גליון 822

העולם הזה - גליון 822 - 23 ביולי 1953 - עמוד 1 | ^ ייי מפקד ״ישראלה״ גלזנר לנוער העברי יש דם ו מסי / 622 שנה / <6׳״א אב תש״׳ג 23.7.<953 / המחיר 220
העולם הזה - גליון 822 - 23 ביולי 1953 - עמוד 2 | באים ומגישים לי משהו הדש. נלוו — הוא יותר טוב ומוקדש לו יותר עמל. אבל משד׳ כמה שבועות ארטון ננ דו .,ע ד שנם הוא יהפון־ ידיד מוכר ומלבב. העורך הראשי : אורי א בנ
העולם הזה - גליון 822 - 23 ביולי 1953 - עמוד 3 | שראדה וצאת לדור ברי רעש. בדי תופים. יצאו השבוע ששה בחור למסע־הרפתקאות שהוא המיבצע הנוע! ביותר שד התער העב־ר׳ מאן מרחמת העצמאות. ה דא הסתפקו כרבי מבני גידם.
העולם הזה - גליון 822 - 23 ביולי 1953 - עמוד 4 | דמעות חרדה, חיבוקים, נשיקות פרידה, ניפנוף מטפחות לבנות ומבטיב הג׳וכים האחרונים. למרות שההכנות להפלגה נמשלו חודשים רביס, נשארו כמה דברים חשובים, עד לרגע האחרון.
העולם הזה - גליון 822 - 23 ביולי 1953 - עמוד 5 | הערצה• ליוו את, ישראלו ״ ש לו םחבריא ׳1רוב האנשים שבאו להיפרד מן היוצאים היו קרובים או ידידים. בל טו ביניהם כמה מלחים ותיקים, חבריהם למקצוע של אנשי הצוות שבאו
העולם הזה - גליון 822 - 23 ביולי 1953 - עמוד 6 | * שראדה נודע כי מסב היה ״אחד מאלה שארגנו את העסק; .הוא פוטר. לא רוצים התערבות. היתד, זו הדחי פה האחרונה. כמה שבועות לפני כ| הכיר קבוצה של בחורים שסיפרה לו
העולם הזה - גליון 822 - 23 ביולי 1953 - עמוד 7 | אפשר כמעט להריח. אותם, אבל לא רואים אותם. שני הברווזים האחרונים נגמרו גם כן — צבי קפלן ב־של אותם כמו שצריך. ״משך כמה שעות היתה לנו רוח חזקה; מצויינת. איתר,
העולם הזה - גליון 822 - 23 ביולי 1953 - עמוד 8 | שיעמום עמוק אפף * ת הכנסת. החום המחניק ירד על אולם הישיבות, שהיה כמעט ריק מאדם, ואפילו ההשמצות ההדדיות הרגילות היו חיורות ודסרות־ענין. ב מזנון י שבו ח״כי כל
העולם הזה - גליון 822 - 23 ביולי 1953 - עמוד 9 | וח מחרידות ארה הוכה קשה ומכוניתו הוצתה עדד טרוריסטי דתיים זוב פרצה אשד, בודדה את שרשרת השוטרים בהתאפקות רבה מאד. ל הנשים המיללות יהבוריות. אט אט הורחקו וב
העולם הזה - גליון 822 - 23 ביולי 1953 - עמוד 10 | ^ יריו ת ל או ד היום בית המשפט הצבאי בגליל — במשפט שבין התובע.הצבאי נגד 1עלי מוחמד מדרוג /בן ,23 פועל מהלבנון, ו( )׳2מעיד אבו עלי (עבאס מוחמד דיידאן) ,בן ,28
העולם הזה - גליון 822 - 23 ביולי 1953 - עמוד 11 | הישראלי הלוהט, מבלה אותו בארץ שלגים וקרחונים. פית־חנוד או בית־־מלווי אירעה בחוצות אדיס־אבבה, התפוצצות חבש, בימי מלחמת האיטלקים• י לי יהודי־תימני בן 8נתעוור•
העולם הזה - גליון 822 - 23 ביולי 1953 - עמוד 12 | מדע היהודים הם גוף זר־ושלום על ישראל מי שצירף שגי פסוקים אלה ( :א) |היהודים הס גוף ז ר. כחברה שבתוכה הס מצויים ומכאן החיכוכים והסכסוכים״ \ ו־(ב) ושלום על
העולם הזה - גליון 822 - 23 ביולי 1953 - עמוד 13 | ד ה 11/#ב 7 זז נו ע 7 את ד״ר מקם ה מ, נ׳ ; סכסואודוג 5פסיכ!לו\. ״הנוער סובל ממעצורי!יי ישנם מקרים נוראים מערבת ״הראיון המתפרסם להלן ניתן לחב --העולם הזה
העולם הזה - גליון 822 - 23 ביולי 1953 - עמוד 14 | במרחב תקליטי סימפוניות • קונצרטים• אופרות 2 .9 5 0 הלבנזן ל י כולל מ״מ אודו )׳ ת״א, רח׳ דיזנגוף 116 המתנה לכל שמחה .תלושי״ מגן ומרכך ־את העור מעודד שזו ף מהיר
העולם הזה - גליון 822 - 23 ביולי 1953 - עמוד 15 | ק 1ל } 1ע ספורט סבביו־ו למכירה: שני ארגוני ספורט לשתי הידיעות שהופיעו השבוע בעתוני הבוקר היה למעשה פרוש אחד: הפועל ישתתף במכביה. לא היה זה ׳לבן חשוב אם עתוני
העולם הזה - גליון 822 - 23 ביולי 1953 - עמוד 16 | וטי ״ נשמע ר[רל גוקשד. וחד. — ״כן, כן אדוני חוזר הקול בפקודה .״כן אדוני,׳׳- חוזרת התשובה בקול לא קול. שום דבר לא חשוב עתה, שום דבר אינו מסוגל להעיר תגובה
חזרה לתחילת העמוד