשמתו לאללה. היה בלתי־חוקי בהחלט, נעשה ללא כל הצדקה. זימרי
העולם הזה - גליון 772 - 14 באוגוסט 1952 - עמוד 11 | במרחב במד ־ jף, שנבנה הרצאות לטיולים הפירות ערבים, שמעו בבית־הספר הכפרי ב־ 1885 על־ידי מיסיונרים רוסיים ארוכות על נושאים ערביים, יצאו מהנים בגליל הקריר, נהנו
העולם הזה - גליון 772 - 14 באוגוסט 1952 - עמוד 12 | ספורס חתה במשמר־העמק גם הוא והמשחק עכשיו בבית־זרע. כדוריעף דוד כגה, יליד איזמיר התורכית בן ,19 14ה שריח־םלמוסקבה ההחלטה על הנסיעה למוסקבה, שמטרתה היתד. השתתפות
העולם הזה - גליון 772 - 14 באוגוסט 1952 - עמוד 13 | מכל הען לם פצצות לעיניים w w v w w w v אנגליה מסתורין שחיט ה אנו שי ת 1זלל* 1וו גחגל איש הראדאר באחת מתחנות וושימטון התמתח. הוא לא היה שיכור. אך המכשיר שלו קלם
העולם הזה - גליון 772 - 14 באוגוסט 1952 - עמוד 14 | ספר ־ ם במקו — nנצוז. ח —שעה הוראות למתרחצים ביס... בבואך לשפת הים שים לב לצבע הדגל המתנופף ליד מגדל המציל. זכור: דגל שחור -הים סוער, הרחיצה אסורה. דגל אדו ם
העולם הזה - גליון 772 - 14 באוגוסט 1952 - עמוד 15 | קולנוע סרטים איש הנ חו ש ת״ג׳ים תורם הוא האינדיאני המפורסם ביותר בתקופתנו. מילדותו הצטיין בספורט, (אמריקאי) היה׳ בעלומיו, שחקן כדורגל חשוב. תורם החלים, כדי
העולם הזה - גליון 772 - 14 באוגוסט 1952 - עמוד 16 |
חזרה לתחילת העמוד