גליון 789

העולם הזה - גליון 789 - 11 בדצמבר 1952 - עמוד 1 | *יוו נשיא ישראד יצחק בן־צב בהצבעה השלישית, מישהו:ד בראש (ראה רסורטג׳ד). ה ש בו עון המצוין לאינפור מציו / 769 שנה 1 6׳ כ ״ גכסלותשי ״ ג 11.12.1952
העולם הזה - גליון 789 - 11 בדצמבר 1952 - עמוד 2 | מורך החמי: • ג 1ו י א ויי ראש המערכת: פרוס גחן עורך הכיתוב: עורך התבנית : דוש מיכאל ארסו (ומני) הכתב הראשי: ה ש בז עזן ד.ם צ 1י ר לאי 1פ 1רםציה רחוב נטקסון *
העולם הזה - גליון 789 - 11 בדצמבר 1952 - עמוד 3 | נתבי נוחו־ננדצב׳ כזה אחר זה ניגשים חברי הכנסת לקלפי,משלשלים את פתקותיהם פגימה. יוסח היושב־ראש, מפנה את ראשו הצדה כשיצחק כן־צכי ניגש להצבעה, בוחר בעצמו, גם
העולם הזה - גליון 789 - 11 בדצמבר 1952 - עמוד 4 | התוצאה: תיקן כעוד רוכ חכרי הכנסת מתכוננים כמזנון לכאות, מונים כאי כה הסיעות על כמת הנשיאות הריקה את פתקות ההצכעה הראשונה. יצחק כן־צכי קיכל 48 קולות מפא״י
העולם הזה - גליון 789 - 11 בדצמבר 1952 - עמוד 5 | ההצבעה הראשונה: קבא! 11 מעטים נשארו באולם, כשישבו באי־כח הסיעות על במת הנשיאות הריקה, פתחו את המעטפות. התוצאות היו, בדיוק מאתימטי, מה שקבעו החזאים מראש 48
העולם הזה - גליון 789 - 11 בדצמבר 1952 - עמוד 6 | ההצבעה השלישית: הבועה! רגע לפני הנצחת: 62 קולות• מר גרינבאום 5 ,קולות. חבר־הכנסת נורוק 40 ,קולות. ריקים 5 ,קולות. בסך הכל 112 ,קולות. חבר־הכנסת יצחק בן־צבי
העולם הזה - גליון 789 - 11 בדצמבר 1952 - עמוד 7 | הסערה האחרונה ההכרעה נפלה. יעקב חזן, מנהיג ה־שושר־הצעיר, עולה על ־דוכן הנואשים, בדי לנשק את שינוי העשרות של שפלגתו. ה־תשונה הכלתי־רגי־לה שששאל, שצול שה כין שני
העולם הזה - גליון 789 - 11 בדצמבר 1952 - עמוד 8 | __ במד • 1ף. העם ה* .דרומה ! ערפל סמיך עטף את לונדון, העלים את י האזרחים הרועדים מקור. שלג עגה כיסה את ערי איטליר״ חסם כבישים בדרום צרפת. ליד תנורים לוהטים
העולם הזה - גליון 789 - 11 בדצמבר 1952 - עמוד 9 | עוד יותר. עד היום פעלו שתי הסיעות בדית* אם להוראות ״מועצת גדולי התורה״ ,לוף שבו יושבים רבנים?!יצוניי׳ם, הכופרים 3־ מרות הרבנות הראשית (המורכבת ממשתפי הפעולה עם
העולם הזה - גליון 789 - 11 בדצמבר 1952 - עמוד 10 | במדינר, א סיפו ת ה סו ס: אנ טי ־ ר,ו מ תיז ם. נאום ה,קמי־גוריה של ד״ר גיל ונאום הסניגוריה של ״הרואי שיהרגו נווד!״ מנהיג לח״י לשעבר ד״ר ישראל שייב הזדהו בנקודות
העולם הזה - גליון 789 - 11 בדצמבר 1952 - עמוד 11 | ימאי עריקי באמריקה מאז תמה שכיתת הרמאים הגדולה, קייס בצי הפוחר הישראלי תזזלייד של,נשירה״ .כמ־י עט בל אגיה המגיעה אל חופי אמריקה מא־י כדת כמה מימאיה, נאלצת
העולם הזה - גליון 789 - 11 בדצמבר 1952 - עמוד 12 | ח ־ חטר 1ן במרחב מ ב עד ססך החול החמור והאוכף לגבי העולם הרוע היה זד, נצחון גדול לאח־רות הערבית. החלטת הליגה להגיש אולטימטום לממשלת בון שתימנע׳מביצוע הסכם
העולם הזה - גליון 789 - 11 בדצמבר 1952 - עמוד 13 | חדרה: תעדומת המהנדס קאופמן ל מי, ו מ תי. מותרלזייף? שערוריד, ישראלית־חדרתית מתר, בימים אלה מוות טבעי, באדמת המסשמה, שהפכה עיר ביום יובלה הששים• נקברו בשקט שורת
העולם הזה - גליון 789 - 11 בדצמבר 1952 - עמוד 14 | אימפרסריו: ב .גילאון — ק. ספורט גינצבו*ג העונה ה־ 28 לשנת ; 1952/53 פתיחה העונה -בינואר ל טין ־ א מ די ק ה וי לי אםקפל בלט הפסנתרן האמריקאי הגדול. להקה בת 30
העולם הזה - גליון 789 - 11 בדצמבר 1952 - עמוד 15 | היד הנטויה הסבירה חברת־הכנסת הזזרותית אסתר רזיאל־נאור, כשנשאלה מדוע לא תצביע בעד יצחק בן־צבי :״הוא לא מושך אותנו. הייתי מעדיפה עלם צעיר, ולא מפא״יי.׳׳ כשניגש
העולם הזה - גליון 789 - 11 בדצמבר 1952 - עמוד 16 | מבחן צלבץ שמונה התמו^ת שבעמוד זה מורכבות משני חצאי-דיוקנים של שחקני קולנוע ידועי שם. נסה לזהות את הכוכבים שבתמונות ובחן על ידי כך כאיזו מידה אתה מכיר את שחקני
חזרה לתחילת העמוד