גליון 798

העולם הזה - גליון 798 - 12 בפברואר 1953 - עמוד 1 | פא״״ אליעזר ליבנה היש כבוד לעם החי על נדבות ז (ראה במדינה) __ השבועון המצויר לאינפורמציה */ 4ר״ז שדרז חשי״ו ל
העולם הזה - גליון 798 - 12 בפברואר 1953 - עמוד 2 | הען(ט נו שום ידיעה בעניו זה וממילא גם לא קבלנו כ $החלטות שאתם מיחסים לנו. העורך הראשי : אורי אבנ רי ראש המערכת: ש לו ם כהל עורך משנה, תבנית: עורך משנה, כיתוב:
העולם הזה - גליון 798 - 12 בפברואר 1953 - עמוד 3 | ספינה טבעה בים כל הזכויות שמורות זתיעצות האחראים לפעולות ההצלה, זופים וגבולות, כמרבז: עמום גן־גוריון ורן אדיה קפלן, מפקד ההליקופטר /מימין: יהודה פראג, מפקד
העולם הזה - גליון 798 - 12 בפברואר 1953 - עמוד 4 | חגכול שנשכח ל שעו ת אחדות נשכח קו הגבול תמפריד כין •שד* ל והלבנון בר א ש הנקרה. ער־ביס ויהודי 0 x11 קציני או׳׳[ החע-בו •חד. חביע1 דאגה ל גו ר ל שני השוטר• על
העולם הזה - גליון 798 - 12 בפברואר 1953 - עמוד 5 | בתמונה מזעזעת 11 נראה השוטר ח״ם ירחמיאל נאחו בשארית כוחותיו בסול החבלים. מפרפר בין השמיים והגדי הטורפים. ההליכופטר טס לאחור. מאחר שלא היתה לו אפשרות להסתובב
העולם הזה - גליון 798 - 12 בפברואר 1953 - עמוד 6 | !}:בצו אחו!״ אדוארד מוסטקי נטל את הכוסית, הריקה בלגימה אחת. הוא חייך אל אשתו החמודה לינה ובנו בן השנתיים דקי, החל לספר לידידיו בפעם העשרים את ספור האימים של
העולם הזה - גליון 798 - 12 בפברואר 1953 - עמוד 7 | הפצצה בנדן הציוות הווסז1 המשטרה רשמה: מפקד הנפה הצפונית, יעקב קנר, וחוקר־ אגן! הפשעים מנשה שקמוני, מחליפים דעות על המעשה לפני בנין הצירות למטה י: הכנין המפוצץ
העולם הזה - גליון 798 - 12 בפברואר 1953 - עמוד 8 | במדינה העם מוקש על הססיס הרכבת ירוה מן הפסים. לא 1היתד, זאת רק רכבת של קרונות ברזל ועץ. היתד, זאת כל הרכבת של השלום ב מרחב, אשר גלגליה הצרודים השמיעו חרי קה
העולם הזה - גליון 798 - 12 בפברואר 1953 - עמוד 9 | במדינה לם ברור להם שאין זה אלא חלום יפה, כשם שגירוש האנגלים היה בשעתו ״חלום״, יפה אך לא רציני. השער: להפוך את המדינה לחי שיעמיד על רגליו שלו׳ שאינו זקוק
העולם הזה - גליון 798 - 12 בפברואר 1953 - עמוד 10 | במדינה בית בושת. כחצי תריסר אנשים, מגו ר.בנ*ן ישיבת דלי זקנים ופיאות, התכנסו חיי עולם בן שלשת הקומות, ישבו באולם המשקיף על רחבת ״תגרות השבת״ הידועות, סביב
העולם הזה - גליון 798 - 12 בפברואר 1953 - עמוד 11 | מכ ל דים מאד להופיע בנית המשפט, עוד בטרם הופיעו הכתבים של עתוני הערב האחרים, בדק ומצא שאף אחד מן השופטים לא נמצא בבית המשפט. בשעה מאוחרת יותר, הגיעו חבריו למק
העולם הזה - גליון 798 - 12 בפברואר 1953 - עמוד 12 | במד ־\ ף. פשע • ״לאן אגיע*׳׳ תלמידי הכתה השלישית בבית־ספר ההס תדרות במגדל קמו מכסאותיהם. לחדר נכנס אדם נמוך קומה וצנום, ביקש מהם לשבת, החל בשעור שנשמע בקשב רב.
העולם הזה - גליון 798 - 12 בפברואר 1953 - עמוד 13 | ש י 0 הארץ הבלח• מחולקת קבל על הראש, לא בנוכחותו, במזנון ה כנסת, שמואל (שמיל׳?) רוזן, גבור חידו ני קול ישראל. המרביצים* סיעת חרות, שלא יכלה לסלוח את המקרה הבא,
העולם הזה - גליון 798 - 12 בפברואר 1953 - עמוד 14 | מוס־קרי סרס מיוחד לעורכי לדוגמא המעשנים החבים לה אחים ב ז׳ רנו ב ע״ מ ע בוי ת ־ אנג חו ־ צו פ תי ת בית הספר לשפות קדימה, רח׳ בן־יהודה ,74ת׳׳א. מתקיימת הרשמה
העולם הזה - גליון 798 - 12 בפברואר 1953 - עמוד 15 | מכל הולנד הסכר ג ש בר ענין בעולם המפורד והמסוכסך ישנו אחד המטשטש את הגבולות והמלחמות הק רות בין עמים. פגעי הפחד הטבוע בלב אדם מפני גורמים שאין לו שליטה עליהם
העולם הזה - גליון 798 - 12 בפברואר 1953 - עמוד 16 | זד, רגעים מספר היד, ער, אבל לא יכול לפקוח את עיניו. הוא שכב ללא נוע וריכז את כל כוחותיו במאמץ להפעיל את שרירי עפעפיו. אבל, הם נשארו עצומים, כאילו הדניקו אותם
חזרה לתחילת העמוד