גליון 777

העולם הזה - גליון 777 - 18 בספטמבר 1952 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 777 - 18 בספטמבר 1952 - עמוד 2 | העורך הראשי: העולם אודיאב גד י ראש המערכת: שלום הז ה עורך הכיתוב: דו באיתן הכתב הראשי: אהרון דולב ר.שב!ע1ן המצויר לא ינפ ורמצ יה השנה עורכי מדורים: משתתפים
העולם הזה - גליון 777 - 18 בספטמבר 1952 - עמוד 3 | תר״פ מ א 1ד• א בנ ר׳ בשיתוף פעולה עם צוות־חוקרים בהדרכתו איש ה שנ השל תשיייב ל א היה החלוץ העברי בובשהשממה, ש ל דו ד דו בינ ג ד הוא ל א היה הלוהס העברי מי
העולם הזה - גליון 777 - 18 בספטמבר 1952 - עמוד 4 | אי ש ה שנ ה המסוגל לחקור את החיידק, לנסות אמצעי- נגד. הוא היה רופא־בית פשוט. והוא הפך קרבן לתגליתו. אמיל שמורק הפך איש השנה של תשי״ב במידה רבה הודות לאויביו.
העולם הזה - גליון 777 - 18 בספטמבר 1952 - עמוד 5 | במרומי הר הכרמל, בשדרות פנורמה, ניצבת חווילה המשקיפה על כל חיפה. ממרפסתה אפשר לספוג במבט אחד אח כל יופיה של עיר הנמל. האויר הצח אינו עשוי לגרום לכאב ראש, אך
העולם הזה - גליון 777 - 18 בספטמבר 1952 - עמוד 6 | א׳ 0ו niuin כה רבות, עוד הגבירה את הגאות. ורק למחרת יום חתימת חוזה שביתת־הנשק האחרון דפקה המציאות החדשה, שלא היתד. חדשה כלל, על הדלת. אולם דיירי הבית סירבו
העולם הזה - גליון 777 - 18 בספטמבר 1952 - עמוד 7 | » 7לירזץ7 לפני מספר שבועות הופיעה בספקטטור, שבועון אנגלי רב־תפוצה, רשימה בשם, המערב הפרוע של ישראל״ .המדובר היה בעכו, ומסמר הסיפור היה, כי ברוך נוימארק. ראש
העולם הזה - גליון 777 - 18 בספטמבר 1952 - עמוד 8 | אי ש ה שנ ה בזה אחר זה ירדו על המדינה שורה של שערוריות, שפגעו פעם בראש עיריה, פעם בקציני משטרה, פעם בפקידי מפלגה. שופטים האשימו שרים בהפרת חוק המדינה, שרים
העולם הזה - גליון 777 - 18 בספטמבר 1952 - עמוד 9 | איש ה שנ ה באופן אוטומטי לכל תפקיד אשר מוסדות הישוב הטילו אותו עליהם. עתה נדבקו גם הם במרוץ הכללי. אמנם גם היום אין להשוות אותם לבני העיר. עוד נשארו מעצורים.
העולם הזה - גליון 777 - 18 בספטמבר 1952 - עמוד 10 | איש ה שנ ה -- השחיתות נחלתם של קבוצות שליטים, לא ירדה אל ההמונים הרחבים. חיסול קבוצות בעלי ההנאה יכלה שם להספיק להבראת המצב. אולם במדינת ישראל שוב אין זה מספיק
העולם הזה - גליון 777 - 18 בספטמבר 1952 - עמוד 11 | חמש דקות אחר הזיכוי קציני המשטרה יהודה שפריצי ופנחס שירצקי שעצרו את עמוס קינן ואת שאלחיאל כן־יאיר. אותו קצינים קורם * » חניכי ו ו כתמונה I I״ מדיהם —י סיימו
העולם הזה - גליון 777 - 18 בספטמבר 1952 - עמוד 12 | ארצה אילת ELATH artsa גלילה _ 8-143 ורוסית cauiah הסורר hamored השלשה כנרת haemek נחשון nakhshon נגבה חבר tsfonit rimon נן ן ״ חל־אב־ב tel aviv ניריח nirit
העולם הזה - גליון 777 - 18 בספטמבר 1952 - עמוד 13 | קולנוע סרטים ״מהומה ב ר חו בו ת ״ מהומה בר חו בו ת, סרטו העובדתי־למחצה של הבמאי אליה (הסכם ג׳נמלמני) קאואן מתרחש בעיר הנמל ניו־אורליאנס והוא מספר על סריקה
העולם הזה - גליון 777 - 18 בספטמבר 1952 - עמוד 14 | ב נז ד ־ n j (המשך מע מיד ) 10 להביע את דעתם בשאלה זו.״ כספורטאי שהפסיד את המשחק אד שמר על רוח הספורט ההוגן קם התובע והודיע : ״בהתחשב עם עברו הצבאי של הנאשם
העולם הזה - גליון 777 - 18 בספטמבר 1952 - עמוד 15 | ספ ורט במד ־ jף. בית הצירות הוא בדרך כלל שקט ביותר. אך לעתים רחוקות ) כמו ביום חג בו מוזמנים לשם אורחים חשובים ממחנה השמאל בארץ, בוקעים מאחורי קירותיו קולות.
העולם הזה - גליון 777 - 18 בספטמבר 1952 - עמוד 16 | ״כן־ גרשתי את פארוק״ השבוע קיבלה מערכת השבועון הצרפתי פארי-מאטש״ מיברק מכתביה בקהיר: הגג! ל נניב קיבל אותנו למשך לילה שלם בביתו ומסך לנו את כל פרטי ההפיכה
חזרה לתחילת העמוד