גליון 783

העולם הזה - גליון 783 - 30 באוקטובר 1952 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 783 - 30 באוקטובר 1952 - עמוד 2 | מכתב־ם הן ורך הראשי: אודי העופס ה n r השב 1ע1ןהמ צוי ר ל אינ פו ר מ צי ה רחוב נליקפון « ,תד־אביב (ייד תי א טויז. אחי ״ ) ח.ד , 166 .טר( .זמני) 66715 מעז
העולם הזה - גליון 783 - 30 באוקטובר 1952 - עמוד 3 | « ,שבוע הולכים כעלי זכות הג | ״ מכין 155 מיליוני התושבים של א Iהכרית אל הקלפי, לכחור כנש Hימשול כהם משך 4השנים הקו יהיה זה, אולי, המאורע החשוב ביותר ש: .!952
העולם הזה - גליון 783 - 30 באוקטובר 1952 - עמוד 4 | דו׳׳חעל האמריקאים מופתע העם כולו, נוטה להיסטריה שלא היתד׳ ,אפשרית כמעט בכל מדינה אחרת. במצב־רוח זה עלולים האמריקאים לבצע מיבצעים חסרי־תקדים (כמו תכנית־ד,ייצור
העולם הזה - גליון 783 - 30 באוקטובר 1952 - עמוד 5 | דו״ה על האמריקאים אצל הישראלי או הבריטי הממוצע תופסת העבודה רק חלק בחייו הנפשיים. הוא מעונין יותר בעשרות דברים אחרים — מוסיקה, ספורט, פוליטיקה, ספרות, אוסף
העולם הזה - גליון 783 - 30 באוקטובר 1952 - עמוד 6 | ד ״ 1ח!על האמדיקאים סרטי הוליבוד, שהפכו את הפושעים לגיבורים לאומיים, אשמים במידה רבה לזריעת זרע האלימות בדור הצעיר. ה או מ ה מו להמ דינו ת הנחת היסוד עם הקמת
העולם הזה - גליון 783 - 30 באוקטובר 1952 - עמוד 7 | העם לי ל מנו ח ה אם להאמין לסופר הארץ, הרי סובלת תל־אביב מצרה חדשה, שאינה מניחה לאזרחיה לישון שנת ישרים. מליוני צרצרים מתעופפים בחלל העיר (או בדמיון הסופר)
העולם הזה - גליון 783 - 30 באוקטובר 1952 - עמוד 8 | בלה במרחק של כמה מאות מטרים מגדרה מפוזרים, על פני שטח לא גדול, מספר בתים. אוסטריים מוכנים, בתי־מלאכה• לכאורה הרי זהו כפר ספק תעשיתי ספק חקלאי, כמו מאות נקודות
העולם הזה - גליון 783 - 30 באוקטובר 1952 - עמוד 9 | אליו ומחכים לרגע בו יקלטו בו. ראש כפר אוריאל בוא ד״ר (למשפטים) נסים האגל, עורך־דיו מצליח בוורשה שהתגייס לצבא האדום בזמן המלחמה, נפצע ברסיסי פצצה ואבד, בתהליך
העולם הזה - גליון 783 - 30 באוקטובר 1952 - עמוד 10 | (המשך מעמוד )7 המשק הרשימה הי ת ד. סודית היתד. זו שעה נוחה להרים את נס המרד. נשיא התאחדות בעלי התעשיה אריה (״הזקן״) שנקר בילה את זמנו בחופשה ממושכת בירושלים,
העולם הזה - גליון 783 - 30 באוקטובר 1952 - עמוד 11 | המעברות גו ע שו ת! זשכו בכתפיהם, חזרו על אותו משפט : האמן לי, אומרים שהיה פד, משהו, אך דנני יודעת כלום, רק בעתון קראתי היה סוד להאמין שנשים שבדרך כלל אינן
העולם הזה - גליון 783 - 30 באוקטובר 1952 - עמוד 12 | כדורגל אחד ונ שרמנצחיםי משלש פגישותיה הקודמות עם היונים יצאה ישראל מנוצחת. לפני 14 שנה נוצחה פעמיים, בתל אביב ובאתונה ; לפני שנה הצליחו כדורגלני יוון, בקושי
העולם הזה - גליון 783 - 30 באוקטובר 1952 - עמוד 13 | !הירות -חשמל! היה זה ביום שבת, בבוקר, ולאה פופלינגר החליטה ליפות את דירתה שברחוב יהושע בן נון, תל־אביב. היא נטלה מטלית רטובה, שפשפה בה את הרצפות הספוגות אבק.
העולם הזה - גליון 783 - 30 באוקטובר 1952 - עמוד 14 | טכניקה הממדהש לי ש• הגיע הרג שה נהדרת שלנ קיון ו ר עננו ת... מובטחתלו לאחר הראש חפיפת במשחת שמפו נקה הנפלאה שמפו נקה מנקה באופן יסודי את עור ושערות הראש ועושה
העולם הזה - גליון 783 - 30 באוקטובר 1952 - עמוד 15 | במרחב ם צ רי ס יום דו* ע ד סו ף הי מי ם קהיר שמחד. וצהלה. משעות הבוקר המוקדמות נהרו מאות אלפי תושבי המבעים המפוזרים אל מרכז העיר, לכנר איסמעילה ששמה הוחלף,
העולם הזה - גליון 783 - 30 באוקטובר 1952 - עמוד 16 | ^^frrlrarafBrarararaJHJaiEfEfaiaafaazraraiaaaaaaggjafeiSrajaraa הלכה היפה 6תמונותמ תו ךהאופריטהה » שעשפתשל !׳ קאופנצרהמוצאתעתתע״י ה תי א ט רו ןהמו סי ק לי.
חזרה לתחילת העמוד