גליון 803

העולם הזה - גליון 803 - 19 במרץ 1953 - עמוד 1 | (ייוששנפרן, ג (יו. שי <.דאגהל־ געתהיחפיםכזמןה• #ארצותיהכרית דה#ר ציותהגיע היו ם ^ 8ע ה ,־ ץהסעודי, הא 1 שגטשבה כתבי ט שוספו־״ מהודעת ת -ד י ,מ ש־ א ממיר ש־ייסל
העולם הזה - גליון 803 - 19 במרץ 1953 - עמוד 2 | העולם רדלר־ן ה ש בו עון ה מ צוי ר לאינפו רמציה רחוב נליקסון . 8תל אביב (ליד תיאטרון ״ אהל ״ ) ת.ד . 136 .טל (ומני) 66785 מען לסברקים :״עולמפרם״ משדר המערכת
העולם הזה - גליון 803 - 19 במרץ 1953 - עמוד 3 | התכתשות הדמים ביד-חנה פתחה דת חדש כתולדות ההתישכות העברית. היו גם היו סכסוכים כין שתי תנועות חלוציות ארציות על משק מסוים -גבעת־השלושת אשדות-יעקכ, עין־חרוד
העולם הזה - גליון 803 - 19 במרץ 1953 - עמוד 4 | .לקיבוץ המאוחד!״ .אומרים׳ רפאל חמל, איש משק כברי, שנפצע בראש ועל האף בקרב על חרר־האוכל, וחבריו, הלנים על הארץ בבית בלתי־גמור שתפסו במשק (תמונה למטה מימין).
העולם הזה - גליון 803 - 19 במרץ 1953 - עמוד 5 | ת או ר רא ש ״ ה פ לו\ ההמ קו בצת ״ אומר זרובבל ארבל: הגעתי למשק ביום ו׳ ,בשעה .11 היינו 40 איש. היה זה מבצע של מחלקה — לא היתד, דרושה חטיבה כדי לעזור לחברינו
העולם הזה - גליון 803 - 19 במרץ 1953 - עמוד 6 | ד -חנה יכול להחליף בה את אנשיו. טוענים אנשי הקיבוץ־וזמאוחד : ״חברינו במשק ביקשו את עזרתנו. שלחנו להם פלוגה מקובצת. היא לא באה לבצע מעשי אלימות, אלא רק להבטיח
העולם הזה - גליון 803 - 19 במרץ 1953 - עמוד 7 | במדינה הע ם תיקון קטן כמבה חברת יומני הקולנוע פוקס מפיקה מהדורה שונה של יומן לכל אזור בעולם. מהדורה זו מראה את המאורעות העולמיים העיקריים, בתוספת חדשות מקומיות
העולם הזה - גליון 803 - 19 במרץ 1953 - עמוד 8 | במדינה עת 1נ 1ח ..האדון הצעיר״ (ראה שער) בבית הלבן אשר ברחוב מזא״ד ,56 ,תל״ אביב, גברה ההמולה. הקירות הזדעזעו לקצב מכונות הדפוס, אך העובדים בקומה ב׳ לא הרגישו
העולם הזה - גליון 803 - 19 במרץ 1953 - עמוד 9 | נמדיוס ״אינני עקשן 1״ אמנם, בניגוד לאנשי מפלגות, אין לשוקן השקפת־עולם נוקשה וכוללת. הקשר בין דעותיו על נושאים שונים אינו תמיד נראה לעין. אולם אין פשר הדבר שהוא
העולם הזה - גליון 803 - 19 במרץ 1953 - עמוד 10 | במדי } ף, ביותר אינם מבקרים בביתו, והוא לא בביתם לגבי עורך עתון יש בכך הרבה מן החיוב. אין הוא חייב לקחת בחשבון חובות אישיים, או יחסים חברתיים, כשהוא מוצא לנכון
העולם הזה - גליון 803 - 19 במרץ 1953 - עמוד 11 | במדינה פעולה חדשה. קרונית רכבת סיירה, משך 3 ימים רצופים בקו חיפה ־ עכו ־ נהריה. ליד מעברי הרכבת, שאין בהם מחסומים ואשר גרמו בזמן האחרון לתאונות קטלניות (העולם
העולם הזה - גליון 803 - 19 במרץ 1953 - עמוד 12 | נמוי ] !1 כיסו, טען שנמצאים ברשותו רק דולרים, שאל את הירש אם יוכל להלוות לו כ־30־40 ל״י. הירש חיטט בארנקו, הוציא עשר לירות, התנצל שלא היה ברשותו סכום נוסף.
העולם הזה - גליון 803 - 19 במרץ 1953 - עמוד 13 | קולנוע סרטים ארצות הברית ״סיו־אנו דהברדראק ״ אוירה ד א נו ח ה סיראנו סביניין דה ברז׳ראק היה אחד האנשים הססגוניים ביותר במאה (ה־ )17 ססגונית. הוא היה בן מחוז
העולם הזה - גליון 803 - 19 במרץ 1953 - עמוד 14 | א \ ו ד 3נ י *1האומה הופיע הרומן המפורסם תהו רסיטלים הבד ־ ד 1ת של הרקדן המפורסם מאת: רדקליף הול ב״תהום הבדידות״ נחשפת הטרגדיה הגדולה של תהפוכות הטבע בטשטוש
העולם הזה - גליון 803 - 19 במרץ 1953 - עמוד 15 | ספורט לנציגי מכבי לא נותרה ברירה אלא להציע עריכת משחק מבחן בין הקבוצות. הם ידעו, אמנם, כי חלה ירידה גדולה ברמת הקבוצה עובד׳ כ דו ר בעת האחרונה, אולם קיוו לרדת
העולם הזה - גליון 803 - 19 במרץ 1953 - עמוד 16 | כיצד העוזי דוכא נשיס מאת יחיאל כשן חכר מערכת ״העולם הזה״ יחיאל כשן ממשיך כספור על הרפתקאותיו כמחנות העכורה כצפון הרחוק כסיכיר. קוראי הפרק הראשון יזכרו כי כשן
חזרה לתחילת העמוד