גליון 782

העולם הזה - גליון 782 - 23 באוקטובר 1952 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 782 - 23 באוקטובר 1952 - עמוד 2 | זח מוכיח ב ברור שהקן הפוקיטסחברתי של המג־הינים אינן, סוב עוד. דרו שה ׳אלטרנטיבה, דרו שה מהפכה שתהפוך את הסדר הפוליטי־טפלנהי־דזברתי י על פיהו ו תיצור מדינה עם
העולם הזה - גליון 782 - 23 באוקטובר 1952 - עמוד 3 | הנוער ער עצמו: כבר לפני הצהרים תלד, הקופאי של קולנוע נן־רינה שלט קטן, משורטט בכתב י ד : »כל הכרטיסים למשפט נמכרו.״ היחידים שהיו מופתעים מן ההודעה היו אלה שחשבו
העולם הזה - גליון 782 - 23 באוקטובר 1952 - עמוד 4 | 1ר על עאמו :״אשם ! ״ אכדת בית־הדין. למעשה לא היו שלשה אבות בית־דין (משמאל לימין: יצחק צייזיק, אליעזר מלחי, אורי אבנרי) אלא מנהלי המשפט. נסיונו הרב של מלחי
העולם הזה - גליון 782 - 23 באוקטובר 1952 - עמוד 5 | מראה כללי של בית המשפט, בקצה השמאלי, דוכן׳ העדי ם! מימין - ,שולחן הקטיגור ! במרכז דוכן השופטים. ליד כל משתתף הוצב מיקרופון מ־דד ש־ף: חקירתו טל העד מידז שיף
העולם הזה - גליון 782 - 23 באוקטובר 1952 - עמוד 6 | הנועד עד עצמו :״אשם!״ בנימין נחשון. תלמיד תיאטרון גנב הוא חברהמן מירה אברך ,27 ,סוסרת ידיעות אחרונות ; חיים יעקב ,24 ,פקיד ! יואל מנדלוביץ,21 , פקיד ! יוסף
העולם הזה - גליון 782 - 23 באוקטובר 1952 - עמוד 7 | העם סנפים יב שי3ו אזרחי ישראל קפצו ממיטותיהם. קול מוכר. אך כמעט נשכח, נשמע בחוץ. בדייקנות גלתי רגילה ירד היורה על הארץ. למחרת היום נראה הכל רענן יותר. הכל —
העולם הזה - גליון 782 - 23 באוקטובר 1952 - עמוד 8 | צד ״הפורס ה1ה״ פול אורדמן אכם ל,לוז־ 3־ות אלו. בפיצופו v הרדמת היולדת נעשית באמצעות מכשירי משוכלל׳ ב־ותד ותמרי בימ״ם הדיש. על יד רופא מיוחד ש1ה תפקידו היחיד
העולם הזה - גליון 782 - 23 באוקטובר 1952 - עמוד 9 | קיבל דשות מותדת לצדם תמונות ר תתד קיסרי בבי״ח הדסה בת״א הרופא המנתח ועוזריו מבצעי את החתר בד פנו ת הבטן והרת. מוציאי דר כו את הילוד. האם לא הדגישה ר בד. וצא
העולם הזה - גליון 782 - 23 באוקטובר 1952 - עמוד 10 | זושיבו אותי בספסלים של הציונים הכלליים, (המשך מעמוד ) 7 ;לומר של אלה שלא היו לא דתיים, ולא עשות צעד נוסף, לבקש פגישה פנים אל |_ .סוציאליסטים. נוכחתי לדעת ששכני
העולם הזה - גליון 782 - 23 באוקטובר 1952 - עמוד 11 | במדינה ״לוקחים 3כפיות ציונות, מערבבים היטב עם 2כפיות של קלמות הארץ בגבולות ההיסטוריים, מרתיחים את הכל על אש ה התלהבות המשיחית משך 20 דקה, מוסיפים מעט צדק
העולם הזה - גליון 782 - 23 באוקטובר 1952 - עמוד 12 | יותר קל אם ידחו את ערעותו, לבנו ר — כעבור שבוע בא מפנה נוסף. פ ,סק בית הדין המחוזי, בערעור: שוטר נמצא ,*4הצק יד 24 שעות ביממד״ בין אם הוא במד׳ ׳ aאיד בלא מדים.
העולם הזה - גליון 782 - 23 באוקטובר 1952 - עמוד 13 | הפרוות פידיפ כאשר באו בתלונה אל עורך הדין קורנגרין, מי שהיה שופט מחוזי בימי ה מנדט, על שאינו משנד. את שמו לשם עברי, השיב . :כאשר יתנו לי משרה ממשלתית — אשנה.
העולם הזה - גליון 782 - 23 באוקטובר 1952 - עמוד 14 | הנועד על עצמו :״אשם!״ (המשך מעמוד )6 לעלות על הבמה מכריז השופט מלחי. מתוך הקהל מופיעה דמות בעלת זקן שחור, מרכיבה משקפיים ! זהו הסופר מיוד שיף, העד הראשון של
העולם הזה - גליון 782 - 23 באוקטובר 1952 - עמוד 15 | במרחב מצרים הקולונל ח שב אחרת מעולם לא עשה מוחנלד רשאד מוהנא בל נסיון להסתיר את דעתו כי משרה צבאית :אינה יכולה להוות עיסוק מלא לאדם בעל .מרץ כלשהו• עוד בהיותו
העולם הזה - גליון 782 - 23 באוקטובר 1952 - עמוד 16 | S ?51gfH fa^^;jH ^?jafareiH j^ 1EfH/afa/arafEi,a a r2jgrajEf2JHfBMafs1a15jgj1a ₪ gj1ajgj 2 J2 J2rerajzrajH ₪ H rara/212r הוא ישב למעט צ מוד לאחת משחקניות
חזרה לתחילת העמוד