גליון 800

העולם הזה - גליון 800 - 26 בפברואר 1953 - עמוד 1 | שפחה הוליבודית כדיני לחוה והנחש, תפוח חדש (ראה קולנוע) רמחיר 200
העולם הזה - גליון 800 - 26 בפברואר 1953 - עמוד 2 | העולם רז ־דה רחמים 1שתי הכ רזו ת -מל ח מה כאלה: של בריה־ה מו ע צו ת ושל העולם הזח, ב שבו ע אחד — זה יותר מדי. האין כל רנ ש אנו שי בלב כם 1 העורך הראשי : אורי
העולם הזה - גליון 800 - 26 בפברואר 1953 - עמוד 3 | אמו פאוול איבנוביץ: ג>110)!81141₪ היה 1ה יומו האחרון שד ידשוב עלאדמת שד־אד. דעתונאיס הודיע: ״אין מה לו מד •ותר. הכל כבד נאמד ״.וכא שר ה שמיע אתהכרצה הרו סית
העולם הזה - גליון 800 - 26 בפברואר 1953 - עמוד 4 | הדגל יורד. צלם העולם הזד, היה היחיד שהצליח לצלם את הורדת הדגל הסובייטי מגג בנין הצירות, ממקום־מחבוא על גג הבית הסמוך. הס דרה מראה אחד מפקידי הצירות מסיר את
העולם הזה - גליון 800 - 26 בפברואר 1953 - עמוד 5 | הנגזיעי״ דרך בית־דגון, כביש לוד, רמתיים, היתה מהירה ומורטת עצבים. כל מכונית רצתה לעבור לראש השיירה, לקרב ככל האפשר למכוניתו של ירשוב, פן יחמיצו יושביה את הרגע
העולם הזה - גליון 800 - 26 בפברואר 1953 - עמוד 6 | במדינה הע ם מ ק טו רתנגדעט נו בוו בכמה מקומות בעולם ובמרחב ישבו השבוע ג׳נטלמנים לבושים הדר, השתעשעו בשרסוס קוים על גבי מפה. האזרח הישראלי לא שם לבו לכך. הוא
העולם הזה - גליון 800 - 26 בפברואר 1953 - עמוד 7 | במדינה זלמן. חשין, הוצאה מן הסל לראווה כל הכביסה המלוכלכת שהצטברה במשך שלשת השנים הארחונות. בזה אחר זה עלו לדוכן העדים הדמיות העיקריות, המשיכו בעיסוקן החביב:
העולם הזה - גליון 800 - 26 בפברואר 1953 - עמוד 8 | הוליבוד (ראה שער) כאשר ניגש, באחד מלילות דצמבר לפני 58 שנה, אל לואי לומייר, שזה עתה הציג בבית קפה צרפתי ובפני קהל אחוז־התלהבות, את המצאתו, שקרא לה סינמטוגראף
העולם הזה - גליון 800 - 26 בפברואר 1953 - עמוד 9 | הסרט ההוליבודי היה הראשון אשר החל לזמר ולדבר. זמר הג׳אז, בהשתתפות אל ג׳ולסון סימן את המפנה הגדול. חברות שלא הבינו את משמעות המהפכה הגדולה דבקו בסרט האלם, פשטו
העולם הזה - גליון 800 - 26 בפברואר 1953 - עמוד 10 | א צ ״ סולאצ ״ ל. בקרב הששי של הערב נפגשו אשר בירנבלום, ביתר (ימין) ,וחיים וייספיש, מכבי (שמאל) .וייספיש, שספג בתחילת הקרב מהלומות עזות, הצליח, בניגוד לכל
העולם הזה - גליון 800 - 26 בפברואר 1953 - עמוד 11 | בקרב האחרון במשקל פבד, כאשר מתאגיתה הבלתי מנוסה״ צבי פופולבסקי, הופל א׳, הקרשים ברעש גדול על ידי המתאגרף המכבי המנוסה אליעזר נזרוב. צבי, נהג מונית, התחנן לפני
העולם הזה - גליון 800 - 26 בפברואר 1953 - עמוד 12 | (המשך מעמוד )7 רמת גן, ללוות ססל ל״י לא תיסס לוי השליש לידה את הסכום שהובטח על ידי משכנתא על מכונותיי של רופא שניים, קרובה של מרים. כעבור חדשים ספורים הופיעה
העולם הזה - גליון 800 - 26 בפברואר 1953 - עמוד 13 | בסיס; משפט הלינץ׳ לידתו של שטן סינטטי גיבור השבוע היה צעיר גבה־קונוה, שחור־שנור ושחום־ פנים, מתבודד, שהתגורר בבית־קברות מוזנח בש״ן־מואניס, בחברת נדבו הנאמן
העולם הזה - גליון 800 - 26 בפברואר 1953 - עמוד 14 | ק 1ל ג 1ע (המשך מעמוד )9 התפוקה העולמית• מבחינה אמנותית לא נתנה עתה הוליבוד לעולם הסרט דבר מלבד שיטה טובה פחות או יותר של צילום בצבעים (סכניקאלר) .מבחינה טכנית
העולם הזה - גליון 800 - 26 בפברואר 1953 - עמוד 15 | ץ ו } ש י 0 פדשפתיפנרת התנכלות לתרנגולותיו של ראש עירית טבריה, סשה צח ר, נסתיימה בשחרור זולל התרנגולות לפי בקשו של ראש העיר. הסיבה: המתנכל נמנה על בוחריו של
העולם הזה - גליון 800 - 26 בפברואר 1953 - עמוד 16 | גזור את התלוש ושלח אותו יחד עם הפתרון לסי הבתוכת : אדיבו ת הת שב ץ 1953 תשבץ ענק .העולם הזה* ,ת. ד ,136 .אליסות תשכץ .8עד יום 15.3.53 ת ל 1ש (ראה הגדרות עמוד )
חזרה לתחילת העמוד