גליון 819

העולם הזה - גליון 819 - 2 ביולי 1953 - עמוד 1 | הז ה שר־הפיתוח י 1סף -המוציא טרקטור מן הצנע* .. מסי / 019 שנ ה / 16י״ט תמוז תשי״ג 2.7.1953 / 77 ני מי7־ 22 0פ מי
העולם הזה - גליון 819 - 2 ביולי 1953 - עמוד 2 | השלם רז ־ל רז עורך משנה, כיתוב : העורך הראשי : אורי אבנר ׳: ראש המערבת:: של ום כה ן עורך משנה, תבניי• : יו ש מ״מ האלם הראשי הכתב הראשי : דוד רוביננר יהודה נ ב
העולם הזה - גליון 819 - 2 ביולי 1953 - עמוד 3 | מערכת ״העור הוד.״ *אה שבעזרתה הפעילה הצליחו ששת צעירי ישראליים נוע!׳ להגשים חלום שישמש אות ומופת לנוער הישראלי. בעוד ימי מעטי תצא סירת המנוע הנעירה *ישדאלה״ ל
העולם הזה - גליון 819 - 2 ביולי 1953 - עמוד 4 | ״הביטו מי שמדבר,״ רטן השוטר, דרך על קרש המעסר, קפץ מרד אל ספוגה החום ישראלוב ... שני גופות חסונים, לבושים בגדי ים ציים בלבד. הגיחו ויצאו מתוך תא הספינה.
העולם הזה - גליון 819 - 2 ביולי 1953 - עמוד 5 | להפלגת נפיץ: מאחור נראה רציף נמל חיפה, העמוס שרשרות עוגן כבדות של אניות, וגרוסאות ברזל שהוצאו מקרקע הנמל והמשמש מעגן לסירה ישראיה עד״ אשר תפליג. זמנם לטיפול
העולם הזה - גליון 819 - 2 ביולי 1953 - עמוד 6 | • 3 *•3ה עו ד בזה שלא חלמנו עליו.׳׳ השוטר שאל מה פרושו של. טיזאך־און״. הסבירו החברים: זאת היא מלה שפרושה באידיש — התלבש. בישראלה משתמשים בה כשרוצים לומר שקרה
העולם הזה - גליון 819 - 2 ביולי 1953 - עמוד 7 | נכנע למרותה של ההגנה. ימים ספורים לפני אותם ימי יוני ,48 העלה הארגון את אחד הגדודים הטובים שלו מהשפלה, צייד אותו בכמות נשק כפולה כמעט מהרגיל: שני משורינים
העולם הזה - גליון 819 - 2 ביולי 1953 - עמוד 8 | שיים, מהנדסו, עורך־דינד, רואו:,חשבונות שדיו, הטיל עליהם תפקידים מרכזיים. כך בנר, לעצמו חבר נאמנים שהכירו כל מחשבה אשר בלבו, נשארו מסורים לו. הצלחתו המכרעת
העולם הזה - גליון 819 - 2 ביולי 1953 - עמוד 9 | יייי הפית 1ח טלי היתה צ1דקת! אנחנו רוצים לתת במיוחד את דעתנו לניצול מקסימלי :דקו• ה מכוסה איזו של השילומים, כדי להיות לעצמאיים ולעזור לפיתוח. זנה, אם כדאי ד׳׳ר
העולם הזה - גליון 819 - 2 ביולי 1953 - עמוד 10 | במדינה ע ח 111ת חו מו ס ונד ייסת ־ היס נוטה לקבל את דברי מארחו כדברי אמת. ואילו טבח עצמו הכחיש בכל תוקף כי דבריו היו השמצה. הוא רק ביקר את חבריו, המרבים,
העולם הזה - גליון 819 - 2 ביולי 1953 - עמוד 11 | במד־ ג ה מוזיאון חיפה, החרים את העתיקות והעבירן לחיפה. אנשי הכפר, רובם גרים מאיטליה, פנו לח״כ מיכאל חזני (הפועל המזרחי) ,וזה הפנה את הענין לשר החינוך והתרבות.
העולם הזה - גליון 819 - 2 ביולי 1953 - עמוד 12 | העד הנכון שלהדלת חדשות מ־מ־ המרקה ויקטוריה נא[ הכובעעלה שולחן... נבז היא לאהתפשטה! (וזה מן ״המטאטא״ ,חורגל, לא כל כך צעיר, אבל ראית איך הוא היה אינספקסור וא־ך
העולם הזה - גליון 819 - 2 ביולי 1953 - עמוד 13 | צרפ ת ב מו בי מי ה *3ני היה זה ה־ 14 בפברואר . 1944ד״ר פריץ פינלי ואשתו אנני, שברחו מאוסטריה בשנת >1938 הועלו על מכונית־משא, בדרך לגרמניה הנאצית. במשך שש השנים
העולם הזה - גליון 819 - 2 ביולי 1953 - עמוד 14 | במד ס ב בה בתיב־ אויר בלגיים מתכבדים בזה להודיע על הענקת פרס בינלאומי לפסלות בסך 100.000 פרנקים בלגיים לכבוד יובל רר 40 של סבנה, החליטה׳ מווננצת המנהלים של
העולם הזה - גליון 819 - 2 ביולי 1953 - עמוד 15 | ק 1ל ג 1ע ה מי מד ה ש לי שי חמשה מיליון עתונם המסחרי של בל העוסקים בעניני שעשועים זעק בכותרת ענק :״ב באנה שסן הכנים חמשה מיליונים אלה מראשי הוליבוד שטרם קפצו
העולם הזה - גליון 819 - 2 ביולי 1953 - עמוד 16 | ו׳>מה המל לה0מ.1בב שמטלה או ג ה. בטוח ש סי גנו איג ה אוח.ו או>• ת 0,ח. בלץ \,מ ה אוגה עו ל ה ׳ אז־1ג• ה עו־ג מ סיד מג• גזוג ה צ>ן ראה פג• מסגת
חזרה לתחילת העמוד