גליון 779

העולם הזה - גליון 779 - 2 באוקטובר 1952 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 779 - 2 באוקטובר 1952 - עמוד 2 | מכתביס העורך הראשי: אודי השנס אבנדי ראש המערכת: שלום השחיתות פתן עורך התבנית: דו ש הצלם הראשי: עורך הכיתוב! דוב אי ת ן הכתב הראשי: טאול אהרון דולב השבזעון
העולם הזה - גליון 779 - 2 באוקטובר 1952 - עמוד 3 | ״מסביב יהו הסער, אך דא שנו לאשה...״ דע שיד ה־פלמ׳׳ח אלף ארונות בגב ע ת ברנד בהפגנת־ כוח אדיר ה ל 1כ ר יאתק שדה ולכ בו דו ש ל יג אל אלון ־ אול־ג להניח סוד ל ת
העולם הזה - גליון 779 - 2 באוקטובר 1952 - עמוד 4 | מדורתו לא תכבה י מספיק לגדוד של חיל־רגלים. האירגון נתגלה, אהר־כך, סמעשה למופת. הסידורים הפשוטים, הענייניים, איפשרו הכוונת המונים מבלי שיהיה צורך באותם מיתקני
העולם הזה - גליון 779 - 2 באוקטובר 1952 - עמוד 5 |
העולם הזה - גליון 779 - 2 באוקטובר 1952 - עמוד 6 | במ ד י נה ראשות עיריי ת ירושלים: מאליהו אלישר (שמאל) ליצחק קריע אשכנזי בעל?דרשת פנים ספרדית העם אש^גנו. בגדנו, משוננו החודש היה קל להבחין במעמדו החברתי של כל
העולם הזה - גליון 779 - 2 באוקטובר 1952 - עמוד 7 | במ ד י נה עורב גורם למחלות קיבה, במיוחד אצל יל דים, הגדלת אחוז התמיסה תגביר את הנזק. המליצו מומחים: לחלק לצרכן חלב טרי לחוד, אבקת חלב לחוד ! יחליטו הצרכנים
העולם הזה - גליון 779 - 2 באוקטובר 1952 - עמוד 8 | טיול לפרים, ניו־יורק או רומא הוא בחז קת מותרות לאזרח הישראלי, ייתכן רק בעזרת קצת מזל ־והרבה כסף, דבר של מד, בכך לתיירי המערב בעלי׳ השפע של מטבע קשה. החודש
העולם הזה - גליון 779 - 2 באוקטובר 1952 - עמוד 9 | תה גדולה, אך התרשמות הישראלים מנוף •ית־המועצות היתר, גדולה בהרבה מההח־סמות שהשאירו הישראלים על מגרש הס ירם. דרגת הכדורעף הישראלי נמוכה בהר ,מזו של ארצות המערב,
העולם הזה - גליון 779 - 2 באוקטובר 1952 - עמוד 10 | במ ד י נה (המשך מעמוד ) 7 לדעת, נורה על־ידי ציון״ ,זכתה למקלחת חמה של צעקות שהוטחו בפניה :״את עלו לה לגרום לעוד רצח•״ קציני המחלקה הפלילית של משטרת יש ראל פתחו
העולם הזה - גליון 779 - 2 באוקטובר 1952 - עמוד 11 | השלס בוצטו־ה לטיול ן ן ^ הר׳לה הזיז את משקפי השמש שלו למצחו, ותוך כדי אנחה כבדה נתן לנו במרפקו מכה, שהשאירה סימן כחול בצלעותינו עד היום :״זאת תעשה לנו צרות
העולם הזה - גליון 779 - 2 באוקטובר 1952 - עמוד 12 | קולנוע ספורט (המשך מעמודים ) 9— 8 פרטורה הנמוכה, חזר שוב בצורת יחם אדיב וחם של מנהלי הספורט הרוסיים. איכסונם במלון המוסקבאי המפואר מטרד פול היה נושא לשבחים
העולם הזה - גליון 779 - 2 באוקטובר 1952 - עמוד 13 | K״ C 7י /0ך י€ בן הקחקים לא תתרגש יי• הטלפון צלצל בשעות הקטנות של הבוקר בביתו של קצין משטרה גבוה׳ .קצין אחד ביקש אותו לבוא מיד. משהו גדול קרה: פצצה התפוצצה
העולם הזה - גליון 779 - 2 באוקטובר 1952 - עמוד 14 | מדורתו לא תכבה (המוסך מעמוד ) 4 מפקדי הפלמ״ח בצד אחד, האורחים המכוב דים בצד השני, המחנה הגדול של הרעים ממול. ברגע המתאים הופיעה האורחת המכובדת ביותר, שנוכחותה
העולם הזה - גליון 779 - 2 באוקטובר 1952 - עמוד 15 | במרחב הלבנ1ן רצונו של שמעון ״אל־חורי ירד, שמעון עלה — המשטר בעינו עומד.״ משפט זה מסכם את כל שהת רחש בלבנון משך השבועיים האחרונים מאז התפטר בישארא אל־חורי
העולם הזה - גליון 779 - 2 באוקטובר 1952 - עמוד 16 | הפעם ההדיט דוש לא להסתפק כדידון סתם, מגיש לקוראי ״העולש הזה״ p W nחברותי שנושאו הכד. הספר והכמה. כללי המשחק פשוטים למדי *׳ ע כו ר לפענוח כל תמונה (מימין -סרטהם
חזרה לתחילת העמוד