גליון 820

העולם הזה - גליון 820 - 9 ביולי 1953 - עמוד 1 | לכו 13 ה הדה בלי כוור<~ 7בלי טעו ו *> 7בכים אמן שח־מת צ״רניאק במשחק מלכים. החייל הקטן מכריע מסי / 630 שנה / 16 פיו תמו! תעו 493 / המחיר 330 פרוט
העולם הזה - גליון 820 - 9 ביולי 1953 - עמוד 2 | העורך הראשי : מכתבים אורי אבנדי העולם ראש המערכת : שלו ם כה ז ר־1־לר־ עורך משנה, תבניי• : עורך משנה, כיתוב : יוש הכתב הראשי : מ״מ הצלם הראשי דוד רוביננר יהודה
העולם הזה - גליון 820 - 9 ביולי 1953 - עמוד 3 | יאור חרטו על 3ו0זונ מיזאן ב ג דיון זה סוטה *העוד הזה״ ממנהג! ה ק בו ע ומוסד את עמודיו דאד מחוץ רמעדכת הרוצה ד פנו תדק הד בעניין אנושי ג דו ד. בחמשה עמודי אדה
העולם הזה - גליון 820 - 9 ביולי 1953 - עמוד 4 | ושוב :״בעלי היה עמי כל אותו היום. בעלי לא רצח את הילדה.״ כ תו בו ת מ תור החשיכה אליעזר כר-לב בכל חדסיגה: צ לי ל דק אולם מאז פנייתי עברו שבוע אחר שבוע מבלי
העולם הזה - גליון 820 - 9 ביולי 1953 - עמוד 5 | בערי חף מפשע!״ ־יזי^״י * ר ^י ^י מאוו ד־ הש 1רגי םשד בי ת הוו לי ם לחול־־רוח בירו ש לי ם יו שבת הדמות שהסעירה א ת הארץ, ויקטוד מיואן, שהוכנס לשסבגלל מחלת רוח
העולם הזה - גליון 820 - 9 ביולי 1953 - עמוד 6 | אחרי הצהרים ניגש לבית קולנוע, ביקש מהסדרנים להר שות לו לראות את ההצגה בעמידה, במחיר מוזל, כי לא חפץ להוציא דמי ישיבה. ושם, לפני הכנסו להצגה, החלה תזוזה ראשונה
העולם הזה - גליון 820 - 9 ביולי 1953 - עמוד 7 | המפתח העוווד אחד ממוצגי החו נחה העיקריים של המשטרה הוא מפתח שוודי, בעל שלו שה חריצים! שנמצא ליד גופת היל דה, במקום הפשע. המשטרה טענה כי הוא שייך למיזאן, בר־לב
העולם הזה - גליון 820 - 9 ביולי 1953 - עמוד 8 | במד ף, העם מכיאליק עד טאסט בוב טאפט אינו יודע מי זד. חיים נחמד ביאליק. חיים נחמן ביאליק לא ידע מי זה הסינאטור בוב טאסט. קשה לתאר שני אנ שים יותר רחוקים זה מזה.
העולם הזה - גליון 820 - 9 ביולי 1953 - עמוד 9 | הכסף את מפא״י שהיא עשויה לזכות בי רושה ׳גדולה מן הנדוניה המפ״מית, יכול המשבר הממשלתי הבא לגרום לבחירות חדשות. מנגנון שני הסימנים הראשונים 35 אלף עובדי המדינה
העולם הזה - גליון 820 - 9 ביולי 1953 - עמוד 10 | חייד משוחררי דגד הגדוד השני אורות, דגלים, תזמורת משטרתית, שולחנות ערוכים מיל או, בתחילת השבוע, את גן הקריה, תל־אביב. ביניהם הצטופפו 400 מאות גברים וקומץ נשים,
העולם הזה - גליון 820 - 9 ביולי 1953 - עמוד 11 | זה שנים רבות שלעיר הצעירה (היא נוסדה ב־ ) 1929 יצאו מוניטין כעיר נופש ומרגוע. אנשים רבים, מכל חלקי הארץ התרגלו לב לות בה את חופשתם השנתית, הצבא הברי טי הקים
העולם הזה - גליון 820 - 9 ביולי 1953 - עמוד 12 | שני מאהבים. נערה אחת ״ הגב 1ר הראש שד המחזה: כחזיד ונום־ זהב באפו״ אלוין אפשטין (ימין) כלהקת דקרו המבקרים הללו ! .ככל שאני מרבד, לקרוא מאמרי־ביקורת על מחזות
העולם הזה - גליון 820 - 9 ביולי 1953 - עמוד 13 | שח־ם ת הפר שעד סוס עץ (ראה שער) שח־מת הוא רציני ועמוק מלהיות סתם משחק. אך יש בו יותר מדי מן המשחק מכדי שיהיה ראוי להתעמקות. (מנדלסון) מברלין עד קוריאה תססה,
העולם הזה - גליון 820 - 9 ביולי 1953 - עמוד 14 | פר ש ת מי 1אן -- בית הבובות (המשך מעמוד )6 ״בוא 1ח 9ש את הילדה!״ מאת ק. צעניק, במהדורה חדשה מתוך הביקורת ד אין כספר הזד. ולםיהור --ספר קדוש. ]ג. שופמן[ ק.
העולם הזה - גליון 820 - 9 ביולי 1953 - עמוד 15 | ק 1ר } 1ע סרטים צחוק ואהדה למך בני אינו סרטם הראשו• של זוג הקומיקאים דין מרטין וג׳רי לואים שהגיע לישראל, אולם הוא, ללא ספק, הראשון שבו נתגלה לואיס כשחקן־אופי
העולם הזה - גליון 820 - 9 ביולי 1953 - עמוד 16 | מה קרה בתמונה * 11 וזו הצעת ״העוד היה״ א לי ר: חתום ע ד העתוו> אתה תקבל אותו בביתך, ביום הופעתו׳ מבלי שתצטרך להטריח את עצמך ביום חמסין או ביום גשם. אם תשלם את
חזרה לתחילת העמוד