גליון 775

העולם הזה - גליון 775 - 4 בספטמבר 1952 - עמוד 1 | אני לוחם באלוהים! ישרא ליי ם גל י וך השבועון המצויר לאינפורמציה שנה / 15י״ד אלול תשי״ב 4.9.1952 / 200 פרומה הגרי בקנדה כבאי תל-אכיב מכבים את שריפת הענק כמוסד
העולם הזה - גליון 775 - 4 בספטמבר 1952 - עמוד 2 | העורך הראשי: השנס אורי א בנדי ראש המערכת: של ו0 רדלר ־ . עורך הכיתוב: דו ב א ית ן הכתב הראשי: השבוע!( המצויר אהרון דולב לאינפורמציה רחוב נליקסון » .תד־אביב
העולם הזה - גליון 775 - 4 בספטמבר 1952 - עמוד 3 | לפי בריות, גברים, נשים וטף, מצטופפות בתוך המים, מחפשות הקלה מהחום, מתיזות מים, נהנות, צוהלות מרוב נחת. כמעט ואי־אפשר לראות את פני הים מרוב ראשים. רעשה החדגוני
העולם הזה - גליון 775 - 4 בספטמבר 1952 - עמוד 4 | באוד ה 3ן־\ודיון. אחות לפני עשרים שנה הקימה אגודת ז בו לון צריף עזרה ראשונה על שפת ימה של תל־אביב. ליד הרופאה עזרת אחות. בתמונה: ה פאולה אחות גח־יון משיבה, יחד
העולם הזה - גליון 775 - 4 בספטמבר 1952 - עמוד 5 | הק״מ) של ישראל, הוקמו מעברות. לילדיהן חם נם כן, וקשה לתאר אותם נוסעים במוניות לחופי ־חצה שמורים. הים הכחול והקריר הוא ממש ליד האוהלים, אם כי אין שם מצילים
העולם הזה - גליון 775 - 4 בספטמבר 1952 - עמוד 6 | העם בת־ם -אבל למי!? על המדרכה שלפני משרדי הסוכנות בתל אביב, הבית שאיכסן כעם את בנק אשראי לפני שפשט אח הרגל, נראה המחזה שהפך כמעט מוסד של קבע על במה ז ו: עולים
העולם הזה - גליון 775 - 4 בספטמבר 1952 - עמוד 7 | אנגליה תלויים בחסדי ההתחרות החפשית נמנעה מועצת השיווק לזרוק את כל יהבה על ברית המועצות, מה יהיה אם בשנה הב אה תשנה מוסקבה את מדיניותה והמועצה תפסיד לקוחותיה
העולם הזה - גליון 775 - 4 בספטמבר 1952 - עמוד 8 | סכל העןלם ארצית הכרית מעל ל\י ר הגי ם קריקטורה אמריקאית מפורסמת, מעשה ידי הצייר־החייל ביל מולדין, מראה זקן בן ,80 שקוע בכורסה נוחה, מתווכח עם ידידיו. קורא הזקן
העולם הזה - גליון 775 - 4 בספטמבר 1952 - עמוד 9 | למחצה, אשר מאלא־ן החליגי ונמוך־קומה, התהלך באחת מערי :רות היו בלבי — זה עתה הוקם צאה ממלחמת הבורים. שני הגז עיר. ם והגורים (המהגרים ה הולנדיי ם* !!נאה עזה.
העולם הזה - גליון 775 - 4 בספטמבר 1952 - עמוד 10 | במדינה ספר הפזורה (המשך מעמוד ) 7 הסורי אדיב שישאקלי. המחתרת הפיצה כרוזי ם בהם איימה דל כל הערבים המשתפים פעולה עם היהודים. כל העיתונים פרסמו את הידיעה בהבלטה,
העולם הזה - גליון 775 - 4 בספטמבר 1952 - עמוד 11 | הר הגעש לא התקרר כשמת הגדנ״עי אורי אפשטיין ו״ממכת־חום או ממכת־שמש או משתיהן יחד״) בדרך לדליה, השתררה דממה במיני קות הגדנ״ל, אי־שם. לא היה זה רק אבל על אבדן
העולם הזה - גליון 775 - 4 בספטמבר 1952 - עמוד 12 | במרחב מצדי טיהור ב תי ה בו ש ת .מצרים היא עתה כמו קיר ל בן גדול׳ אשר צל שחור מכער את פניו. זוהי השחיתות, צלו של פארוק אשר גם לאחר שנעלם השאיר את עקבותיו כדי
העולם הזה - גליון 775 - 4 בספטמבר 1952 - עמוד 13 | שלום שמי: שאלה של מחיר לרגע קט עצרו הברי הכנסת את נשימתם. על דו כן הנואמים עמד דוד בן־גוריון. משך כמה משפטים רבי־משמעות חדל להיות ראש־מפלגה ונציג של קואליציה,
העולם הזה - גליון 775 - 4 בספטמבר 1952 - עמוד 14 | ספורט כדורעף שי \ור־נפר אליפות העולם בכדורעף נסתיימה בנצחון £־ית־המזע 5ות שגברה בשמונת משחקיה על כל יריבותיה ללא הפסד של אפילו מער־כה אחת. אחר שהרוסים ניצחו
העולם הזה - גליון 775 - 4 בספטמבר 1952 - עמוד 15 | ת ־ מטר 11 קולנוע סרטיט לא הפל 3תו 3 3ספר משך עשרים דקות השתעממו בא׳ בית ־!בימה במסדרונותיו המלאים, הציצו בתב ליטים דמויי השיש שהודיעו ב בירור על־ידי אילו
העולם הזה - גליון 775 - 4 בספטמבר 1952 - עמוד 16 | j 21a1a1a1a₪a/g₪a1g15 JHja₪a1a1a1arara1argJB1a1aB1a₪a 1H1aig.p K tn 7 t J 0 S 1 M תקציר סי פו ר ה ע די ל ה הרא שו נו ת פרש יו תיה (ראה איגרת העורך לקוראים)
חזרה לתחילת העמוד