גליון 813

העולם הזה - גליון 813 - 21 במאי 1953 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 813 - 21 במאי 1953 - עמוד 2 | העורך הראשי : אבנרי אורי ראש המערכת : ש לו ם כ הן עורך משנה, כיתוב : מיכאל אלמז עורך משנה, תבנית : קריאל (זמני) עורך משנה, השבועי? המצייר ל א1 0 ] 1 ד״ר ז. ד•
העולם הזה - גליון 813 - 21 במאי 1953 - עמוד 3 | השעה 10.25 לפני הצהרים. הדגל האמ ריקאי הונף על גג כנין שדה־התעופה. פלוגת הצנחנים יוצאת למסלול הנחיתה. כעוד דקות ספורות יופיע המטוס ברקיע. ג׳ון פוסטר דאלס ירד
העולם הזה - גליון 813 - 21 במאי 1953 - עמוד 4 | שעה חצי לפני נחיתת המטוס נת־כרד למיכאל סימון, ראש הטכס, שאין דגל אמריקאחרי חיפוש ,חתני נמצא כרגע האחרון דגל מתאים — אולם הוא חיה גדול פי שלושה מן הדגל הישראלי
העולם הזה - גליון 813 - 21 במאי 1953 - עמוד 5 | הדקות בדייקנות נמרצת ירד המטוס מס׳ 8611 של חיל־־התוכלה האוירי של צכא ארצות־הכרית ליד פלוגת הצנחנים החסונים, הכושי •הכומתות האדומות, שהסתדרו על המסלול ודיגלו את
העולם הזה - גליון 813 - 21 במאי 1953 - עמוד 6 | במדינה העם ד רו ת ודאל ס מאז בואם של כוכבי הקולנוע ההוליבודיים — אדוארד ג /רובינ סון, איבון דה־קרלו, קירק דאגלס וחבריהם — לא גרם אורח מן החוץ לתשימת־לב המונית
העולם הזה - גליון 813 - 21 במאי 1953 - עמוד 7 | אחד מהם את חברו :״היכן טדי קולק?״ מי אשם ל לאחר שכל האורחים הגיעו בשלום אל בית השר׳ החל ויכוח בין קציני המשטרה שעמדו ברחוב. הם הטיחו זה בפני זה את אשמת התקרית
העולם הזה - גליון 813 - 21 במאי 1953 - עמוד 8 | ב נז ד י } ר, מפלגות היתה זאת הדרך שהתאימה לאופיו של צבר, שהאמין כי יחסי כוחות יוכרעו בארץ, לא באספות ציוניות ב שוייץ ובפולין. היא גרמה לכיבוש עמדות השובות
העולם הזה - גליון 813 - 21 במאי 1953 - עמוד 9 | ר את אשר בליבו. עתונאים ש שו לקראת זיונו ת אתו׳ ידעו שיענה על שאלה ברורה שובה ברורה של משפט אחד, המתאימה נותרת של עתון. כשהעיר משה שרת הערה בעניני חינוך, ׳דיע
העולם הזה - גליון 813 - 21 במאי 1953 - עמוד 10 | ב מיד ר. עצמם, החודש, אם היד. כדאי להכניס את הבולדוזר לחצר הממשלה. בין השואלים, היו גם מנהיגי מפא״י רבים. חשבונם היה פשוט ! אם הציונים־הכלליים יוכיחו את עצמם
העולם הזה - גליון 813 - 21 במאי 1953 - עמוד 11 | במרחב מבעד למסך החזר מיסטר ד אד ם חוקר ולו מד אך הספיק פוסטר דאלס להשיב להצדעת קצין הלגיון בשער מנולבאום, ניתך עליו זרם אדיר של תלונות ותביעות. סכרי הער בים׳
העולם הזה - גליון 813 - 21 במאי 1953 - עמוד 12 | מכל הודרסיז של ש ה מדכי רעים הוד מלכותך, צריכים לעשות משהו ! ״קרא הקצין הצרפתי, שכל תנועותיו גילו עצבנות קדחתנית. הוד מלכותו, סיסאוואנג מלך לאום, משך בכתפיו.
העולם הזה - גליון 813 - 21 במאי 1953 - עמוד 13 | מה ההבדל כין המפלגה החדשה לבין מפ״ם? כמה אתה חולק על התפיסה -הציונית שד מפ״ם? מה, אם בן, ההכדל כין הציונות וכין ה־ .,ריכוז הטריטוריאלי״ ,כפי שאתה תופס אותו?
העולם הזה - גליון 813 - 21 במאי 1953 - עמוד 14 | (המשך מעמוד ) 10 הטורקית בפריז, ביקש להמציא להארלן דר כון תורכי זמני, שנשא שם סלאבי. כשהגיע הארלן לישראל, ידעו השלטונות על זהותו האמיתית, בקשו להעמיד לר שו תו
העולם הזה - גליון 813 - 21 במאי 1953 - עמוד 15 | של הארץ, שנשא בשעתו לאשר, את חוה, מזכירתו לשעבר של עורך העתון גרשום שוקן. התוספת: בת שנקראה ברקת. כדורגל כלי נגינה חדשים (בארץ) הנהיגה הרקדנית הצברית (דור ששי)
העולם הזה - גליון 813 - 21 במאי 1953 - עמוד 16 | ,דחילקום, שקט! אני מטלפן ,תפסיק לצעוק שיבואו אליך !ביתה! הס כבר אצלך ב בי ת! ״ ״מקום נפלא לריקודים ! חבל שאין מוסיקה.״״ ,מי יאמין שהוא באמת שלי ״זה פשוט מאד.
חזרה לתחילת העמוד