גליון 792

העולם הזה - גליון 792 - 1 בינואר 1953 - עמוד 1 | כובשי החרד תור 50 שנה, טיסה ראשונה לירח (ראה רפורטג׳ד). השבועון
העולם הזה - גליון 792 - 1 בינואר 1953 - עמוד 2 | 11111 1111,1111111 111 7״ 111111111111 1111 11 11 1 111111 111, , מכתביס מו ר ך הראשי: אורי אבניי ראש המערכת: •לוס בחן עורך התבנית : עורך הכיתוב: אלמו מיכאל
העולם הזה - גליון 792 - 1 בינואר 1953 - עמוד 3 | בעוד 47 שנה יגיע לסופו האלו* השני ונא! לידת הנוצרי. לפני תאריך ?ה יפרוץ בן האדם את בל• דוד הארץ. הוא יפקיע לו דדד אל ה חדל החופשי .״צור וכבי לכת הדשיס, יגיע אל
העולם הזה - גליון 792 - 1 בינואר 1953 - עמוד 4 | כוכב לכ ת נולד ורנד פון־כראון, מנהר טככי שד האגף לפיתוח קליעים־מודרכים כצכא האמריקאי, מחזיק כידו את דוגמת החללית שתמריא, לדבריו, מבסיס כחללל הריק אל הירח. כך
העולם הזה - גליון 792 - 1 בינואר 1953 - עמוד 5 | על כך אנו מפזרים על פני שלד החללית שמינה מיכלי הליום. ההליום׳ הקל מן האויר, יוזרם למיכלי דלק מורקים בחלקם, כדי לש מור על צורתם ולי צור לחץ למשאבות הטור־בינות.
העולם הזה - גליון 792 - 1 בינואר 1953 - עמוד 6 | ך הולכת ומועסת, אנו מרחפים על פני איזור הנחיתה כמו הליקופטר. נפתח מנחת־זעזועים והאש הירוקה של המנועים כבר נראית על הקרע החום של פני הירח. ענני אבק חומים־
העולם הזה - גליון 792 - 1 בינואר 1953 - עמוד 7 | מכשירי החלליות. יום לפני ההמראה מלקטים את האספקה הנותרת• רכב החלל נשאר כאן לשמוש המשלחת הבאה. ההטענה מסתיימת, החללית מוכנה לטיסה. המנועים מופעלים, משאבות
העולם הזה - גליון 792 - 1 בינואר 1953 - עמוד 8 | סערת הטבע המשתוללת באה הביתה, הציפה רציף הרב היום עמדה הצעת־חוק בדבר עבודת נשים. •עול מעל לפל העס התקפה נחרת מים רבים זר מו השבוע במדינת ישראל. הם באו מן הים׳
העולם הזה - גליון 792 - 1 בינואר 1953 - עמוד 9 | 1ט סמואל, תל אביב, גרמה לפינוי משפחות בשכונת מחלול כעבור כמה ימים חזר שפרינצק על אותו מעשר -במסיבה שנערכה לכבודו ב מועדון המסחרי והתעשיתי בתל־אביב. בפני אנשי
העולם הזה - גליון 792 - 1 בינואר 1953 - עמוד 10 | במדינה עוד ציון והזמן. דרך תל־אביבי חלף עם הגלים אין בתל־אביב כמעט צעיר אחד שגדל בעיר ובסביבתה ואשר לא ניסה אי פעם את כוחו בקליעה למטרה בטיר. רק מעטים הצ ליחו
העולם הזה - גליון 792 - 1 בינואר 1953 - עמוד 11 | המוציא ס ל רי ם מן האמריקאי ד,שגוררות בארצות־הברית היא מקצוע מכובד מאד, אפשר למנותו על אחד מענפי המסחר החשובים של המדינה. ג און בשסח זה הוא ד,נרי מונטור. ממשלת
העולם הזה - גליון 792 - 1 בינואר 1953 - עמוד 12 | ב נז ד י׳ ו ף. יחסית, של רחוב הנביאים ו שדרות ח״ן, הבעו בה תחנה. איגוד בעלי המוניות, שבו שולטים הנהגים הותיקים, נזדעזע, דרש את הרחקת התחנה החדשה למקום נידח
העולם הזה - גליון 792 - 1 בינואר 1953 - עמוד 13 | מהות ערומות, תוצרת אמריקה ״רקס בריי טון, בלונדי ובעל גוף אתלטי, ונערתו ג׳ין סמית, החליטו לטוס לערבותיה של ברזיל כדי לגלות שם את מטמונו של פרננדז. הנחיתה על
העולם הזה - גליון 792 - 1 בינואר 1953 - עמוד 14 | ת ־ ץןטר׳ 11 מערכת ״העולם הזה״ פונה אל קוראיה לשת?,פעולה לגילוי ג׳יב מס׳ ת 6027 שנגנב ע״י חבורה שפלה ביום הרביעי שעבר לפני בנין המערכת, רח׳ גליקסון ,8תל־אביב
העולם הזה - גליון 792 - 1 בינואר 1953 - עמוד 15 | ויה. אך הצעיר הצליח. הוא רץ אל• קצה הצוק׳ בצע קפיצה מושלמת־סגנון. כדורגל !גדיד להחריד משהו כאשר יצאו שחקני מכבי תל אביב, באמ צעיתו של יום סגרירי, את העיר בדרכם
העולם הזה - גליון 792 - 1 בינואר 1953 - עמוד 16 | §ן ן 8 גזו ר את התלוש׳ מלא בו את שמך ואת כתובתך באותיות ברורו ת, צרף אליו את הפתרון ושלח אותו למערכת העולם הזה, ת. ד , 136 .תל־אביב. ציין יעל המעטפה ב אופן
חזרה לתחילת העמוד