גליון 781

העולם הזה - גליון 781 - 16 באוקטובר 1952 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 781 - 16 באוקטובר 1952 - עמוד 2 | השבועון המצויר לאינפורמציה רחוב גליקסון .1תד־אביב ודיר תיאטרון, אחי *< ת.ד , 13* .טי( .זמני) *6735 טעו לם ברקים :״עולמסרס• סשרד הסערכת ביר ועולים : רתוב דוד
העולם הזה - גליון 781 - 16 באוקטובר 1952 - עמוד 3 | במשרד F in n 8 סאת ; ? סי ד משך שבוע תמים רקדו הכותרות הראשיות ב־עתוני הערב• מכתבי איום, כתבות על הקירות, מע צרים׳ חיפושים, רדפו זה את זה. הציבור המתוח, המחולק
העולם הזה - גליון 781 - 16 באוקטובר 1952 - עמוד 4 | פצצה במשדר Kinn השתלשלות המאבק על השילומים #שלב א. עליה המונית של מתנגדי השילו החרות מים ירושלימה, לקריאת תנועת ההפגנה מגיעה אל בנין הכנסת, בו מתקיים מסתערת על
העולם הזה - גליון 781 - 16 באוקטובר 1952 - עמוד 5 | פצצה|במשרד החוץ הבית בו נתגלתה הפצצה השוודי במשרד ההוץ הפצור השני: גבריאל ליבטמן שהואשם ע״׳ המשטרה בהובלת שילנסק• העצור השלישי: העיתונאי יעקב לוטן, מנהיג
העולם הזה - גליון 781 - 16 באוקטובר 1952 - עמוד 6 | 9צצה במ שרד החוץ (המשך מעמוד ) 3 יספיקו לבלמה. יהיה צורך ל חו ש את האמון ראש אופוזיציה, המותח ביקורת על מדיניות הישראלית. בחיוניות הדימוקראטיה אשר הממשלה, בעלת
העולם הזה - גליון 781 - 16 באוקטובר 1952 - עמוד 7 | במדינה. טען השר: אגשים שנמצאו אשמים בעסקי שוק שחור, אל יבואו לתבוע טיפול שלפנים משורת הדין. י ש אירו נא בקשה ז ו לאחרים. מה היה פסול Tדוב יוסף גם לא הת רגש
העולם הזה - גליון 781 - 16 באוקטובר 1952 - עמוד 8 | לפני 2397 שנים בדיוק, תחת שמש שלא לד,מה פחות מהיום, נכנסו כמד, עשרות פועלים שזופים, לבושים בגדי עבודה פשוטים, לחצר בית המקדש בירושלים׳ שהוקם ז מן קצר לפני זאת
העולם הזה - גליון 781 - 16 באוקטובר 1952 - עמוד 9 | ! ר 1תבקםמון קדש. על הבמה עלה המלך, קבל מידי כוהן ר תורה. כששני כוהנים מחזקים לנגד עיניו הגליל הפתוח, החל המלך, יו שב על הכסא יוחד שהוכן לו, לקרוא בקול מהתורה.
העולם הזה - גליון 781 - 16 באוקטובר 1952 - עמוד 10 | במדינה ,המשך מעמוד ) 10 חינוך ש 9ע jmxu פרסים לזוכים, שהתקיים באולם אוהל, כ הקדמה להצגה חסמבה. ועידות ללא וצאי מן הכלל בין קציני משטרת התנועה מתנהל כיום ויכוח
העולם הזה - גליון 781 - 16 באוקטובר 1952 - עמוד 11 | במרחב מלחם ה?ושלום של במת. הבעיה הארצישראלית״ .המחזה כנראה, יו צג גם הפעם׳ ללא כל שינוי בנוסח או במישחק. שדו. שדו ואין שרו תחילה הופיעה כותרת קטנה בעתונות : .ג
העולם הזה - גליון 781 - 16 באוקטובר 1952 - עמוד 12 | תיאטרון קולנוע ״*נזכדונותיו ש ד קוסם״ המאה ה־ 18 היתד, אחת האקזוטיות ביו תר בהיסטוריה ובה חיו אנשים אקזוטיים; רבים. הרי אחדים מהם. הנוכלים מלך קאליוסטרו,
העולם הזה - גליון 781 - 16 באוקטובר 1952 - עמוד 13 | המעבדה ליד הארמון מארמון הלבנים הורדרד־חום צפה וזשבוע החימאי שר, פ ך נשיא המדינה, ד״ר חיים וייצמן, על הבניינים הצחורים, הרחוקים קילומטר וחצי והבנויים למראשותי
העולם הזה - גליון 781 - 16 באוקטובר 1952 - עמוד 14 | מדריכי תגועות נ1ער. חברי משקים מורים המעונינים לרכוש במאורגן למשפט ה נ ועד כרטיסים ד*,בורי על העברי שייערך בליל שבת׳ 17 לח. ז• (ראה ״דבר העורך״) יפנו למערכת
העולם הזה - גליון 781 - 16 באוקטובר 1952 - עמוד 15 | אירכינג מילר, אבטיח* וחתוד אחרי שחזר מטיולו עם יגאל אלון (ה עולם הזה ) 780 הגיע נתן אלתרמן לכלל מסקנה שהגיעה שעתו לשנות את שמו ל עברי. ההצעה המושכת אותו, לפי
העולם הזה - גליון 781 - 16 באוקטובר 1952 - עמוד 16 | ^ [H 1 a ra 1 a ₪ B ra 1 a ₪ g ra g ja 1 a ₪ 3 1 B 1 a ₪ a H 1 a סוס, פרה, פרדה ואיל התכנסו בחצות הליל, להתיעצות כה נכבדה, בה נידונה השאלה, כיצד לי צור באחוזה
חזרה לתחילת העמוד