גליון 784

העולם הזה - גליון 784 - 6 בנובמבר 1952 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 784 - 6 בנובמבר 1952 - עמוד 2 | ״רמה תרבותית נ מו כ ה ״ .בלי הספה יבולל דעת ה מו שבעי ם. מייד החמי: סיפור ־החודש מ רו ב א מכ ח הו א הר א שון מ בין פורי החוד ש ער כה. שאפשר היה לקוראו ולי הנות
העולם הזה - גליון 784 - 6 בנובמבר 1952 - עמוד 3 | מאז פרצה מלחמת קוריא חי העולם כולו במצב של היו טריה מתמדת. שתי מכונו צבאיות אדירות חרקו את ש ניחן זו מול זו. בלב כל ניק החשש כי המלחמה תפרוץ 1 קרוב. איש לא היה
העולם הזה - גליון 784 - 6 בנובמבר 1952 - עמוד 4 | ב שני ע ב רי המסר- מה אמר אדם שדרך המחשבה המרכסיסטית אינה נהירה לו אינו מסוגל לתפוס את המשמעות של הויכוחים המופשטים, הנערכים מידי פעם בצמרת הקומוניסטית של
העולם הזה - גליון 784 - 6 בנובמבר 1952 - עמוד 5 | בפי המזרח > י^י בפי המערב לפני שנה וחצי אמר סטאלין כי.אי-אפשר יהיה לארצות הקפיטליסט־יות להיכנס לטירוץ הזדיינות הריח ולהרים כאותה שעה את רמת-חסחיה של ההמונים.
העולם הזה - גליון 784 - 6 בנובמבר 1952 - עמוד 6 | פתיחת ־ ה כנ ס ת. לרגל פתיחת המושב, ניתנה לצלס העולם הזה רשות יוצאת מן הכלל לצלם באולם הכנסת בשעת הישיבה. בתמונה: פנחס רוזן והרב נורוק (חובש כיפה, הגב למצלמה)
העולם הזה - גליון 784 - 6 בנובמבר 1952 - עמוד 7 | מפלגו ת יחי מד בגין היו אנשים שחששו כי אחרי סיור מקיף באמריקה הדרומית, וחוסר ההתענינות הכללית של הציבור הישראלי בענין השילומים׳ תצטנן התלהבותו של מנחם בגין.
העולם הזה - גליון 784 - 6 בנובמבר 1952 - עמוד 8 | האם היין מוכן iהמיץ שהפך ליין מובנם לשם שימור לחביות ענק בנויות נזעץ אלון היין ״לנשום״ .חביות אלו נמצאות במחסנים תת־קרקעייס. שם הוא נשאר זמן מסוים, ו בתמונה:
העולם הזה - גליון 784 - 6 בנובמבר 1952 - עמוד 9 | החיידקים, לעזרה. למעלה: מהנדס היקב במעבדתז. למטה: חיידקים מיוחדים המוכנסים ליין לגרום לתסיסתו, 24 אלף כ^דקים ליום ..לאחר הבדיקה מוכנס היין למכונת הענק החדישה
העולם הזה - גליון 784 - 6 בנובמבר 1952 - עמוד 10 | במדי j (המשך מעמוד )7 את חברתו, על כל אניותיה, לחברת שהם. חברת שהם נזדעקה להצלה, הכחישה את העידן,בתוקף, אך הודתה שישנו משא- ומתן על ״צורה מסויימת של שתוף
העולם הזה - גליון 784 - 6 בנובמבר 1952 - עמוד 11 | במדינה תו, הניתן מגיל רך והגורם להתרחקות הילד ממשפחתו, ממנה הוא עלול להפיק תכונות טובות. ארתור העלה על נס את השיטה האמריקאית, בה נוטלת משפחה לידיד, חלקת אדמה,
העולם הזה - גליון 784 - 6 בנובמבר 1952 - עמוד 12 | קולנוע ישר אל מה שם היצירות? באהוד תח1קו אופייני לתעשיה שכמעט איננה קיימת בישראל, תעשיית הסרטים, שעובדיה יהיו מפורדים ומפוזרים, שלא כעובדי שאר המקצועות המחזקים
העולם הזה - גליון 784 - 6 בנובמבר 1952 - עמוד 13 | אפריקה: גווה ראיש הרנן בג׳ונגלים, בשדות, במיכרות ובבתי־החרושת הידהד הקול האימתני של התוף האפריקאי. לא היה זה עוד התוף הפרימיטיבי של עובדי האלילים, שהסתערו
העולם הזה - גליון 784 - 6 בנובמבר 1952 - עמוד 14 | כדו רגל 44 זו\וח ד*ל״ם עם התקרב י מועד הייצור במפעלנו החדש, אנו מכריזים על תחרות למציאת שם מתאים לתוצרת הראשונה שלנו — בירה משובחת. בבחירת השם נא להתחשב
העולם הזה - גליון 784 - 6 בנובמבר 1952 - עמוד 15 | במרחב הסידן מ׳ ישלוט ונד הנילוס t תאריך סופי לקבלת הערות המצרים על ההצעה 8 :לנובמבר. 1952 , אלא שעובדות החיים בקאהיר נשתנו מאז עלית נגיב לשלטון. במקום להסתפק
העולם הזה - גליון 784 - 6 בנובמבר 1952 - עמוד 16 | שמונה התמונות המופיעות כעמוד זה מראות לך עצמים וחלקיים המוכרים! לך היטב, אשר אתה בא ״כמגע אתם כמעט יופ-יום. רק הזויות, הגדלים או המצבים מובאים בצורה
חזרה לתחילת העמוד