גליון 774

העולם הזה - גליון 774 - 28 באוגוסט 1952 - עמוד 1 | UfflCD
העולם הזה - גליון 774 - 28 באוגוסט 1952 - עמוד 2 | מכת בי ם העורך הראשי: אורי א בנרי העולם ראש המערבת: ש יו ס בחן עורך הכיתוב: דוב עורך התבנית : דv 1 איתן רחוב נליקסון , 8תד־אביב (?יד תיאטרון ״ אהי ״ ) ת.ד ,
העולם הזה - גליון 774 - 28 באוגוסט 1952 - עמוד 3 | הוא היה אלוך האלופים. מפקד צבא• לדו\מה, סופד ומחנך של דוד ־ אולם יגער לכל היה כן הגטו וחניך החדר שיצא למרחב, הפך אתלט, מתגושש ומתאג־רף, מנהיג תגרות ידיים
העולם הזה - גליון 774 - 28 באוגוסט 1952 - עמוד 4 | לנדוכרג, שדה וקורנוואסר: מימין תמונתו של יצחק מדוברג, האתלט, ברוסיה לפני עלייתו, למעלה יצחק שדה, מפקד הפלמ״ח ותרמטכ״ל, משמאל יצחק קורנוואסר, שס המחתרת של שדה
העולם הזה - גליון 774 - 28 באוגוסט 1952 - עמוד 5 | תמונות משפחתיות: יצחק שדה בבית יגאל אלון בגיננסר לשמאלו • אשתי השנייה מרגוט ובנו יורמי. למטה משמאל י יצחלי שדה עם פיקודו, סימן טוב גאנה, גיבור ישראל קטוע שתי
העולם הזה - גליון 774 - 28 באוגוסט 1952 - עמוד 6 | ההפגנה האילמת 20.000 :איש עברו משן 4שעות בבית הועד הפועל בתל־אביב, ליד הארון עליו הופקד משנזר־כבוד של שני סע־־אלופים ושני אזרחים מבני הפלמ״ח ומעריצי הזקן.
העולם הזה - גליון 774 - 28 באוגוסט 1952 - עמוד 7 | ליום בו יעלו תלמידי על רבם. היום הזה הגיע. לחיי המפקד ! ״ כזה היה יצחק שדה. הוא הבין את התבונה העליונה של כל מנהיג אמיתי: לחנך דור של ממשיכי דרך ולהיות למיותר.
העולם הזה - גליון 774 - 28 באוגוסט 1952 - עמוד 8 | ב 11ווישרא לב ש ע רי ה טו מאה׳ : מאה שער לגבי תשע עשיריות של בני המדינד שכונת מאה־שערים ירושלים׳ היא מוש מופשט, מקום משכנם של אנשי נטור קרתא ודומיהם. גם
העולם הזה - גליון 774 - 28 באוגוסט 1952 - עמוד 9 | שורה של דו״חים מחקירות הבנות הדתיות. דוגמה׳ על חקירתה של פרחה דוה ממעבדת רחובות, שהופיעה בפני ועדת הבירורים לפני שבועיים : שאלה: את עובדת ז תשובה: לא תמיד׳ מתי
העולם הזה - גליון 774 - 28 באוגוסט 1952 - עמוד 10 | ב העם אין nnל ע שו ת ״הכל מדברים אודות מזג־ר,אוויר״ אמר פעם ההומוריסטן האמריקאי מרק טווין, ״אבל איש אינו נוקף אצבע לתקנו.״ דברים אלה טובים בייחוד לגבי הארצות
העולם הזה - גליון 774 - 28 באוגוסט 1952 - עמוד 11 | במדינה עיריות הגדולות הטילו על התיאטרונים שעד כה לא שילמו כל מסים, היטל עינוגים, שאינו, בלשון בני־אדם, אלא מס שעשועים. עתה הנחית מוסד אחר, משרד המסחר והתעשייה
העולם הזה - גליון 774 - 28 באוגוסט 1952 - עמוד 12 | ׳השרים: שלושה אוחזים בכסא הצווחות, ההאשמות ההדדיות, והקללות שהושמעו סביב השולחן הירוק באולם הישיבות של עיריית ירושלים כמעט והגיעו לשיאן. כיוון שגם כוסות וכסאות
העולם הזה - גליון 774 - 28 באוגוסט 1952 - עמוד 13 | הפזורה קולנוע סרטיט ..אל הנשק״ אל הנשק הוא סרטו של דאני קיי׳ לאחר הצלחתו הגדולה על במת ברודווי .,הסרט׳ שהופק בעיצומה של המלחמה, מכיל מנה גדושה של תעמולה שנועדה
העולם הזה - גליון 774 - 28 באוגוסט 1952 - עמוד 14 | ונרוק שדה: בן אד תפוזים /O ׳J fflQ T ( J o ואעזכרליות * ט ב עי, ט הו ר ומכוסטר — צינקוגרפיה י. רחו בר יה ק ינש וןדז ות ל ־נא ב יסב ק י גלופות רשת גלופות קו —
העולם הזה - גליון 774 - 28 באוגוסט 1952 - עמוד 15 | ספו רט אוליספ״דה ה מנ ה ה שנייה ,סוף, סוף רואים אותה (את נגבה) באופק׳״ הריע איש הפועל לחברו ממכבי, שבא לקבל את פני המנה השנייה של שבי המשלחת האולימפית בנמל
העולם הזה - גליון 774 - 28 באוגוסט 1952 - עמוד 16 | פני אלי היה גבו של נזיר נוצרי׳ לבוש שמלת־שער חומה, שסק משולש לכיסוי הראש תלוי מצוארונה. למתני הנזיר היה חבל. לרגליו סנדלים, והם מדשדשים על רצפת אבנים. לימין
חזרה לתחילת העמוד