גליון 814

העולם הזה - גליון 814 - 28 במאי 1953 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 814 - 28 במאי 1953 - עמוד 2 | העולם הילד־ את מיטדר הפלט ״ה באשרות יעקב, לא כתבתם מי הציג את בן־גוריון בפני הפלמייחאים, היה זה ראש המפקדה הארצית של ההגנה, משה סנה. מיד אחרי הנאום המדהים של
העולם הזה - גליון 814 - 28 במאי 1953 - עמוד 3 | חיפה, חות׳ משחקי קלפים וקוכיה, סמים משגרים, זנות. מלחמת המשטרה כעולם התחתון, מושתתת על יסודות, הנראים מוזרים׳ אף מצטיינים כיעילותס: הכרה, כבוד הדדי מסויים,
העולם הזה - גליון 814 - 28 במאי 1953 - עמוד 4 | ושת החוק נפרשת 0000000000000000000000000 מכונית השיטור נשארה מחוסרת ענודה זה שעה. שום מברק דא נתקבל מהמטה .״בדאי אולי לבקר אצל מורים?״ הקצינים •טטפסו כמדרגות
העולם הזה - גליון 814 - 28 במאי 1953 - עמוד 5 | מי חסר כאחד מכתי הקפה בעיר התחתית ץ הכיקור-היה שגרתי, שימש רק הזדמנות 5־•חולית השיטור לראות מי ממבריהם ישנו, מי אינגו. ביוון שאם לא היתה מחלה שגרמה להעדרם
העולם הזה - גליון 814 - 28 במאי 1953 - עמוד 6 | אני פו ש ע מו ע ד ! למרות שקציני וסמלי המשטרה, שנכנסו לביר. ־הקפה באחת הפינות האפלות יותר של חיפה התחתית, לכשו אזרחית., השתררה עם כניסתם דומיה. הלקוחות רצו
העולם הזה - גליון 814 - 28 במאי 1953 - עמוד 7 | הזית הבנין הקטנטן במושבה הגרמנית, היא של קיוסק. אולם ברז ד־זוז החליד מזמן, ואיש לא קנה׳ זה חושיים, משקה קר מאחורי התריס המורד למחצה. בעלת הקיוסק, שרגלה נראית
העולם הזה - גליון 814 - 28 במאי 1953 - עמוד 8 | במדינה העם מ• ברתי־נורמל ע כשאומרים שמטורף הוא ״בלתי־נורמלי״, מניחים את ההנחה כי האדם הנורמלי, הרגיל, הוא שפוי בדעתו. לא תמיד נכונה הנחה זו. לפעמים יכול
העולם הזה - גליון 814 - 28 במאי 1953 - עמוד 9 | קמח ליום, במסגרת של קיצוב אי־אפשר היה להקציב פחות מחצי קילו לחם ליום. כך היה הקיצוב מעלה, למעשה, את צריכת הלחם במדינה ואת הבזבוז. השבוע נראה איפוא, כי, לזמן מה
העולם הזה - גליון 814 - 28 במאי 1953 - עמוד 10 | במרי 1וז * רגע בתחנה, ערך איתם את המישחק לפני מדוע לא יבקרו: כשד,אולפן מתמלא עד המיקרופון. הפעם לא שיחקו על סכום אפם מקום, השידור אינו עולה יפה. כסף, שיחקו על
העולם הזה - גליון 814 - 28 במאי 1953 - עמוד 11 | במדינה מיעוטים שי טתצ*צרו שום אדם בעולם אינו אוהב מלשין, הבוגד בבני עמו. אולם כל מדינה הכירה בצורך להשתמש מדי פעם באמצעי לא־נעים זה. מדינת ישראל לא, היתה יוצאת
העולם הזה - גליון 814 - 28 במאי 1953 - עמוד 12 | מכל בריטניה ה ג דו ל ה אחרון ב־ 79 שנות חייו היתד, רק משרה אחת בממשלה הבריטית אשר וינסטון צ׳רצ׳יל לא החזיק בה — תפקידו של מזכיר הוד מלכותו/ה לעניני חוץ. החודש,
העולם הזה - גליון 814 - 28 במאי 1953 - עמוד 13 | מיו ח ד ד ו ״חמייחד ד ו״ חמיוחד ראש ממשלת מצר• ״להתק־ואת ישראל? ששת! קליימן, סייי- לשאלותיו ווה מוחמד ייי*• ריוי מ השיב מ אחד מעורכי, השגו- הלי בראיון מיוחד ע
העולם הזה - גליון 814 - 28 במאי 1953 - עמוד 14 | ס פ 1ר ט צבא הגנה דיעוראד טבביטיחיד האויר בית ספר (עם פ?ימיה< הודעה עם תום שנת הלימודים הנוכחית יפתחו הזר די םחד עזי ם ב בו ק עו עו תהב אי ם : מכונאות גוף
העולם הזה - גליון 814 - 28 במאי 1953 - עמוד 15 | קולנוע ישראל ב קו רתהב קו ר ח כאשר הוצג לפני זמן מד, הצלף (ראה להל!) בתל־אביב, נראה שהצנזורה הישראלית החטיאה בפעם נוספת את המטרה האחת היכולה לשמש הצדקה לקיומה:
העולם הזה - גליון 814 - 28 במאי 1953 - עמוד 16 | אל מתק! י בקולחוז מאת י חי אל ב שן לאחר שנמלט יחיאד כשן מן הרככת שהסיעה אותו ממחנות ריכוז כצפון הרחוק לא לנכול הפרסי, כפי ששיער תחילה, כי אם לכוון מחנות אחרים,
חזרה לתחילת העמוד