גליון 786

העולם הזה - גליון 786 - 20 בנובמבר 1952 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 786 - 20 בנובמבר 1952 - עמוד 2 | מכתבים העורך הראשי! איריאב נר י ראש המערכת: *ל וס עורך הכיתוב: מי כאל אל מו עורך התבנית : דוש (ז מגי) הכתב הראשי: השבועון הם צ 1יר לאינ 3ורמציה וחוב נליקסוו ,
העולם הזה - גליון 786 - 20 בנובמבר 1952 - עמוד 3 | לפני שלושים שגה היו. בד ספ ק, מ ד־ב־ק־ם להם -א ת תואר ה כ בו ד ״חלוצים״. מהברים ל כ בו ד ם ופליהם שירים. היום אין איש טורח להתע דן בהם. היחס אלי הם דומה לי ח ם
העולם הזה - גליון 786 - 20 בנובמבר 1952 - עמוד 4 | ח לו צי i 9 S 2 . כמשמעו, את ההר אל תוך הגיא. לפעמים מחליטים כי אין צורך בט.נ.ט — .הטרקטור יכול למוטט את הצוק בכוח עצמו. הוא קרב אל הצוק האיתן, משנד. במפתיע את
העולם הזה - גליון 786 - 20 בנובמבר 1952 - עמוד 5 | הלוצינז, 1952 ובילויים. גם שכר דירה אין משלמים בערבה. ישנם העובדים כאן רק כדי לאסוף את הכסף הדרוש לד.ת לחזור לארץ מוצאם. אלה הם בעלי הרגל האחת — השניה כבר
העולם הזה - גליון 786 - 20 בנובמבר 1952 - עמוד 6 | הכביש יהיה העורק שדרכו יזרום האשלג מכניס־הדיביזים ללבו החולה של אוצר המדינה. כל עוד אין כביש, כאילו לא היו אוצרות הים קיימים. לקשר את מפעל האשלג בסדום עם רשת
העולם הזה - גליון 786 - 20 בנובמבר 1952 - עמוד 7 | הוא יום בו שולח העולם החיצוני נציג לנקודה רחוקה זו. וזה, למעשה, המושך את האנשים לבוא לראותו, יותר מאשר התקוה לבידור ושעשוע. אחד האומנים שהגיעו לשם בעת האחרונה
העולם הזה - גליון 786 - 20 בנובמבר 1952 - עמוד 8 | תרועתהנצחץ. למחרת יום הבחירות כבר הסתמנה המהפבה הגזולה. אייק ואשתו, מאמי, אינם מסתירים עוד את שמחתם הצוהלת. שמחת העולם היתה מהולה בדאגות ובספקות. העולם מכל
העולם הזה - גליון 786 - 20 בנובמבר 1952 - עמוד 9 | צני פרצופים. האס יהיה הנשיא החדש ליברלי או ריאקציוני? גתמונה מימין הוא עומד בזאחויי מק־ארתור, אליל הריאקציה אמריקאית, משמאל מושיט אייק את ידו לשלושת עמודי
העולם הזה - גליון 786 - 20 בנובמבר 1952 - עמוד 10 | ב nד ־ jה העם שריקת הצופר לפני שלוש שנים ביקר יצחק שדה אצל גננו של חיים וייצמן, קטף כמה פרחים בגן הנשיא. הנשיא, שטיל אותה שעה בין עציו. העיף מבט מהורהר בבגדיו
העולם הזה - גליון 786 - 20 בנובמבר 1952 - עמוד 11 | דכה אחר הטכס במדינה עשר דרקס) .הבית״רים נשארו בארגון משלהם, קראו לו הארגון הצבאי הלאומי בארץ ישראל, העמידו בראשו את סגנו של תהומי, משה רוזנברג• ארגון זה הוא
העולם הזה - גליון 786 - 20 בנובמבר 1952 - עמוד 12 | ח nט ר 1ן במדינה פרופסור בנימין מזר, וורנר סינטור סגן הנשיא; כאשר עלה פרופסור (לארכיאולוגיה) מזר, נתקבל בקצת קריאות ביניים׳ הרבה מחיאות כפיים, הצליח לשכנע את
העולם הזה - גליון 786 - 20 בנובמבר 1952 - עמוד 13 | Smm חדוצים1 9 5 2 . קולנוע ) (המשך מעמון )7 וחונכו במהדורה המקורית של הווי זה. אולם הם לא הצטרפו למעגל הרוקדים. משפחתו. מרוב בדידותו הוא מת דד עם פו־ י מה
העולם הזה - גליון 786 - 20 בנובמבר 1952 - עמוד 14 | במרחב מערכון ״העולם הזה״ מזמינה הצעות למשרות־הלימוד הבאות לצעירים או צעירות שסיימו את שרותם בצה״ל והנם בגיל של לא פחות מ־ 20 ולא יותר מ־,25 בוגרי בית־ספר
העולם הזה - גליון 786 - 20 בנובמבר 1952 - עמוד 15 | j nש • 0 ספורט מ t w o כאשר ביקש סופר עתים לחזור מלוה חיפש מכונית שתסיע אותו, נאסף על ידי אחת, פרטית. בעלת המכונית: צפורה שרת, שבאה לקדם את פני עדה גולומב,
העולם הזה - גליון 786 - 20 בנובמבר 1952 - עמוד 16 |
חזרה לתחילת העמוד