גליון 796

העולם הזה - גליון 796 - 29 בינואר 1953 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 796 - 29 בינואר 1953 - עמוד 2 | אולם איני מבין את הצעירים. הם מיטב הנוער. אשר מהרבה בחינות. עולים על הנוער העירוני. איד יתנו להוריהם. להוליד אותם שולל 1אני בא אליכם בהצעה ; ארגנו ויכוח פומבי
העולם הזה - גליון 796 - 29 בינואר 1953 - עמוד 3 | . .מעטות כהיסטוריה הארוכה של העם היהודי הם החודשים שהיתה להם השפעה כה מכרעת על קיומו של העם ועתידו כ־טצ הימים האחרונים. ימים דומים לאלה עברו על העם העברי ועל
העולם הזה - גליון 796 - 29 בינואר 1953 - עמוד 4 | האם התנוון הקומוניזם? המחנה החלוצי כארץ דגל במשך שני דורות כרעיון המאדכסיזם. י חלקו ראה ככרית המועצות את התגשמותו האידיאלית של רעיון זה. הכרה זו גברה /ם
העולם הזה - גליון 796 - 29 בינואר 1953 - עמוד 5 | התנצח האנטישמיות בשלם? 9111410 1) 0 611 01611061) 6 ) 311) 01611) 11 0019) 6) 1) 1׳ 601*1ח*06ה היהודי נשרף ע״י האינקויזיציה, שותה דם ילדים נוצרים, זומם להשמיד
העולם הזה - גליון 796 - 29 בינואר 1953 - עמוד 6 | י• מאז הקמת מדינת־ישראל היה נדמה פי הציונות מתה. התנועה׳ שיצאה לשני שני דורות לרכז את העם היהודי בארץ אחת׳ נראתה כחסרת־תכלית. בישראל קמה ממשלה שדאגה לעניני
העולם הזה - גליון 796 - 29 בינואר 1953 - עמוד 7 | מיייושאתמפ״ם* • השינוי הגדול הראשון שיחול כמדינה עקב הכרזת-המלחמה הסובייטית, יפגע בשיווי המשקל המפלגתי. להתחשב כדעותיהם של אלפי אגשים, כעיקר בערים, האוהדים את
העולם הזה - גליון 796 - 29 בינואר 1953 - עמוד 8 | • הכרזת המלחמה הסובייטית על הציונות לא גרמה בל שינוי עקרוני כמק״י. היא רק חיזקה תהליך הקיים מזמן. עצם היוסדה של המפלגה הקומוניסטית בארץ היה מחאה נגד הציונות.
העולם הזה - גליון 796 - 29 בינואר 1953 - עמוד 9 | לו עליה חוקי החרוט ואמצעי החרוט האלה י ואם כן? מד. יהיה הדין לגבי תנועת השונזר־הצעיר, שגם היא תראה עצמה חלק בלתי נפרד של המחנה הקומוניסטי הבינלאומי׳ אף כי
העולם הזה - גליון 796 - 29 בינואר 1953 - עמוד 10 | היה נמל חיפה כמרקחה. אלפי חיילים, טנקים, משוריינים, נהרו אל הרציף המוקף תיל. האניות שעגנו בלעו אל קרבן במהירות את המטען החי והדומם. בשעות המוקדמות של אחד
העולם הזה - גליון 796 - 29 בינואר 1953 - עמוד 11 | חברי לעבודה, או מנהלי מחלקות אחרים, אפילו לשם משחק קלפים, הוא למעשה הידוק קשרים רשמיים. סוף סוף אדם ששתקתי אתו קלפים יתיחם אחרת למחלקה שלי׳כשיזדקק לה. זה אינו
העולם הזה - גליון 796 - 29 בינואר 1953 - עמוד 12 | סציות והבלתי־חינוכית של העתונות האמריקאית. כשפעם שם דבר־ה שבוע מלכת־יופי על שערו׳ עורר עליו את חמת קוראיו׳ זכה לשיר התקפה מיוחד מידיו של נתן אלתרמן. תפוצה
העולם הזה - גליון 796 - 29 בינואר 1953 - עמוד 13 | נ ש ־ 0 במדינר. סיעה אל תוך חנות פרחים שבעלתה, צפורה לוי׳ הספיקה לצאת בעוד מועד מן הדלת האחורית. סוליימן, שנפצע קל הועבר מיד לבית החולים׳ טען שלא היה לו מושג
העולם הזה - גליון 796 - 29 בינואר 1953 - עמוד 14 | כריכות ל -ה עז ל ם הז ה ״ המועד האחרון לכריכת גליו־נות, העולם הזה״ נקבע ל־ 15 בפברואר . 1953 את הכסף יש לשלוח ע״ש ״העולם חזה,״ לא ע״ש ״מדור הכריכות*.־ א?׳• ה ־
העולם הזה - גליון 796 - 29 בינואר 1953 - עמוד 15 | מלחי קניה מריעים - לקול צעקת יחיד כדנרגל גבוהים ומפותחי גוף׳ אחדים מהם מגודלי זקן בסגנון המלח המופיע על גבי קופסת הסיגריות פליירס, עלו שחקני הכדורגל של הסיירת
העולם הזה - גליון 796 - 29 בינואר 1953 - עמוד 16 | כה אן מד ך 1 1 עם בקר באה?אולר, ש?תו חוטים ומחט. בשלל־צ?עים, כלי־כלה, קורצת ן ז1ירחת, נצבר. תלבשת מעלה מכה הדים של נחת. עם בקר באה גאולהורות?חיל עמדה מולה,
חזרה לתחילת העמוד