גליון 776

העולם הזה - גליון 776 - 11 בספטמבר 1952 - עמוד 1 | מ ם / 7 7 6 ,שנה / 15כ״א אלול תשי״ב 11.9.1952
העולם הזה - גליון 776 - 11 בספטמבר 1952 - עמוד 2 | העורך הראשי: השוס מכתבים אורי א ב נרי ראש המערכת: שלום בחן עורך התבנית : עורך הכיתוב: דוב ד וש אית: הצלם הראשי: הכתב הראשי: ה ש בז עון ה מ צוי ר לאינפורמציה
העולם הזה - גליון 776 - 11 בספטמבר 1952 - עמוד 3 | n n /s s i ונקה גושו!., אחות וחמניה במרץוב 1ד י 1ו ת 9191דאת ילידתהארץבתר.־ 9ו אתהתפ קי דדב ־ האת דיו ת של ״הא שה ש ה פב ס בידה״. אחתממע טו תבנות הארץ שבהר
העולם הזה - גליון 776 - 11 בספטמבר 1952 - עמוד 4 | רבקה גר שוני. א חו ת רדומניה בעמוד האחרון, כי ״ניסתה לשים קץ לחייה על־ידי בליעת כמות גדולה של כדורי שינה״. ״היא נלקחה לבית־החולים״ — הוסיף העיתון — ו״מצבה אינו
העולם הזה - גליון 776 - 11 בספטמבר 1952 - עמוד 5 | רבקה׳\ ר שוני. א חו תדח מני ה משמעת. אם הבית היא האחראית למשטר ומשמעת בפנימייה שליד בית־הספר. אף כי היא מתידדת עם החניכות, מזמינה אותן לעתים לשתות אתה כוס קפה
העולם הזה - גליון 776 - 11 בספטמבר 1952 - עמוד 6 | העם לקחת -ד ש tn n 256 חודש אחרי שאדולף היטלו־ עלה לשלטון והכריז מלחמה על העם היהודי׳ ו־88 חודש אחרי שהתאבד בצורה כה מסתורית (ראה מכל העולם) הושלם חוזה
העולם הזה - גליון 776 - 11 בספטמבר 1952 - עמוד 7 | p t t׳ n n השילומים: תחתית לחבית הטיוטה של הסכם השילומים הושלמה. קונראד אדנואר, הקאנצלר (ראש הממשלה) ושר החוץ של קהילית הברית הגרמנית, ומשה שרת, שר החוץ של
העולם הזה - גליון 776 - 11 בספטמבר 1952 - עמוד 8 | מיסטר בר ויש קול ישראל חיטט באוסף התקליטים של התחנה. לא היה Iקל למצוא את התקליט שחיפש: הקלטה של הורה — לא סתם ניגון של הורה, כי אם הקלטה של הורה שעה שרוקדים
העולם הזה - גליון 776 - 11 בספטמבר 1952 - עמוד 9 | ־גר משוטט בעולם ׳השתמש בכסף להנאתו. ודם אחד בעולם שאינו חולם בסתר לבו ט מסביב לעולם. אילו ידעו כמה לא ים בעולם הרבה יותר אנשים מאושרים.״ הבינו לרוחו, הסכימו
העולם הזה - גליון 776 - 11 בספטמבר 1952 - עמוד 10 | או לרופא קופת־חולים. הלה פקד להעביר את הפצוע לבית־חולים, לנתחו מיד. אך בטרם נגע איזמל הרופא בגופו היה הילד מת. ״לא התכוונתי משהגיעה הידיעה על מות שלום, נעלם
העולם הזה - גליון 776 - 11 בספטמבר 1952 - עמוד 11 | ב nד י jף. שאין לא כל תפקיד אחר מאשר שמירת זכויות חבריו, בטוח יותר בידיהם. ביצוע המזימה לא היה קשה ביותר. איגוד עובדי ה־מימה, שטרם בחר בנציגיו מאז הקמת המדינה׳
העולם הזה - גליון 776 - 11 בספטמבר 1952 - עמוד 12 | במרחב מצדים אין גו ד עי ם זרוע • «י ת לפני שלושה שבועות צץ מכשול שהיה עלול להכשיל את ההפיכה הצבאית במצרים : עלי מאדיר, שנבחר לראשות הממשלה על־ידי הצבא, היסס
העולם הזה - גליון 776 - 11 בספטמבר 1952 - עמוד 13 | מאקיאבלי שלא הצליח פראג אל-דין נאסר, שני פועלים הוצאו להורג, עלי ג?אהר, ששיתף עד כה פעולה עם הצבא, התפטר. מה היו כוונותיו של נאגיב? צכי שש, הכתם המיוחד של
העולם הזה - גליון 776 - 11 בספטמבר 1952 - עמוד 14 | מכלר u 1ל 0 מהפכה ב שדה הקוסמטיקה .אלפא״ חברה לקוסמטיקה חיפה, בע״מ, הצליחה להע־בשרותה vסיק Tחימאי בעל שם בין לאומי וזה למעלה משנה נערכים מחקרים מדעיים בשדה
העולם הזה - גליון 776 - 11 בספטמבר 1952 - עמוד 15 | nנשי 0 ב מ קו ם ממורים, חברה מנים שופט ד,שאם הראשי בתל־אביב, אליעזר מלחי, נתן השבוע דוגמה כיצד להת־ יחס לשירותו הציבורי של עיתונאי. אחר ששיבח בהחלטה הרשמית על
העולם הזה - גליון 776 - 11 בספטמבר 1952 - עמוד 16 | יש אומרים שכד אכרי הגג 8מגיעים את אופיו של האדם - שאפשר ללמוד עליו מן הרגליים ממש כמו מן הפנים. אולם הדבר נתון לוויכוח -יש ואתה רואה רגלי נערה וקובע את דעתך
חזרה לתחילת העמוד