גליון 824

העולם הזה - גליון 824 - 6 באוגוסט 1953 - עמוד 1 | 88£086£2££ פושע מועד ישראל חרבון האם בנך יהיה רוצח? מסי / 626 שנה / 16ב׳־הבאב חשי״ג 6.6.1983 / המהיר 220
העולם הזה - גליון 824 - 6 באוגוסט 1953 - עמוד 2 | העורך הראשי : מכתבים אורי אבנרי העולם הז ה ראש המערכת : שרוםכ הן עורך משנה, תבנייי : עורך משנה, כיתוב : יוש הכתב הראשי : מ״מ הצלם הראשי דוד רוביננר יהודה נבאי
העולם הזה - גליון 824 - 6 באוגוסט 1953 - עמוד 3 | (ראה שער) שוטרים התנועעו בעצבנות, עיניהם ניסו לחדור לתוך .החשכה שהשתררה סביבם. כביש העמק, ליד לג׳ון, הוד 1 1משך כסרט עופרת לשני הכיוונים. פתאום, מכיוון חיפה,
העולם הזה - גליון 824 - 6 באוגוסט 1953 - עמוד 4 | ״מגיל 7הייתי פושע...״ .את שראד חרבון כפי שסופר ל 3ת 3״העולם הוה״ הודה *פא נולדתי לפני 19 שנים בתל־אביב, בצריף פח עלוב ברחוב לבנדר, שבשכונת הלחם על שם המאפיה
העולם הזה - גליון 824 - 6 באוגוסט 1953 - עמוד 5 | פתאום גל הפשעים ״השגעוניים״. פתרון יחידי: הים אמו של ישראל חרבון איש מאלה שהכירו את חרבון אינו יכול לומר כי סופו מהווה הפתעה. מן הרגע הראשון היה ברור לאן תוביל
העולם הזה - גליון 824 - 6 באוגוסט 1953 - עמוד 6 | חרבון (המשך מטמוד ) 4 אניות שעגנו בנמל והלכתי עם שלט שהיד. כתוב עליו :״על כולם לעזוב את האניות ולבוא לבית יו רדי הים. אספה כללית ושביתה.״ כשהתחילו המכות על
העולם הזה - גליון 824 - 6 באוגוסט 1953 - עמוד 7 | במדידה מוכן לעשות זאת אך ורק לפי המלצת משרד החוץ. מלוי ככיוון הרוח. אך משרד החוץ, סרב להמליץ על נקיטת צעד כזה, טרם חזר ארצה מסיורו שמואל בן־צור, מנהל מחלקת
העולם הזה - גליון 824 - 6 באוגוסט 1953 - עמוד 8 | במד ינה פחתיים, לא הבין כלל את הצורך במשכורת. אפשר ללכת לקולנוע. יעקב עבד כפקיד אצל עורך־דין, התחיל ללמוד לבדו משפטים, עבר את בחינות השנה הראשינה כתלמיד־חרוץ
העולם הזה - גליון 824 - 6 באוגוסט 1953 - עמוד 9 | !1111ן 11111 111 נשואי? ללארב ״העולם ה!ת״ היה הו 1תון היחיד׳ שנכח בטקס אולם נמנע מפרסום התמונות ונד לסיום הפרשה סופיים בכל ענין פורמלי, פנה לדוד גנור, עורך־דין
העולם הזה - גליון 824 - 6 באוגוסט 1953 - עמוד 10 | נ וז בקשה לא 9י ם יוד כשנפוצה באב דגו ש השמועה כי האפיפיור עומד להעביר מן המקום את אבא אלכסנדר, היה ב רור לכל: י ש לעשות משהו .״רומק״ גרינברג, מי שהיה
העולם הזה - גליון 824 - 6 באוגוסט 1953 - עמוד 11 | הפגנה: המכוניות פנו עורף, חזרו להוביל את תוכנם הריחני למזבלה, מחוץ לגבולותיה המערביים של העיר. תולדה! לעחונאיס: דשון ״ ברוך השם, י ש שביתת נשק בקוריאה !״ הצהיר
העולם הזה - גליון 824 - 6 באוגוסט 1953 - עמוד 12 | 1חנשי 0 מ ער כ ת השלם הזה !הנחלת בדואט. א׳ אפשר לוי אשכול, ח״כ חרות, ד״ר בנימין שר האוצר, שעה שהשיב על טענתו של אכניאל, כי הקיבוצים קיבלו שטחי אדמה עצומים, לא
העולם הזה - גליון 824 - 6 באוגוסט 1953 - עמוד 13 | ח נו ע ד 110 x1•11ר ח עי נ* את ד״ר אברה מטמוו, סכסואודוג ״לנוער דרו ש ה חבר ה!״ קפה. שם הוא נפגש עם הנוער שאינו ישראלי, והוא מתחיל לקבל מושגים שלהם על החיים
העולם הזה - גליון 824 - 6 באוגוסט 1953 - עמוד 14 | במדינה ( המ שן נועמוד <11 שתי ידיו, עומד בכל שניה לצנוח על ה מדרכה. מונירה דקות ספורות לפני כן, יצאה זגייר עולה מעיראק, מדירתה כדי לסיים את קניות השבת בחנות
העולם הזה - גליון 824 - 6 באוגוסט 1953 - עמוד 15 | במ רחב לזב המלך מעדיף אנגלי משך 40 השנים שעברו מאז כבשו האיטל קים את ארצם, התרגלו בני לוב לפקייים זמם. אם רצו לקבל ר שיון, פנו לפקיד איטלקי, אם שלחו את בנם
העולם הזה - גליון 824 - 6 באוגוסט 1953 - עמוד 16 | לפנינו מסדרון בית הספר, בד דלת אחת הכתות. ליד הדלת מטאטא וכף אשפה. נשמע הצלצול. תלמידים נכנסים בשאון לכתה, הדלת נסגרת, כעבור ז מן מה נפתחת, מישהו נוטל את
חזרה לתחילת העמוד