גליון 799

העולם הזה - גליון 799 - 19 בפברואר 1953 - עמוד 1 | ו 1וד וז חו ץ 111**1ורדו האם נחוץ משרד־החוץ? (ראה במדינה) 799 1$ 11110 /׳ד׳ אדר תשי״ג 19,2.1953
העולם הזה - גליון 799 - 19 בפברואר 1953 - עמוד 2 | השלם ר־,זרק העורך הראשי : אורי אב נ רי ראש המערכת: ש לו ם כ הן עורך משנה, כיתוב: עורך משנה, תבנית: ר,ריאל דוש מי כ אל אלמו (זמני) עורך משנה, חדשות : השס עו! ה
העולם הזה - גליון 799 - 19 בפברואר 1953 - עמוד 3 | יום שני 9כפברואד. 1953 פצצה הונחה ליד קיר בית הצירות הסובייטית בתל־אביב• שלושה פצועים, בניהם אשת הציר. מנהלת המשק נפצעה קשה. מחוגים סובייטיים אין כל תגובה —
העולם הזה - גליון 799 - 19 בפברואר 1953 - עמוד 4 | בקרבת קולנוע אלנבי נוספו לקריאות הגנאי גם אבני ריצוף שהוערמו שם לתיקון הכביש. מכונית הרם־קול הגבירה לפתע את מהירותה, חמקה מתחום מטר האבנים. מאחוריה געש הקרב.
העולם הזה - גליון 799 - 19 בפברואר 1953 - עמוד 5 | קי ב ל בשיניים. תוך דקות ספורות התמלאו מיסות תחנת מגן דוד אדום פצועים מכל הסוגים. הראשון משמאל קיבל אבן בלסת העליונה, איבד מחצית שיניו• ״הלקוח הראשון,״ סיפרה
העולם הזה - גליון 799 - 19 בפברואר 1953 - עמוד 6 | עננים באופק. אולם אדם מרחיק מבט, את הקהילה היהודית בפני השלטון ההדש, הבריטי. הוא תיווך בין תנועת המועלים ה שלא היה שיכור הצלחה, יכול היה להבחין עברית לבין
העולם הזה - גליון 799 - 19 בפברואר 1953 - עמוד 7 | שהיתר. צריכה להיות. העובדות המדיניות דהרו כסוס שאין לו רוכב. הכיוון ניתן על ידי ההגיון הפנימי של עובדות החייס הביני לאויים. ב־ 1947 הפתיעה ברית־המועצות את
העולם הזה - גליון 799 - 19 בפברואר 1953 - עמוד 8 | בשטח הפוליטי לפרים בחנות־חרסינה. התגובה הכללית של המשטרה היתד, מעין ״ישחקו הנערים לפנינו״. אולם טבעם של נערים מסוג זה הוא שמישחקם מתפשט והולך. למפוצצים ולנד
העולם הזה - גליון 799 - 19 בפברואר 1953 - עמוד 9 | רות את משרד החוץ הסוביטי בנסותו לארגן ראיון לציר עם אישיות מוסמכת, קבל תשובי. מתחמקת , :הבקשה הועברה לגורמים המוסמכים.׳׳ אך בשעות אחר הצהרים נודע, ממקור כלשהו,
העולם הזה - גליון 799 - 19 בפברואר 1953 - עמוד 10 | במד ־ נ ר. ״ואשר לבעית כוח האדם המשטרתי, הרי האנשים המועסקים בעתון זה — קצינים ושוטרים, שהצטרכו לעבוד כצלמים, רפור־מרים, משוררים, סופרים והוגי־דעות — אולי מוטב
העולם הזה - גליון 799 - 19 בפברואר 1953 - עמוד 11 | במדינר שסרה יו ם׳ * הודד כשהוקמה משטרת ישראל, נמסר תפקיד של מס׳ 1ליחזקאל סהר, איש אמונם של יועצי בי. ג׳י. לצדו, ככוח מנהלתי, הועמד סגן: יוסף נחמיאס, צעיר בן
העולם הזה - גליון 799 - 19 בפברואר 1953 - עמוד 12 | מכל הפזורה העולס ארצות הברית סן נזאריח ברית המ 1ע צ 1ת סי בי ר ארץ הבל אי בדהצבא 6 0 :חייל הרוסים, שהקימו בסיביר מושבת עונשין גדולה, הגלו אליה פושעים פליליים,
העולם הזה - גליון 799 - 19 בפברואר 1953 - עמוד 13 | משכן פליטים: מערה ליד עזה עזרה לפליטים: אמנים מצריים. ברכבת הרחמים״ אן ורק — — ה־ושבים כחוק במרחב מצרים הרצדוש איפו ת מצד עתונאי אמריקאי שהגיע השבוע מקהיר תיאר
העולם הזה - גליון 799 - 19 בפברואר 1953 - עמוד 14 | ח בי ב הנ שי ס אני.. אמבות יסזראדית מקורי ז כארץ כבחוץ לארץ, בכל מקום בואי ; כל מוצרי בצלאל עבודות יד ׳ תימגיותבתכשיטי כסף . צלחות פסח והגדות! אוהבים אותי ואכן
העולם הזה - גליון 799 - 19 בפברואר 1953 - עמוד 15 | ספורט כדז רנל גד!.־ שי ח ק 3פנ \ רוד רבע שעה לפני התחלת המשחק הידידותי מכבי—הפועל תל אביב, היו עדיין הרבה מושבים ריקים ביציעי האיצטד היפואי• מעבר לגדרות לחמו
העולם הזה - גליון 799 - 19 בפברואר 1953 - עמוד 16 | — איזה טעות מצערת, אמרה לי האשד״ כאן רחוב ,22 בלוק , 11 כניסה 4דירה .6 — בעצם לא נורא כל כך, אמרתי לאשה, אני עייף ומוכן להישאר כאן לנצח. עוזי ושוט — בבקשה,
חזרה לתחילת העמוד