גליון 790

העולם הזה - גליון 790 - 18 בדצמבר 1952 - עמוד 1 | ד ב ־ ח 1כלא דוג גדץ פקידונים חסרי אופי ומצפון, בורים בעניגי _ים (ראה רפורטג׳ה) השבועון המצויר ל אינפורמציי־ :/ 7 9 0 .שנה / 16ל׳ פסלו תשי״ג 18.12.1952
העולם הזה - גליון 790 - 18 בדצמבר 1952 - עמוד 2 | >3ן ןן ןן ןווווווווווווו••ו•וווווווו•וו מו ר ך הראשי: העולם ורי בגרי ראש המערכת: רז־ ל ר־י עורך הניתוב: מי כ אל ה שבוע!! הםצ 1י ר לאיו 3ודס צי רי רחוב נליקסוו
העולם הזה - גליון 790 - 18 בדצמבר 1952 - עמוד 3 | ״ אני ר ב החובל! ־ 11881 ע ל הג שרעמד: א דן גרץ. הצעיד הח־סא׳ בן ה ־ 2 4־ כ ש כו ב ע ד ב ־ החובלעל רא שו וארבעתפ סי ־ הז ה !.שלדרגתרב ־ החובלעלכת ביו. או
העולם הזה - גליון 790 - 18 בדצמבר 1952 - עמוד 4 | ,.אני ה חו ב ל!״ מ 11ב ד רמפר׳ן קשה היה לקרוא את אדן בשם צעיר ישראלי :׳ופיני. בדברו עברית פיזר לאורך משפטיו לים אנגליות לרוב. כשחיבר שירים, דבר ־,רבה לעשותו
העולם הזה - גליון 790 - 18 בדצמבר 1952 - עמוד 5 | האניה, החברה. איימה בהגשת משפט, טענה שאין ממשלת ישראל יכולה להפלות בין תעודת רב־חובל אנגלית ופנמית. רב־החובל היה, בעיניה, בא־כוח החברה, אחראי על רכושה (המגיע
העולם הזה - גליון 790 - 18 בדצמבר 1952 - עמוד 6 | ״אני ד ב החובל ואז עשה אדן גרץ את המעשה שהפך אותו סנסציה עולמית׳ גיבור הכותרות הראשיות בעתוני כמה ארצות. הוא עלה על האניה, פיקד על הצוות להרים עוגן, לצאת מן
העולם הזה - גליון 790 - 18 בדצמבר 1952 - עמוד 7 | במד ־ ו ף, תלוי שלט מאיר־עיניים :״הכניסה לזרים אסורה״. התוצאה המשוערת: הרחקת ההמונים מן הפוליטיקה, הורדה נוספת של קרן המפלגתיות וכל הקשור בה — ומסוכן מכל,
העולם הזה - גליון 790 - 18 בדצמבר 1952 - עמוד 8 | תימנים, שבקושי נמנע מהם לנשק את רגלי| 1 בן־צבי בשמעם על בחירתו ל״מלך ישראל״. בשעה 10.45 בדיוק, בטקס שלא פגמה בו שום תקלה ושהצפיין בקפדנות בלתי רגילה, קרבה
העולם הזה - גליון 790 - 18 בדצמבר 1952 - עמוד 9 | משו היום הגדול בחיי בן־צבי. משלחות !בל הארץ הצטופפו בדירה הצנועה בת זלושת החדרים, הביאו עמן ברכות. ספר ;אורחים שנפתח אותו בוקר כמעט ונתמלא. למחרת נמשכה העבודה.
העולם הזה - גליון 790 - 18 בדצמבר 1952 - עמוד 10 | עסקי ם אריגי םבשפע מה היו הסיבות שגרמו לבטול הפקוח על רוב מוצרי ההלבשה וההנעלה? זאת השא,לה שעדען משעשעת רבים בחוגי הכלכלה בארץ. סוברים אחדים: דב יוסף רצה
העולם הזה - גליון 790 - 18 בדצמבר 1952 - עמוד 11 | במרחב מבעד מסך הח 1ד *.׳•האד! ג׳יהאד!״ העולם הערבי געש. בזו אחר זו נחתו על ראשו שתי מהלומות פוליטיות מצלצלות: האומות המאוחדות סרבו להתערב במאורעות המתרחשים
העולם הזה - גליון 790 - 18 בדצמבר 1952 - עמוד 12 | קולנוע הפזורה ארצות הברית רחץ -ש בי ת ה אלפרד ג. פלדמן הוא בעל תעשיה אמריקאי גדול, מנהל עסק שמחזור הכספים שלו מגיע ל־ 12 מיליון דולר. מחוץ לעסקיו מתעניין
העולם הזה - גליון 790 - 18 בדצמבר 1952 - עמוד 13 | לי ק׳ ד לז האם ״סגרו בתי הקולנעי מדינה קטנה כישראל קשה לה להשיג שיאים עולמיים• באולימפיאדת הלסינקי לא הצליחה לזכות אף בנקודה אחת. במפגשים בינלאומיים אחרים גם
העולם הזה - גליון 790 - 18 בדצמבר 1952 - עמוד 14 | פ תרון החידון ה מו סי ק לי סדרה ראשונה ! 101): )1מנדלסון פליקס — ברתולודי )2 .שופין פרדריק )3 .מסיני ג׳אקינו )4 .וגנר ריכרד וילהלם )5 .צ׳ייקובסקי פיוטר )6
העולם הזה - גליון 790 - 18 בדצמבר 1952 - עמוד 15 | 111 1 11 איש הפלא סקרן שם לבו השבוע לעובדה כי ח״כ שמואל מיקונים ואמיל חביבי הקומוניסטים נוהגים לשוחח ביניהם בלשון האימפריאליסטים: אנגלית. כתב השבועון הצרפתי
העולם הזה - גליון 790 - 18 בדצמבר 1952 - עמוד 16 | חבריו בקבוצה החליטו לקבור אותו עד הגבעה שליד המשק ...כמכונית גנובה נסעו אל בית הקברות הצבאי ...שם חזרו על מבצע אנטיגוגה. נתן היה השלישי. מיד לאחר ההפוגה
חזרה לתחילת העמוד