גליון 804

העולם הזה - גליון 804 - 26 במרץ 1953 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 804 - 26 במרץ 1953 - עמוד 2 | ב מלו םלש פוד את ז ע מו כראי להעולם חזה למתוח התכניות הפו לי טיו ת ש הו א שאז יניע למסכנה שב מלי ם ללטרג על ע צ מו. העורך הראשי : אורי אבנוי ראש המערכת: של ום
העולם הזה - גליון 804 - 26 במרץ 1953 - עמוד 3 | הארק נגמרת ־נגור כנקודה הדרומית ביותר על חוף הארץ עומד קיבוץ— משלט, שעלה למקום לפני שלוש וחצי שנים. אין הוא הקיבוץ היחיד השוכן על גבולות הארץ. אין הוא גם הקרוב
העולם הזה - גליון 804 - 26 במרץ 1953 - עמוד 4 | מוק שים וגבולו ת המילה שמע השומר שעל המגדל יריה בודדת. אחר כך עוד יריות. הן באו מכיוון המטע. הוא כיוון את הזרקור, סרק את השטח בקרן־אור חיוורת. כעבור דקות
העולם הזה - גליון 804 - 26 במרץ 1953 - עמוד 5 | ביום עלות הקיבוץ להתישבות נמצאו במקום ביקתד, ערבית מחימר ומסע שקדים נטוש. המתישבים הפכו את הביקתה לחדר אוכל, הקימו אוהלים וצריפים, הקיפו הכל בגדר דוקרנית. כי
העולם הזה - גליון 804 - 26 במרץ 1953 - עמוד 6 | השמות של הקרן הקיימת, צריכה הנקודה להקרא: בית״ניר. אך המתישבים רצו לקרוא לקיבוצם על שם יצחק ש,יה, הציעו: שדה־יצחק. הקק״ל סירבה. נשלחה הצעת־פשרה: ניר יצחק. שוב
העולם הזה - גליון 804 - 26 במרץ 1953 - עמוד 7 | הסתיים בפשרה סכסוך חריף בין משרד האוצר למשרד המסחר והתעשיה בדבר מחיר המלט. האוצר רצה להטיל תוספת בגובה של 15ל״י לטונה לטובת קופתו, ואילו משרד המסחר והתעשיה עמד
העולם הזה - גליון 804 - 26 במרץ 1953 - עמוד 8 | ז*ב>ד* חלג סובו- אייר,ולצי * 1לי ארבעת החומרים היוצרים א• ,טיק, בראשית התהליך השוני־ נשפך לתוך דודהענק, המערבב את החומרים התיכובת הנוזלח מבינת־הבילאים שעלתה 3
העולם הזה - גליון 804 - 26 במרץ 1953 - עמוד 9 | במדי } ר, עסקים הלשונות מסובבות \ל*לי ורהת לתלו הדפוסים 4 .כשררה מקלות מוכנסים לתדר וך הארטיק תוף־העגק המסתובב משמש גם :מקרר :־חומר הזורם לתוכו (תמונה )1מתקרר
העולם הזה - גליון 804 - 26 במרץ 1953 - עמוד 10 | במדי } ף. ששום חייל לא היה נאלץ עוד לצאת לפעולה מכלי לקבל את ארטיקו. כשי לאחי, יעל לשני. מספר האנשים העסוקים׳ בייצור הארטיק ה־א קטן. בבית־החרושת עובדים רק 36
העולם הזה - גליון 804 - 26 במרץ 1953 - עמוד 11 | ספורט במדידה מזא״ה, תל״אביב, היה השבוע כמרקחה. עש־לד״ר לאזר כץ, רופאו הראשי. המאורע : לידתה של שלישיה, זו הפעם השניה בתולדות בית החולים, הקיים 15 שנה. אורחים
העולם הזה - גליון 804 - 26 במרץ 1953 - עמוד 12 | דו נשי 0 במרחב מבעד מסך החזל ״ 01 דגו יש אינטרס׳ !״ כפי שקרה לא פעם, שוב סרחו השבוע שמועות על הסדר של שלום קרוב בץ הערבים לישראל. כמקובל בכל פעם קודמת נשמעו
העולם הזה - גליון 804 - 26 במרץ 1953 - עמוד 13 | קולנוע הוליבוד עוד נצחון בזה ״/0״ 99 של ההצלחה בהוליבוד,״ אמר פעם מפיק שמואל גולדבין, אחד מוותיקי מושבת הכוכבים. ,תלויה בשכירת סוכן פרסומת סוב.״ הפרסומת עשתה
העולם הזה - גליון 804 - 26 במרץ 1953 - עמוד 14 | ועתה ...קו ר סי םמסח ריי םמתקד מי ם ע ברי ת!! ! קיא מספיקה משכרתך? קנה בתשלומים לאחר שנים של עבודת־הכנד, קפדנית, יכול עכשיו המכון להגיש הדרכה יסודית במקצועות
העולם הזה - גליון 804 - 26 במרץ 1953 - עמוד 15 | מכל המלחמה הקרה פיות נטפו דבש עוד לפני חודש דמו המזרח והמערב לשני מתאבקים שתפסו איש בגרון רעהו, מוכנים לטרוף זה את זה• השבוע שיפשף כדור־העולם את עיניו, לא היה
העולם הזה - גליון 804 - 26 במרץ 1953 - עמוד 16 | [ אל הופר מגיד עתידות מאת • ח־ אד ב שן ברשימותיו הקודמות סיפר יחיאל כשן כיצד הוגלה לארץ השלגים בצפון הרחוק, נמלט ממחנה-העכודה והפך רופא־נשים בחדר־החולים של
חזרה לתחילת העמוד