גליון 823

העולם הזה - גליון 823 - 30 ביולי 1953 - עמוד 1 | 1בלי כו(ר <ז״בל׳ כועך ו<ז פיי ת די ק ט טור מוחמר נגיב נגד מי יכוון אקדחו של בן־פרעה? מסי / 623 שנה / 16י״ח אב תש־״ג 30.7.1983 / המחיר 220
העולם הזה - גליון 823 - 30 ביולי 1953 - עמוד 2 | העורך הראשי : אוריאבנר׳ ראש המערכת : שרוםכ חן העולם מציאת המנע עורך משנה, כיתוב : יוש מ״מ הצלם הראשי הכתב הראשי : דוד רוביננר יהודה נבאי השבועון המצויר ל אי נ
העולם הזה - גליון 823 - 30 ביולי 1953 - עמוד 3 | נגיב - בן־הברית מצרי מתעוררת, נגיב מחשל חרב לאומה חדשה בת 2 2מיד־ .11לרגע? ט היה נדמה שבן־בדית? לישראל, אול הרגע עבד. מדינ תישראל הבנתה עודר לשיחדוד הל אומי
העולם הזה - גליון 823 - 30 ביולי 1953 - עמוד 4 | יוזב א שי (סרן) גבה־קומה, התכונן להתקפה יהודית. גמאל עבד אל־נאסר, מפקד פלוגת קרבית בחיל המשלוח, הירהר באותן השאלות שהעסיקו את מוחמר נגיב ; גם הוא כבר הספיק
העולם הזה - גליון 823 - 30 ביולי 1953 - עמוד 5 | קרכנות האתמול* ־ סכנת המחר י שראל נכים אלה, הצועדים בגן העיר של תל־אביב, הם חלק מן המחיר הכבד אשר שילם הנוער העברי כשדות הקרב מיל צבאות ערב. אם תחודש המלחמה,
העולם הזה - גליון 823 - 30 ביולי 1953 - עמוד 6 | נגיב להביכה דרו ש כסך מוחמד נגיב חלם על מהפכה אמיתית, בדומה למהפכתו הגדולה של כמאל אתא־תורב. הוא ידע ששחרורה האמיתי של אר צו אינו בר־קימא כל עד העם נחשל ומפגר.
העולם הזה - גליון 823 - 30 ביולי 1953 - עמוד 7 | חייב לעבור את המכס. הם התרכזו ליד ה־בנין המרכזי. האווירון הגדול של אל-על נחת. לפתע צצה מכונית קטנה, דהרה י שר למסלול. העתו־נאים תפסו את המזימה: לחטוף את ילדי
העולם הזה - גליון 823 - 30 ביולי 1953 - עמוד 8 | 20 היפהפיות והכמעט־יפהפיות עסקו בהכנות האחרונות למרוץ. פה נתלשו גבות עיניים, שם סודרו שערות ל״בקבוק׳׳. בחדר הסמוך נערמה ערימה של קופסאות ומזוודות — שמלת־הערב
העולם הזה - גליון 823 - 30 ביולי 1953 - עמוד 9 | 1האחרונות. לזרוביץ, רה, הנראית ״כמעטיות״. ה\דול הרגע האחרון לפני הטכס המכריע 20 .הצעירות הסתדרו בשורה עורפית, כמעט ( אן לא לגמרי, כנראה בתמונה) לפי המספרים.
העולם הזה - גליון 823 - 30 ביולי 1953 - עמוד 10 | במדינה (המשך מעמוד ) 7 נמצא אתה מהנדס אמריקאי, מעובדי שדה־הנפט בקוויים, בקשר מתמיד) ועד למרכז אפריקה. האמריקאים מבקרים. יום רביעי, .22.7.53 .״הגענו לרודוס
העולם הזה - גליון 823 - 30 ביולי 1953 - עמוד 11 | חנינה לסילביה ו־טנבהג׳ אסירה קטנה, בעלת פנים חינניים ו פרימיטיבי שערות קשורו ת ל״קוקו״ בחוטי קשירה, התגנבה מן המטבח אל תלון המרפאה. החלון היה מסורג, אך ידה של
העולם הזה - גליון 823 - 30 ביולי 1953 - עמוד 12 | קולנוע יש להאמין בסוב ולא בוע פסוק זה של נחמה — ,צריך להאמין בטוב ולא ברע — ,שהכומר הכושי סטי־בן (מסקי!) אומר לאשתו (בת־עמי) בהצ גת ״זעקי ארץ אהובה״ מתבדה
העולם הזה - גליון 823 - 30 ביולי 1953 - עמוד 13 | העולםה זה ¥הנוער ה עי נ י הזנות אינה פתרון! המעלות. כשלא באים אנשים, לא באים חולים. כיצד הושג נצחון זה? הוא הושג בעזרת הפניצילין. ארבע זריקות מרפאות אדם מעגבת,
העולם הזה - גליון 823 - 30 ביולי 1953 - עמוד 14 | במדינה (המשך מעמוד ) 10 כשנשאל אם איבד דבר־מה, החוויר, פרץ ב ב כי: הכסף לא היה שלו. קרוב הפקידו בידו, לצורך תשלום שטר. הוא נתן תיאור מדוייק של התיק וכל אשר
העולם הזה - גליון 823 - 30 ביולי 1953 - עמוד 15 | איגרנף — 1.500 — 12.ל״י. אן פנעים הסוס הוזעק לעזר ה 22 אופנועים התייצבו לזינוק 14 .נטשו אותו עוד לפני שניתן האות. שמונה התניעו את מנועיהם ברעש מחריש אזניים.
העולם הזה - גליון 823 - 30 ביולי 1953 - עמוד 16 | 1111181111 הודעת סוכנות עווי^ם־ העול גב׳ אהובה פיינשטוק מתל־אביב הגישה תלונה נגד מר יוחנן זיססינד, נהג דן בן .34 הנ״ל דרס במכוניתו מס ת 2844/כלב שהובל ברצועה.
חזרה לתחילת העמוד