גליון 778

העולם הזה - גליון 778 - 25 בספטמבר 1952 - עמוד 1 | העובועון המצויר אינלזוררו ^ י ה / 7 7 1 1 OILשנה 16 תשרי תשי״ג?.5.9.1952
העולם הזה - גליון 778 - 25 בספטמבר 1952 - עמוד 2 | מיוחדת. מתנדבים החפצים להצטרף לפל״ם זח והמובנים לפעולה רצינית יפנו בנתב ל־פל״ם, בכתובת המערכת. העורך הראשי: אורי אבנ רי עורך התבנית : הצלם הראשי: עורך הכיתוב:
העולם הזה - גליון 778 - 25 בספטמבר 1952 - עמוד 3 | שתי שניות אחר הלידה: האחות. מוקפת הרופאים והאחיות, מחזי קה בתינוק המיכב שעדיין קשור בחוט טבורו אל רחם אמו. כמה עו ל ה ילד? מאחורי הדלפק של חנות־ספרים בודפשטית
העולם הזה - גליון 778 - 25 בספטמבר 1952 - עמוד 4 | — --ח־— ב ר טי ם vnן ן שים הרות מקבלות, אחר עמידה כתור, ברטים מזון מייחד, בין השאר, לשמונה ביצים להודש ורקילו עוף. בארנה לא השתתף בהתלהבות, שוכנע לבסוף כאשר
העולם הזה - גליון 778 - 25 בספטמבר 1952 - עמוד 5 | ו־ 16 ביצים נוספות. יהודית גילתה תאווה מיוחדת לתרנגולות. אמה, שהצטרפה לחדר האחד בו עמד גם התינוק לראות אור, נסעה למשקים, בזבזה בהם את כל חסכונותיה על תרנגולות
העולם הזה - גליון 778 - 25 בספטמבר 1952 - עמוד 6 | כמה עו ל ה •לדל שגילה ליהודית סימני עצבנות, חשש, מן הסתם, להשאר ערום בצאתו לאויר העולם. השוק השחור לא היה תחליף כי אם הכרח. כי בעוד אשר הובטח לכל תינוק ששה
העולם הזה - גליון 778 - 25 בספטמבר 1952 - עמוד 7 | T (-vp t1 מישראל להונגריה 35 :חוזרים ז אחרים הביעו בגלוי את רצונם לגור במדינה בה אין שורר הצנע, מצוי בשר בשפע. יתור חוב ש כיוון שכל החוזרים ברחו בשעתם
העולם הזה - גליון 778 - 25 בספטמבר 1952 - עמוד 8 | אנשי תשי־ב כחירת האנשים שכלטו כיותר כמקצועות השוגים משך שנת תשי״כ לא היתה מן הקלות. היו שטחים כהם היתה קשה הכחירה כין במה מועמדים, והיו שטחים אחרים כהם לא כלט
העולם הזה - גליון 778 - 25 בספטמבר 1952 - עמוד 9 | איש המשק א לי עו ד הו פ ״ן ראשית מחקר המחצבים בנגב, מציאת מים בשממה והסרת מלחם, מחקר רפואי מעמיק איש המרע היו השנה בין משימות מכון ויצמך למדע. יו״ר המועצה
העולם הזה - גליון 778 - 25 בספטמבר 1952 - עמוד 10 | ב nדי jה שיט יד להברו שעלה אף הוא. שניהם עברו את גדר התייל שעל הקיר, קפצו לרחוב, שבצד השני. כל הפעולה ארכה דקות ספורות, לעיני השומרים׳הנדהמים. עד שהצליחו כמה
העולם הזה - גליון 778 - 25 בספטמבר 1952 - עמוד 11 | Iif לין ויו בשר מפצה חג הפסחא הנוצרי ,1952 החיה בנצרת צרות ישנות. חומר הנפץ המונח תמיד בין מחנותיהם ש? מוסלמים ונוצרים ערביים, הודלק. ילד מוסלמי המיל אבן
העולם הזה - גליון 778 - 25 בספטמבר 1952 - עמוד 12 | מנל אנגליה m 3ב ס רוו מסביב למסלול ההצגות בפרנבורו הצטופפו למעלה מ־ססז אלף צופים לחזות בתצוגת האויר הגדולה ביותר שנערכה עד כה בבריטניה. ברעמים אדירים המריאו
העולם הזה - גליון 778 - 25 בספטמבר 1952 - עמוד 13 | ה אליל החולם בהקיץ כאשר גמרו חוליות המשטרה הצבאית המצרית את סרי־ .קותיהן ועצרו את מנהיגי מצרים המדיניים בשלב השני של ההפיכה הצבאית, השאירו אחריהן איש אחד
העולם הזה - גליון 778 - 25 בספטמבר 1952 - עמוד 14 | ק 1ל j 1ע כוכבים אין כני ס ה נא להחדר את הקופסאות במצב נקי הוצאת ספרים ״הספריה הישראלית״ הופיע שרשת אלפים שנות ריגול פרשות הריגול הגדולות ביותר בהיסטוריה
העולם הזה - גליון 778 - 25 בספטמבר 1952 - עמוד 15 | במרחב הלבנון פוף סוף: ה פי כ ה ההפיכה הצבאית הלבנונית היתד, מיוחדת במינה: כל מפלגה התגאתה כי היא שהביאה אותה, וכל העיתונים ניבאו או תבעו אותה כאשר באה, לא
העולם הזה - גליון 778 - 25 בספטמבר 1952 - עמוד 16 | •• *wיצחק ywn gן ית־המשפט המחוזי. נשיא בית־המשפט הציץ בנאשב מעבר למשקפיו. המשפט הוא: התב״ ^ ע ה הכללית נגד איציג סימפרופולסקי. :ידאה ההאשמה. ,הנך נאשב בזה כי,
חזרה לתחילת העמוד