גליון 815

העולם הזה - גליון 815 - 4 ביוני 1953 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 815 - 4 ביוני 1953 - עמוד 2 | קילקול התיאבון העורך הראשי : העולם אורי אבנר י ראש המערכת: שלום ר־ו־לר־ז כה ז עורך משנה, כיתוב : מיכאל אלמו עורך משנה, תבנית : קריאל (זמני) עורך משנה, השבועון
העולם הזה - גליון 815 - 4 ביוני 1953 - עמוד 3 | *.אלה ה ני שו־איס ל א מתור א־הבה ואפילו ל א לשס נוחיות. אלה הס נישואיס ש ל אונס!״ נאנחונס־קו מפא״״ .מ שר שבוע״ לימדו האיוניס-הבלליס את מפא״ ,המו־פתעת שאפיל !
העולם הזה - גליון 815 - 4 ביוני 1953 - עמוד 4 | דינר. שונה מאז הסכם בן־גו ריון — ז׳בוטינסקי, לפני 20 שנה, שמרד כזה הצליח י. ב־60 קול נגד 21 קיבל מרכז המפלגה החלטה ש היתר, סטירת־לחי למנהיגה ז רוב ההורים בכל
העולם הזה - גליון 815 - 4 ביוני 1953 - עמוד 5 | קבל עמדתם. ״איזה ערבויו ת?״ שאלו אנשי מפא״י• ״שגם אלה אשר הצביעו בעד מרכז מפא״י ישנו את דעתם השיבו הצ״כ ,״ושבינתיים יהיה הסיכום שנתקבל בממשלה שריר וק יים לא
העולם הזה - גליון 815 - 4 ביוני 1953 - עמוד 6 | • אחרי חמשה חודשים של קואליציה רחבה, היתד, קואליציה קטנה עם הדתיים מת קבלת בקהל כירידה גדולה, כתעודת עניות. הפרסטיז׳ה של הממשלה היתד, בלי ספק יו רדת פלאים. •
העולם הזה - גליון 815 - 4 ביוני 1953 - עמוד 7 | הנשיא שנ* 0 0ו ב* 0מאחד ספר התנ״ך, בעסיפד. בצבע קלף, שקיבל לידיו בהתרגשות יצחק בן צבי, היד, ללא כגם. צורתו נאה, דפוסו ברור ו אותיותיו יפות. ארבעת הנואמים שנאמו
העולם הזה - גליון 815 - 4 ביוני 1953 - עמוד 8 | כדורגל במו ב בי ת במלון הרמת־גני הקטן, נורדאו, האסוף תרדמה כמעס 24 שעות ביממה ו־ 364 ימים בשנה, התרחשו השבוע מאורעות בלתי רגי לים• עשרות חובבי כדורגל, מארגנים,
העולם הזה - גליון 815 - 4 ביוני 1953 - עמוד 9 | הצפר מהישראלי לא ראה בחייו חרכה קוסמי כדורגל. ג׳מי דילני הוסין* את שמו לרשימה הקצרה, שכה את לב כל הקהל. מתוחים של יחסים אחיות. לבד מכמה עסקנים במרכז הפועל לא
העולם הזה - גליון 815 - 4 ביוני 1953 - עמוד 10 | מעש מופת 4שעות חרדה מספר גברים בגיל העמידה, חובשי כפות, פרצו אל תוך החוילה ההדורה, מיהרו לקראת בעל הבית. ליד שולחן עמוס ספרים הרים את רא שו אדם בא בימים, חלוש
העולם הזה - גליון 815 - 4 ביוני 1953 - עמוד 11 | במדיגף. תעשיית כותנה, נפגעה, הגישה תביעוז פי־גויי ם על סך 10 אלפים ל״י, על פגיעה ב שמה הטוב. בינתיים נפגע שמה הטוב של החברה בבית דין אחר. מזכיר החברה, מרדכי
העולם הזה - גליון 815 - 4 ביוני 1953 - עמוד 12 | מכל בריטניה הראש כואב אין סימן אופיני יו תר להתפתחות הישוב העברי בארץ, מאשר העובדה שבמעט איש בישראל לא ה תעדן במחזה הססגוני שהוצג השבוע בלונדון. יש הרבה מן
העולם הזה - גליון 815 - 4 ביוני 1953 - עמוד 13 | הייתי הגרמני הראשון״ ..להלן מפרסם ״העולם הזה״ את רשמיו האישיים שר אריך ליט, ראש התנועה הגרמנית ״שלום עם ישראל״ ,וזגרמני הנוצרי הראשץ שכיקר כישראל כרשות
העולם הזה - גליון 815 - 4 ביוני 1953 - עמוד 14 | במדינה (המשך מעמוד <11 השנה את חגי עמם מבלי שמורה עברי יע מוד לצידם, כשכוס מלאה ציונות בידם. נוער בו! דדב הטוב (0ר ^ 6 ס^ורו וסו /,תח? <1? # ער!* 3נא׳ס/ת* א
העולם הזה - גליון 815 - 4 ביוני 1953 - עמוד 15 | ישראל שיתוך אמריקאי ישראלי כאשר באו לארץ, להכנת ס ר טי * וויליאם דיטרלד( ,שלומית) ואדוארד דמיטריק (עושה הלהטים) ,כמעט שלא העסיקו אנשי הסרטה מקומיים, שלחו את
העולם הזה - גליון 815 - 4 ביוני 1953 - עמוד 16 | אגונס ואש קימלמן מאת •ח־אל ב שן לאחר שיחיאל כשן שוחרר ממחנה ריכוז סובייטי בירכתי הצפון, ונשלח כקבוצה של פליטי פוילין לדרום, נפרד מן השיירה, החל נודד ברחבי אסיה
חזרה לתחילת העמוד